Pogoji nakupa

Splošni pogoji
Politika zasebnosti
Splošni pogoji
Splošni pogoji

Pogodba, sestavljena na podlagi tega dokumenta, ni arhivirana (naknadno ni dostopna, sklenitev pogodbe se dokazuje s podatki o naročilu), sestavljena je s pravno izjavo, narejeno z indikativnim vedenjem, ne šteje se za pisno pogodba, je napisana v madžarščini in se ne nanaša na kodeks ravnanja. Za morebitna vprašanja o delovanju spletne trgovine, naročanju in dostavi smo vam na voljo na navedenih kontaktnih podatkih.

 

Področje uporabe teh SPP zajema pravna razmerja na spletnem mestu ponudnika (https://zevoza.com) in njegovih poddomenah .

 

Definicije:

Uporabnik: Vsaka fizična, pravna oseba ali organizacija, ki uporablja storitve ponudnika in sklene pogodbo s ponudnikom.

Potrošnik: Uporabnik, ki je fizična oseba, ki deluje izven svojega poklica, samostojnega poklica ali poslovne dejavnosti.

Posel: oseba, ki deluje v okviru svojega poklica, samostojnega poklica ali poslovne dejavnosti.

Ponudnik storitev: fizična ali pravna oseba ali organizacija brez pravne osebnosti, ki opravlja storitve v zvezi z informacijsko družbo, ki uporabniku zagotavlja storitve in z uporabnikom sklene pogodbo.

 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU STORITEV:

 

Ime ponudnika: PEAK ADVISOR Kft
Sedež ponudnika (in tudi kraj obravnavanja pritožb): 1118 Budimpešta, Szent Adalbert tér 14.

Kontaktni podatki ponudnika in redno uporabljen elektronski naslov za stik z uporabniki: hello@zevoza.com

Matična številka podjetja/matična številka ponudnika storitev: 01 09 962373

Davčna številka ponudnika storitev: 23369658-2-43

Naziv registrskega organa/organa za izdajo dovoljenj in številka licence (če obstaja): GLAVNI GLAVNI KAPITAL SODIŠČE 1051 Budapest Nádor u. 28.,

Telefonska številka ponudnika storitev: +36-1-773-3208

Jezik pogodbe: Madžarščina

Ime, naslov, e-poštni naslov ponudnika storitev shranjevanja:
Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapest Ugron G. u . 35.

Davčna številka: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167, info@plex.hu

 

 

2. TEMELJNE DOLOČBE:

 

2.1. Vprašanja, ki niso urejena v teh SPP, in razlago teh SPP ureja madžarsko pravo, zlasti Zakon V iz leta 2013 o civilnem zakoniku ("Ptk") in nekatera vprašanja elektronskih komercialnih storitev in storitev, povezanih z informacijsko družbo CVIII iz leta 2001. (Elker. tv.) Zakon in 45/2014 o podrobnejših pravilih pogodbe med potrošnikom in podjetjem. (II. 26.) k določbam vladne uredbe. Posebne izdelke urejajo ustrezne sektorske zakonske določbe. Za stranke veljajo prisilne določbe ustrezne zakonodaje brez posebnih določil.

 

2.2. Ti SPP veljajo od 10. maja 2022 in bodo veljali do preklica. Ponudnik storitev bo spremembe teh Pogojev objavil na spletni strani in o spremembi po elektronski pošti obvestil registrirane in/ali predhodno kupljene Uporabnike. Spremembe ne vplivajo na že sklenjene pogodbe, to pomeni, da spremembe ne veljajo za nazaj.

 

2.3. Ponudnik si pridržuje vse pravice v zvezi s spletno stranjo, njenim delom in vsebino, ki se na njej pojavlja, ter distribucijo spletne strani. Prenos, elektronsko shranjevanje, obdelava in prodaja vsebin, ki se pojavljajo na spletni strani ali katerega koli njenega dela, je prepovedano brez pisnega soglasja Ponudnika storitev.

 

2.4. Ponudnik ne odgovarja za prodajo in nakup izdelkov, objavljenih na drugih spletnih mestih, ki niso povezana s ponudnikom in jih ponudnik ne upravlja.

 

 

3. PRIJAVA / NAKUP

 

3.1. Uporabnik je dolžan ob zahtevi/naročilu/sklenitvi storitve posredovati lastne, resnične podatke. V primeru posredovanja neresničnih podatkov ali podatkov, ki se navezujejo na drugo osebo pri zahtevi za storitev/naročilu/naročnini, je nastala elektronska pogodba nična, če pa prikriva drugo pogodbo, je treba pravice in obveznosti strank presojati na podlagi skrita pogodba. Ponudnik storitev izključuje svojo odgovornost, če uporabnik uporablja njegove storitve v imenu druge osebe, s podatki druge osebe.

 

3.2. Ponudnik storitev ne odgovarja za zamude pri dostavi ali druge težave ali napake, ki jih je mogoče izslediti zaradi napačnih in/ali netočnih podatkov, ki jih je posredoval uporabnik. Ponudnik pa uporabnike obvešča, da lahko po posvetu z uporabnikom in jasni identifikaciji napačno vnesene podatke v naročilu popravijo tako, da nista ovirana fakturiranje in dostava .

 

3.3. Ponudnik storitev ne odgovarja za škodo, ki je posledica tega, da je uporabnik pozabil svoje geslo ali da je postalo dostopno nepooblaščenim osebam iz kakršnega koli razloga, ki ga ni mogoče pripisati ponudniku (če obstaja registracija na spletnem mestu).

 

 

4. NABOR IZDELKOV, STORITEV IN CENE, KI JIH JE MOŽNO KUPITI

 

4.1. Prikazane izdelke je možno naročiti preko spleta (v nekaterih primerih po telefonu) v spletni trgovini. Cene, prikazane za izdelke, so bruto cene (torej vključujejo prometni davek dane države, ne vključujejo pa stroškov dostave ali plačila. Stroški ločenega pakiranja se ne zaračunajo.

 

4.2. Ponudnik v spletni trgovini podrobno prikaže ime in opis izdelka ter fotografije izdelkov (če je to mogoče).

 

4.3. V primeru uvedbe promocijske cene bo Ponudnik storitev uporabnike v celoti obvestil o promociji in njenem točnem trajanju. 4/2009 o podrobnejših pravilih za označevanje prodajne cene in cene na enoto proizvodov ter cene storitev. (I. 30.) Pravila skupnega odloka NFGM-SZMM.

 

4.4. Če se kljub vsej skrbnosti ponudnika na spletni trgovini pojavi napačna cena, ponudnik ni dolžan potrditi naročila z napačno ceno, ima pa možnost zavrniti ponudbo in lahko ponudi potrditev naročila z napačno ceno. pravilne cene, ob poznavanju katere ima uporabnik pravico ne sprejeti spremenjene ponudbe. Z napačno ceno razumemo ceno, pri kateri podjetnik nima pogodbene volje za sklenitev pogodbe. Na podlagi zakona V iz leta 2013 o civilnem zakoniku (Ptk.) je pogodba ustvarjena z medsebojnim in soglasnim izražanjem volje strank. Če se stranki ne moreta sporazumeti o pogodbenih pogojih, torej ni izjave, ki bi izražala medsebojno in soglasno voljo strank, v tem primeru ne moremo govoriti o veljavno sklenjeni pogodbi, iz katere izhajajo pravice in obveznosti.

 

 

5. POSTOPEK NAROČANJA

 

5.1. Po registraciji se uporabnik prijavi v spletno trgovino in/ali lahko začne nakupovati brez registracije.

 

5.2. Uporabnik določi število izdelkov, ki jih želi kupiti.

 

5.3. Uporabnik izbrane izdelke položi v košarico. Uporabnik si lahko kadarkoli ogleda vsebino košarice s klikom na ikono »košarica«.

 

5.4. Če ne želite kupiti dodatnega izdelka, preverite količino izdelka, ki ga želite kupiti. Vsebino košarice lahko izbrišete s klikom na ikono "izbriši - X". Za dokončno določitev količine uporabnik klikne na ikono »posodobi«.

 

5.5. Uporabnik vnese naslov za dostavo in nato način dostave/plačila, katerega vrste so naslednje:

 

5.5.1. Načini plačila:

 

Plačilo po povzetju: Če naročeni izdelek dostavi kurirska služba ali na paketno pošto, je možno, da uporabnik plača celoten znesek naročila dostavljavcu ali na paketni postaji v gotovini ali z bančno kartico ob prevzem naročenih izdelkov.

 

Z bančnim nakazilom: Uporabnik mora v roku 3 dni nakazati vrednost naročenih izdelkov na TRR v potrditvenem elektronskem sporočilu. Po nakazilu zneska na bančni račun ponudnika storitev je uporabnik upravičen do prejema izdelka (-ov) na način, ki ga sam določi.

 

Na spletu z bančno kartico: Uporabnik ima možnost, da celotno vrednost naročila na spletu plača z bančno kartico preko varnega plačilnega sistema ponudnika finančnih storitev, ki ga uporablja Ponudnik storitev.

 

Plačilo z bančno kartico z Barionom:

Spletno plačevanje z bančnimi karticami se izvaja prek sistema Barion. Podatki o bančni kartici ne bodo prišli do trgovca. Barion Payment Zrt., ki zagotavlja storitev, je institucija pod nadzorom Magyar Nemzeti Bank, številka licence: H-EN-I-1064/2013.

5.5.2. Stroški pošiljanja (bruto zneski):

 

Majhen paket (paketi pod približno 2 kg)

0 EUR

Srednji paket (paketi približno 2-10 kg)

0 EUR

Veliki paket (paketi nad 10 kg)

0 EUR

 

5.6. Končni znesek za plačilo vključuje vse stroške na podlagi povzetka naročila in potrditvenega pisma. Uporabnik po Ptk. 6:127. § ste dolžni brez odlašanja preveriti, ali sta kakovost in količina naročenega(-ih) izdelka( -ov ) ustrezna. Izdelki se dostavljajo ob delavnikih med 8:00 in 17:00 uro.

 

5.7. Po vnosu podatkov lahko Uporabnik odda naročilo s klikom na gumb »Potrdi naročilo«, pred tem pa lahko še enkrat preveri vnesene podatke, pošlje komentar k naročilu ali nam pošlje e-pošto na morebitne druge želje v zvezi z naročilom.

 

5.8. Z naročilom uporabnik potrjuje, da 45/2014. (II. 26.) Po § 15. in drugih pogojih (npr. § 20.) vladne uredbe nastane obveznost plačila z nalogom.

 

5.9. Popravek napak pri vnosu podatkov: Pred zaključkom postopka naročila se lahko uporabnik vedno vrne v prejšnjo fazo, kjer lahko popravi vnesene podatke. Podrobneje: Med naročilom je možen pregled in spreminjanje vsebine košarice, v kolikor košarica ne vsebuje količine za naročanje lahko uporabnik vpiše številko količine za naročanje v polje za vnos podatkov v stolpec s količino in nato pritisnite gumb "posodobi". Če želi uporabnik izbrisati izdelke v košarici, klikne na gumb "X" "izbriši". Med naročilom ima uporabnik vedno možnost popraviti/izbrisati vnesene podatke.

 

5.10. Uporabnik bo po oddanem naročilu prejel potrditev po elektronski pošti. Če te potrditve uporabnik ne prejme v pričakovanem roku glede na naravo storitve, vendar najkasneje v 48 urah po oddanem naročilu, je uporabnik prost zavezujoče ponudbe ali pogodbene obveznosti. Šteje se, da je Ponudnik oziroma Uporabnik prejel naročilo in njegovo potrditev, ko mu je na voljo. Ponudnik storitev izključuje svojo odgovornost za potrditev, če potrditev ni prejeta pravočasno, ker je uporabnik med registracijo vnesel napačen e-poštni naslov ali ker je prostor za shranjevanje, ki pripada računu, poln, uporabnik ne more prejemati sporočil.

 

5.11. Uporabnik se zaveda, da je potrditev, opisana v prejšnji točki, samo avtomatska potrditev in ne ustvarja pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko Ponudnik storitev po avtomatski potrditvi iz prejšnje točke v novem e-sporočilu obvesti uporabnika o podrobnostih naročila in njegovi pričakovani izpolnitvi.

 

 

6. OBDELAVA IN IZPOLNJEVANJE NAROČIL

 

6.1. Naročila se obdelujejo po vrstnem redu prejema ob delovnih dneh med delovnim časom. Naročilo je možno oddati tudi izven terminov, označenih kot obdelava naročila, če bo opravljeno po koncu delovnega časa, bo obdelano naslednji delovni dan. Ponudnikova služba za stranke bo vedno elektronsko potrdila, kdaj lahko izpolni vaše naročilo.

 

6.2. Splošni rok, v 1-3 delovnih dneh od sklenitve pogodbe.

 

6.3. Ponudnik je na podlagi kupoprodajne pogodbe dolžan prenesti lastništvo artikla, uporabnik pa plačati kupnino in artikel prevzeti.

 

6.4. Če je prodajalec podjetje, kupec pa potrošnik in se prodajalec zaveže, da bo blago izročil kupcu, preide nevarnost škode na kupca, ko kupec ali tretja oseba, ki jo on določi, prevzame blago v posest. Tveganje za nastanek škode preide na kupca ob predaji prevozniku, če je nosilca naročil kupec, pod pogojem, da nosilca ni priporočil prodajalec.

 

6.5. V primeru zamude ponudnika storitev ima uporabnik pravico določiti dodatni rok. Če prodajalec v dodatnem roku ne izpolni pogodbe, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.

 

6.6. Uporabnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez določitve dodatnega roka, če


a) je Ponudnik zavrnil izpolnitev pogodbe; ali

b) po dogovoru strank ali zaradi prepoznavnega namena storitve bi morala biti pogodba izvršena v določenem času izvedbe - in ne v katerem koli drugem času.

 

6.7. Če Ponudnik storitev ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, ker izdelek, določen v pogodbi, ni na voljo, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Uporabnika in mu nemudoma vrniti plačani znesek, Ponudnik pa je dolžan poskrbeti tudi za uveljavljanje drugih zakonsko določenih pravnih sredstev v primeru nepravilnega izvajanja pravic.

 

6.8. Ponudnik opozarja uporabnike, da v kolikor uporabnik ne prevzame naročenih izdelkov izpolnjenih v skladu s pogodbo (ne glede na način plačila), krši pogodbo, in sicer oz. k civilnemu zakoniku. 6:156. § (1) je v zamudi.

 

na podlagi pravil neobveznega upravljanja , če Potrošnik ne izrazi namere za odstop (in se ne izjavi, ali želi prejeti naročene izdelke ) , hramba v zvezi z običajni strošek izdelka ( -ov ) in strošek dostave (če obstaja plačilo po povzetju) (povratno potovanje) v breme uporabnikov.

 

Ponudnik storitev opozarja Uporabnike, da za uveljavljanje naših pravnih zahtev, ki nastanejo na ta način, uporablja pomoč svojih odvetnikov , zato plačilo drugih (pravnih) stroškov, ki izhajajo iz kršitve pogodbe (vključno z stroške postopka plačilnega naloga) prav tako krije uporabnik.

 

 

7. PRAVICA DO ODSTOPA

 

7.1. Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba 45/2014 o podrobnih pravilih pogodb med potrošniki in podjetji. (II.26.) V skladu z uredbo vladne uredbe ima potrošnik pravico do odstopa od naročila brez navedbe razlogov.

 

Potrošnikova pravica do odstopa ali odpovedi

a) pri pogodbi o prodaji izdelka

aa ) do izdelka,

ab) pri nakupu in prodaji več izdelkov, če je vsak izdelek dostavljen ob različnem času, do zadnjega dostavljenega izdelka,

ac ) v primeru izdelka, ki je sestavljen iz več serij ali kosov, zadnji dobavljeni lot ali kos,

ad) če je treba izdelek redno dobavljati v določenem roku, prvi servis,

 

uveljavlja se lahko v štirinajstih dneh od dneva prejema s strani potrošnika ali tretje osebe, ki ni prevoznik, ki ga je navedel.

 

Če Ponudnik storitev ne upošteva teh informacij, se 30-dnevno odstopno obdobje podaljša za dvanajst mesecev. Če Ponudnik posreduje podatke po poteku 30 dni od dneva prejema izdelka ali dneva sklenitve pogodbe, vendar v 12 mesecih, je rok za odstop 30 dni od dneva sporočila teh podatkov.

 

7.2. Potrošnik lahko uveljavlja svojo pravico do odstopa z jasno izjavo o tem ali do 45/2014. (II.26.) z obrazcem izjave iz priloge 2 uredbe vlade.

 

7.3. Rok za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe poteče 30 dni po dnevu, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo navede, razen prevoznika, prejme izdelek.

 

7.4. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tudi v času od dneva sklenitve pogodbe do dneva prevzema izdelka.

 

7.5. Stroške vračila izdelka krije Potrošnik, Ponudnik storitev se ni zavezal k temu strošku.

 

7.6. V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe Potrošnik ne bremeni nobenih stroškov razen stroška vračila izdelka.

 

7.7. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če gre za izdelek, ki ni bil izdelan v predizdelavi in je bil izdelan po navodilih potrošnika ali na njegovo izrecno željo, ali če gre za izdelek, ki je bil jasno prilagojen potrošniku.

 

7.8. Potrošnik tudi ne more uveljaviti svoje pravice do odstopa od pogodbe

 

the. pri pogodbi o opravljanju storitev po opravljeni storitvi v celoti, če je podjetje pričelo z izvajanjem z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in je potrošnik priznal, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe po dokončanje storitve kot celote;
b. v zvezi z izdelkom ali storitvijo, katere cena oziroma nadomestilo je odvisno od morebitnega nihanja denarnega trga, na katerega podjetje ne more vplivati niti v času roka za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe;
c. glede hitro pokvarljivega proizvoda ali izdelka, ki kratek čas ohranja kakovost;
d. pri izdelku z zaprto embalažo, ki ga po odpremi ni mogoče vrniti zaradi varovanja zdravja ali higiene;
e. v zvezi z izdelkom, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomešan z drugim izdelkom; f. pri alkoholni pijači, katere dejanska vrednost je odvisna od tržnih nihanj na način, na katerega družba ne more vplivati, za ceno pa sta se stranki dogovorili ob sklenitvi prodajne pogodbe, pa bo pogodba izpolnjena šele po 30. dan od sklenitve; g. pri podjemni pogodbi, pri kateri podjetje obišče Potrošnika na izrecno zahtevo Potrošnika zaradi izvedbe nujnih popravil ali vzdrževalnih del, h. v zvezi s prodajo in nakupom avdio in video posnetkov v zaprti embalaži ter kopij računalniške programske opreme, če je potrošnik po prenosu embalažo odprl; i. v zvezi s časopisi, revijami in periodičnimi publikacijami, razen naročniških pogodb;j. pri pogodbah, sklenjenih na javni dražbi, k. razen stanovanjskih storitev, če gre za pogodbo o namestitvi, prevozu, najemu avtomobila, gostinski ponudbi ali storitvi v zvezi s prostočasnimi dejavnostmi, če je dogovorjen s pogodbo določen rok oziroma rok za izvedbo; l. v zvezi z digitalno podatkovno vsebino, zagotovljeno na nematerialnem nosilcu podatkov, če je posel začel opravljati z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in je hkrati s tem soglasjem potrošnik izjavil, da bo izgubil njegova pravica do odstopa po začetku izpolnjevanja.

 

7.9. Ponudnik bo kupcu povrnil celoten znesek odškodnine, vključno s stroški, ki jih je imel v zvezi z izvedbo, nemudoma, najkasneje pa v štirinajstih dneh po tem, ko je podjetje seznanjeno z odpovedjo pogodbe o odsotnosti. Hkrati ima Ponudnik pridržno pravico.

 

7.10. Med vračilom kupnine Ponudnik storitev uporablja plačilno sredstvo, ki je enako plačilnemu sredstvu, uporabljenemu med prvotno transakcijo, razen če se Potrošnik izrecno strinja z uporabo drugega plačilnega sredstva; zaradi uporabe tega načina vračila Potrošniku ne bodo zaračunani nobeni dodatni stroški.

 

7.11. Potrošnik je dolžan blago vrniti brez nepotrebnega odlašanja, nikakor pa v 30 dneh od dneva, ko je ponudniku poslal obvestilo o odstopu od pogodbe, ali ga dostaviti na naslov ponudnika.

 

7.12. V primeru pisnega odstopa od pogodbe mora potrošnik poslati odstopno izjavo v 30 dneh.

 

7.13. Potrošnik upošteva rok, če vrne ali izroči izdelek(e) pred iztekom 30 dnevnega roka. Šteje se, da je vračilo opravljeno v roku, če potrošnik pošlje izdelek pred rokom.

 

7.14. Potrošnik nosi le neposredne stroške vračila izdelka.

 

7.15. Ponudnik storitev ni dolžan potrošniku povrniti dodatnih stroškov, ki so posledica izbire načina dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja ponudnik storitev.

 

7.16. Ponudnik storitev lahko zadrži vračilo, dokler blago(-a) ni vrnjeno ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je bilo vrnjeno: upošteva se zgodnejši od obeh datumov.

 

7.17. Če želi Potrošnik uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, lahko to stori pisno (s priloženo izjavo), telefonsko ali osebno na eni od kontaktnih številk Ponudnika. Pri pisnem obvestilu po pošti upoštevamo čas, ko je bilo poslano na pošto, pri telefonskem obvestilu pa čas, ko je bilo poslano po telefonu. Potrošnik lahko naročeni izdelek ponudniku vrne po pošti, osebno ali s pomočjo kurirske službe.

 

7.18. Potrošnik je odgovoren samo za amortizacijo, ki je posledica uporabe, ki presega uporabo, potrebno za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

 

7.19. 45/2014 o podrobnejših pravilih pogodb med potrošnikom in podjetjem. (II.26.) Uredba vlade je dostopna tukaj.

 

7.20. Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta je na voljo tukaj.

 

7.21. Potrošnik se lahko na ponudnika obrne tudi z drugimi reklamacijami na kontaktne podatke, navedene v tem pravilniku.

 

7.24. (Velja le, če Ponudnik poleg prodaje opravi tudi storitev.) Če Potrošnik odpove pogodbo o odsotnosti po začetku izvajanja, je dolžan podjetju plačati nadomestilo v sorazmerju z opravljeno storitvijo do datuma obvestilo o prenehanju družbe. Znesek, ki ga mora sorazmerno plačati potrošnik, se določi na podlagi skupnega zneska plačila, določenega v pogodbi, plus davek. Če Potrošnik dokaže, da je tako določen skupni znesek previsok, mora sorazmerni znesek izračunati glede na tržno vrednost opravljenih storitev do dneva odpovedi pogodbe.

 

7.25. Postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe:

 

7.25.1. Če želi Potrošnik izkoristiti pravico do odstopa od pogodbe, mora svojo namero o odstopu navesti preko kontaktnih podatkov Ponudnika storitev.

 

7.25.2. Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v roku, če odstopno izjavo pošlje pred potekom 30. dni od prevzema izdelka. V primeru pisne odpovedi je dovolj, da odpoved pošljete v 30 dneh. Pri obveščanju po pošti se upošteva datum pošiljanja, pri obveščanju po elektronski pošti čas oddaje elektronskega sporočila.

 

7.25.3. V primeru odstopa od pogodbe je potrošnik dolžan naročeni izdelek nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu, vrniti na naslov ponudnika storitev ali ga predati ponudniku storitve. Rok se šteje za izpolnjen, če izdelek pošljete pred 14-dnevnim rokom (torej ni nujno, da prispe v 14 dneh). Stranka nosi stroške, ki nastanejo v zvezi z vračilom blaga zaradi uveljavitve pravice do odstopa od pogodbe.

 

7.25.4. Ponudnik storitev pa ni dolžan potrošniku povrniti dodatnih stroškov, ki so posledica izbire načina dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja ponudnik storitev. Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa tudi v času od dneva sklenitve pogodbe do dneva prevzema izdelka.

 

7.25.5. Pri nakupu in prodaji več izdelkov, če so posamezni izdelki dostavljeni ob različnih urah, lahko kupec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v 30 dneh od prejema zadnjega dobavljenega izdelka ali izdelka, sestavljenega iz več kosov ali kosov.

 

 

8. GARANCIJA

 

Pomanjkljivo delovanje

Ponudnik storitev opravlja nepravilno, če storitev v času izvedbe ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, določenih v pogodbi ali zakonodaji. Ponudnik ne deluje nepravilno, če je imetnik pravic za napako vedel ob sklenitvi pogodbe oziroma bi moral vedeti za napako ob sklenitvi pogodbe.

V pogodbi med potrošnikom in podjetjem je nična določba, ki odstopa od določil tega poglavja o garanciji za pribor in garanciji v škodo potrošnika.

Večkratne garancijske pravice so na voljo samo uporabnikom, ki izpolnjujejo pogoje za potrošnike v skladu s civilnim zakonikom.

Uporabnik, ki je podjetje: oseba, ki deluje v okviru svojega poklica, samostojnega poklica ali poslovne dejavnosti.

 

Garancija na dodatke

8.1. V katerih primerih lahko uporabnik uveljavlja svojo pravico do garancije za dodatno opremo?

V primeru pomanjkljive izvedbe s strani ponudnika storitev lahko uporabnik uveljavlja garancijski zahtevek proti ponudniku storitev v skladu s pravili civilnega zakonika.

 

8.2. Kakšne pravice ima uporabnik na podlagi njegovega garancijskega zahtevka za dodatno opremo?

Uporabnik lahko po svoji izbiri uveljavlja naslednje garancijske zahtevke za dodatno opremo: lahko zahteva popravilo ali zamenjavo, razen če je izpolnitev zahtevka, ki ga je izbral uporabnik, nemogoča ali bi povzročila nesorazmerne dodatne stroške za podjetje v primerjavi z za izpolnitev drugih zahtev. Če niste ali niste mogli zahtevati popravila ali zamenjave, lahko zahtevate sorazmerno znižanje odškodnine ali v skrajnem primeru odstopite od pogodbe. Izbrano garancijo za dodatno opremo lahko zamenjate kar z drugo, vendar stroške zamenjave krije uporabnik, razen če je bila upravičena ali je podjetje za to navedlo razlog.

 

Potrošnik ima tudi pravico – glede na težo kršitve pogodbe – zahtevati sorazmerno izplačilo odškodnine ali odstopiti od prodajne pogodbe, če

a) podjetje ni izvedlo popravila ali zamenjave ali ga je izvedlo, vendar ni izvedlo delne ali popolne razgradnje in ponovnega zagona ali je zavrnilo uskladitev blaga s pogodbo;

b) je prišlo do ponavljajoče se napake pri izvedbi, kljub dejstvu, da je podjetje poskušalo blago uskladiti s pogodbo;

c) je napaka pri izvedbi tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali takojšnjo prekinitev prodajne pogodbe; obsedenost

d) podjetje se ni zavezalo, da bo blago uskladilo s pogodbo, ali je iz okoliščin jasno, da podjetje blaga ne bo uskladilo s pogodbo v razumnem roku ali brez večje škode za interese potrošnika.

 

Če želi Potrošnik odstopiti od prodajne pogodbe zaradi napake pri izvedbi, nosi podjetje dokazno breme nebistvene napake.

 

Potrošnik ima pravico zadržati preostali del kupnine - glede na težo kršitve pogodbe - v celoti ali delno, dokler podjetje ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s skladnostjo izvedbe s pogodbo in pomanjkljivo izvedbo.

 

Primerni rok za popravilo ali zamenjavo blaga se šteje od trenutka, ko je potrošnik obvestil podjetje o napaki.

 

Potrošnik mora dati blago na razpolago podjetju za dokončanje popravila ali zamenjave.

 

V primeru pogodbe med potrošnikom in podjetjem mora podjetje zagotoviti vračilo zamenjanega blaga na lastne stroške. Če popravilo ali zamenjava zahteva odstranitev blaga, ki je bilo dano v uporabo v skladu z naravo in namenom blaga – preden je napaka postala vidna –, potem obveznost popravila ali zamenjave vključuje odstranitev neustreznega blaga in nadomestno ali popravljeno blago, dostavljeno kot zamenjava , namestitev ali kritje stroškov odstranitve ali zagona.

 

Izročitev odškodnine je sorazmerna, če je njena višina enaka razliki med vrednostjo blaga, do katerega je potrošnik upravičen v primeru pogodbene izpolnitve, in vrednostjo blaga, ki ga je potrošnik dejansko prejel.

 

Pravico Potrošnik do odstopa od prodajne pogodbe lahko uveljavlja s pravno izjavo, naslovljeno na podjetje, s katero izrazi odločitev o odstopu.

 

Če napaka zadeva le določen del blaga, dobavljenega po prodajni pogodbi, in zanj obstajajo pogoji za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe samo glede blaga z napako, ampak tudi v zvezi z vsem drugim blagom, pridobljenim skupaj z njimi, ga lahko odpove, če ni mogoče razumno pričakovati, da bo potrošnik obdržal samo blago, ki je v skladu s pogodbo.

 

Če potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v celoti ali za del blaga, dobavljenega po prodajni pogodbi, se

 

a) Potrošnik mora prizadeto blago vrniti podjetju na stroške podjetja; in

b) podjetje mora potrošniku nemudoma povrniti kupnino, plačano za zadevno blago, takoj ko prejme blago ali potrdilo o vračilu blaga.

 

8.3. Kakšen je rok, v katerem lahko uporabnik uveljavlja garancijski zahtevek za dodatno opremo?

Uporabnik (če se šteje za potrošnika) je dolžan napako prijaviti takoj po odkritju, najkasneje pa v dveh mesecih od odkritja napake. Hkrati vas želimo opozoriti na dejstvo, da po preteku dvoletnega zastaralnega roka (1 leto v primeru poslovnih ali rabljenih izdelkov) ne morete več uveljavljati svojih garancijskih pravic za dodatno opremo. pogodba. (V primeru izdelkov s potečenim rokom uporabnosti lahko garancijo za dodatno opremo uveljavljate do konca roka uporabnosti).

Če pri blagu, ki vsebuje digitalne elemente , prodajna pogodba predvideva neprekinjeno zagotavljanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v določenem časovnem obdobju, je podjetje odgovorno za napako na blagu v zvezi z digitalno vsebino ali digitalno storitvijo, če je okvara

 

a) v dveh letih od dobave blaga v primeru neprekinjenega trajanja storitve, ki ne presega dveh let; obsedenost

b) v primeru neprekinjenega delovnega razmerja, daljšega od dveh let, ves čas trajanja neprekinjenega delovnega razmerja

se pojavi ali postane prepoznaven.

 

8.4. Proti komu lahko uveljavljate garancijski zahtevek za dodatno opremo?

Uporabnik lahko uveljavlja svoj garancijski zahtevek za dodatno opremo proti Ponudniku storitev.

 

8.5. Kateri drugi pogoji obstajajo za uveljavljanje pravic iz garancije za dodatno opremo (če se uporabnik šteje za potrošnika)?

V roku 1 leta od dneva dostave ni nobenega drugega pogoja za uveljavljanje garancijskega zahtevka za dodatno opremo, razen prijave napake, če uporabnik dokaže, da je izdelek ali storitev zagotovilo podjetje, ki upravlja spletno trgovino. Uporabnik pa je dolžan po preteku 1 leta od datuma izvedbe dokazati, da je bila napaka, ki jo je prepoznal uporabnik, prisotna že ob izvedbi.

 

Garancija na izdelek

8.6. V katerih primerih lahko uporabnik uveljavlja pravico do garancije za izdelek?

V primeru okvare premične stvari (izdelka) lahko uporabnik po lastni izbiri uveljavlja garancijski zahtevek za pribor ali garancijo za izdelek.

 

8.7. Kakšne pravice ima uporabnik na podlagi njegovega garancijskega zahtevka za izdelek?

Kot garancijski zahtevek za izdelek lahko uporabnik zahteva le popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.

 

8.8. V katerem primeru se izdelek šteje za okvarjenega?

Izdelek je pomanjkljiv, če ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, ki so veljale v času, ko je bil dan v promet, ali če nima lastnosti, ki jih je navedel proizvajalec.

 

 

8.9. V kakšnem roku lahko uporabnik uveljavlja garancijski zahtevek za izdelek?

Uporabnik lahko uveljavlja garancijski zahtevek za izdelek v dveh letih od dajanja izdelka na trg s strani proizvajalca. Po tem roku to pravico izgubite.

 

8.10. Zoper koga in pod katerimi drugimi pogoji lahko uveljavljate garancijski zahtevek za izdelek?

Garancijski zahtevek za izdelek lahko uveljavljate samo proti proizvajalcu ali distributerju premičnega predmeta. Uporabnik mora v primeru uveljavljanja garancije dokazati napako izdelka.

 

8.11. V katerih primerih je proizvajalec (distributer) oproščen obveznosti garancije za izdelek?

Proizvajalec (distributer) je oproščen obveznosti garancije za izdelek le, če lahko dokaže, da:
- izdelek ni bil proizveden ali tržen v okviru svoje poslovne dejavnosti, ali - napaka ni bila prepoznavna glede na stanje znanosti in tehnologije na čas trženja ali - je napaka izdelka posledica uporabe zakonodaje ali obveznih uradnih predpisov. Zadostuje, da proizvajalec (distributer) dokaže en razlog za oprostitev. Upoštevajte, da zaradi iste napake ne morete uveljavljati garancijskega zahtevka za dodatno opremo in garancijskega zahtevka za izdelek hkrati, vzporedno drug ob drugem. Če pa je vaš garancijski zahtevek za izdelek uspešno uveljavljen, lahko garancijski zahtevek za dodatno opremo za zamenjani izdelek ali popravljeni del uveljavljate proti proizvajalcu.

 

Garancija (za nove trajne potrošne dobrine)

8.12. V katerih primerih lahko potrošnik uveljavlja svojo garancijsko pravico?

151/2003 o obvezni garanciji za nekatera trajna potrošna blaga v primeru nepravilnega delovanja. (IX. 22.) Ponudnik je na podlagi vladne uredbe dolžan zagotoviti garancijo, če je uporabnik razvrščen kot potrošnik.

 

8.13. Kakšne pravice so potrošniki upravičeni v okviru garancije in v kakšnem roku?

Garancijska doba:

Za izdelke, ki jih prodajamo: 2 leti

Neupoštevanje teh rokov povzroči izgubo pravic.

Garancijska doba začne teči z dnem, ko je potrošniški izdelek izročen potrošniku ali če ponudnik storitve ali njegov zastopnik izvede zagon.

Če potrošnik preda potrošniški izdelek v uporabo več kot šest mesecev od dneva prevzema, je datum začetka garancijske dobe dan, ko je bil potrošniški izdelek izročen.

Potrošnik lahko uveljavlja zahtevek za popravilo neposredno na sedežu ponudnika, na katerikoli lokaciji, poslovalnici ali pri servisu, ki ga podjetje navede na garancijskem listu.

 

Na podlagi garancijskega zahtevka, po izbiri upravičenca

 1. lahko zahteva popravilo ali zamenjavo, razen če je izpolnitev izbrane garancijske pravice nemogoča ali če bi povzročila nesorazmerne dodatne stroške za zavezanca v primerjavi z izpolnitvijo drugega garancijskega zahtevka, upoštevajoč vrednost, ki jo predstavlja storitev v brezhibnem stanju. pogoj, teža kršitve pogodbe in pravica do pravice do izpolnitve garancijske pravice povzročena škoda interesom; obsedenost
 2. lahko zahteva sorazmerno izplačilo odškodnine ali odstopi od pogodbe, če zavezanec ni opravil popravila ali zamenjave, (...) te obveznosti ne more izpolniti ali če je lastnikov interes za popravilo ali zamenjavo prenehal.

 

Ni prostora za odpoved zaradi nepomembne napake.

Ciljati morate na 15 dni

19/2014 o postopkovnih pravilih za obravnavanje garancijskih zahtevkov za stvari, prodane po pogodbi med potrošnikom in podjetjem. (IV. 29.) Na podlagi § 5 odloka NGM si mora ponudnik storitev prizadevati za izvedbo popravila ali zamenjave v največ 15 dneh . Če trajanje popravila ali zamenjave presega 15 dni, je ponudnik storitev dolžan obvestiti potrošnika o pričakovanem trajanju popravila ali zamenjave . Informacije so posredovane s predhodnim soglasjem potrošnika, elektronsko ali na drug način, ki je primeren za dokazilo o prejemu s strani potrošnika.

Če se izkaže, da izdelka ni mogoče popraviti

Če ponudnik pri prvem popravilu potrošnega izdelka v garancijski dobi ugotovi, da potrošniškega izdelka ni mogoče popraviti , je dolžan zamenjati potrošniški izdelek v roku 8 dni, razen če potrošnik ne naroči drugače . Če zamenjava potrošnega izdelka ni mogoča, je ponudnik dolžan potrošniku vrniti kupnino v roku 8 dni.

Če se izdelek že četrtič pokvari

Če se v garancijski dobi potrošniški izdelek po 3-kratnem popravilu ponovno pokvari - če potrošnik ne zahteva sorazmernega znižanja kupnine in potrošnik ne želi popravljati potrošniškega izdelka na stroške podjetja oz. popravil nekdo drug, je ponudnik storitev dolžan potrošniški izdelek vrniti v 8 dneh zamenjati notranjost . Če zamenjava potrošnega izdelka ni mogoča, je ponudnik dolžan potrošniku vrniti kupnino v roku 8 dni.

Če ga ni mogoče popraviti v 30 dneh

Če potrošniški artikel ni popravljen do 30. dne od dneva obvestila ponudniku o zahtevku za popravilo, je ponudnik dolžan potrošniški artikel zamenjati v 8 dneh po neuspešno pretečenem 30-dnevnem roku, razen če drugače naroči Potrošnik . Če zamenjava potrošnega artikla ni mogoča, je Ponudnik dolžan Potrošniku povrniti kupnino v roku 8 dni po neveljavnem preteku tridesetdnevnega roka popravka.

 

8.14. Kdaj je podjetje oproščeno garancijske obveznosti?

Ponudnik storitev je oproščen svoje garancijske obveznosti le, če dokaže, da je vzrok okvare nastal po izvedbi. Opozarjamo vas, da zaradi enake napake ne morete uveljavljati garancije za pribor in garancije oziroma garancije za izdelek in garancije hkrati, vzporedno drug z drugim.

 

8.15 Ponudnik storitev nima garancije po izteku garancijskega roka (strokovno pričakovana življenjska doba) za poškodbe, ki so posledica naravne obrabe /zastarelosti.

 

8.16. Ponudnik storitev prav tako ni odgovoren za kakršno koli jamstvo ali garancijo za škodo, povzročeno zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja po prenosu tveganja poškodbe, prekomerne uporabe, vplivov, ki niso navedeni, ali druge nenamenske uporabe izdelkov.

 

8.17. Če potrošnik v treh delovnih dneh od nakupa (zagona) uveljavlja zahtevo za zamenjavo zaradi okvare potrošnega izdelka, je Ponudnik dolžan zamenjati potrošniški izdelek, če okvara onemogoča predvideno uporabo.

 

9. POSTOPEK V PRIMERU GARANCIJSKEGA ZAHTEVKA (GLEDE UPORABNIKOV, KI SE ŠTEJEJO ZA POTROŠNIKE)

 

9.1. V pogodbi med potrošnikom in podjetjem dogovor strank ne sme odstopati od določb uredbe v škodo potrošnika.

 

9.2. Dolžnost potrošnika je, da sklenitev pogodbe dokaže (z računom ali celo samo s potrdilom).

 

9.3. Stroške, povezane z izpolnjevanjem garancijske obveznosti, nosi ponudnik storitev (§ 6:166 civilnega zakonika).

 

9.4. Ponudnik storitev je dolžan voditi evidenco garancijskega ali garancijskega zahtevka, ki ga je prijavil potrošnik.

 

9.5. Potrošniku mora biti nemudoma in na preverljiv način na voljo kopija protokola.

 

9.6. Če se ponudnik ob prijavi ne more izjaviti o izpolnitvi garancijskega ali garancijskega zahtevka potrošnika, mora potrošnika obvestiti o svojem stališču – v primeru zavrnitve reklamacije razlog za zavrnitev in možnost obračanja na poravnalni organ - v petih delovnih dneh, na preverljiv način.

 

9.7. Izvajalec je dolžan hraniti zapisnik tri leta od dneva njegovega zapisa in ga predložiti na zahtevo inšpekcijskega organa.

 

9.8. Ponudnik storitev si mora prizadevati za izvedbo popravila ali zamenjave v največ petnajstih dneh. Če trajanje popravila ali zamenjave presega 15 dni, je ponudnik storitev dolžan obvestiti potrošnika o pričakovanem trajanju popravila ali zamenjave . Podatki so posredovani s predhodnim soglasjem potrošnika, elektronsko ali na drug način, ki je primeren za dokazilo o prejemu s strani potrošnika.

 

10. RAZNE DOLOČBE

 

10.1. Ponudnik storitve ima pravico uporabiti sodelujočega za izpolnjevanje svojih obveznosti. Za njegovo nezakonito ravnanje ste v celoti odgovorni, kot da bi sami zagrešili nezakonito ravnanje.

 

10.2. Če kateri koli del teh predpisov postane neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, to ne vpliva na veljavnost, zakonitost in izvršljivost preostalih delov.

 

10.3. Če Ponudnik ne uveljavlja svoje pravice po Pravilniku, se neuveljavljanje pravice ne more šteti za odpoved tej pravici. Odpoved kateri koli pravici je veljavna le, če je izrecno navedena v pisni obliki. Dejstvo , da se Ponudnik enkrat dosledno ne drži bistvenega pogoja ali določila Pravilnika, še ne pomeni, da se odpoveduje vztrajanju pri doslednem spoštovanju danega pogoja ali določila v prihodnje.

 

10.4. Ponudnik in uporabnik poskušata spore reševati sporazumno.

 

10.5. Stranki potrjujeta, da ponudnikova spletna trgovina deluje na Madžarskem in da se tukaj izvaja tudi njeno vzdrževanje. Ker je spletno mesto mogoče obiskati tudi iz drugih držav, uporabniki izrecno priznavajo, da je v razmerju med uporabnikom in ponudnikom storitev pravno veljavno madžarsko pravo. Če je uporabnik potrošnik, Str. Na podlagi razdelka 26 (1) ima sodišče domačega prebivališča toženca (potrošnika) izključno pristojnost v sporih, ki izhajajo iz te pogodbe proti potrošniku.

 

10.6. Ponudnik ne uporablja drugačnih splošnih dostopnih pogojev za dostop do izdelkov v spletni trgovini iz razlogov, povezanih z državljanstvom, krajem prebivališča ali sedežem uporabnika.

 

10.7. Ponudnik storitev glede na načine plačila, ki jih sprejema, ne uporablja drugačnih pogojev za plačilno operacijo zaradi razlogov, povezanih z državljanstvom uporabnika, krajem prebivališča ali sedeža, krajem računa plačilnega računa, krajem sedež ponudnika plačilnih storitev ali kraj izdaje plačilnega instrumenta za gotovinski nadomestek v Evropski uniji zaradi

 

10.8. Ponudnik storitev je v skladu z uredbama 2006/2004/ES in (EU) 2017/2394 o ukrepanju proti neupravičenim ozemeljskim omejitvam vsebine in drugim oblikam diskriminacije na podlagi državljanstva stranke, kraja prebivališča ali sedeža ter kot 2009/22 UREDBA (EU) 2018/302 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi direktive ES.

 

11. POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRITOŽB (V PRIMERU UPORABNIKOV, KI SO POTROŠNIKI)

 

11.1. Cilj ponudnika storitev je vsa naročila izpolniti primerno kvalitetno, s popolnim zadovoljstvom stranke. Če ima uporabnik še vedno kakršne koli pritožbe v zvezi s pogodbo ali njenim izvajanjem, jih lahko sporoči na zgornjo telefonsko številko, e-naslov ali s pismom.

 

11.2. Ponudnik ustno reklamacijo nemudoma preuči in jo po potrebi odpravi. Če se kupec z obravnavanjem pritožbe ne strinja ali takojšnja preiskava pritožbe ni mogoča, bo Ponudnik reklamacijo in svoje stališče do nje nemudoma evidentiral ter kopijo izročil stranki.

 

11.3. Ponudnik bo na pisno reklamacijo odgovoril pisno v 30 dneh. Svoje stališče o zavrnitvi pritožbe utemelji. Zapisnik o pritožbi in kopijo odgovora izvajalec hrani 3 leta in jo na zahtevo predloži inšpekcijskim organom.

 

11.4. Obveščamo vas, da lahko v primeru zavrnitve pritožbe s pritožbo sprožite postopek pri uradnem ali poravnalnem organu, in sicer:

 

11.5. Potrošnik lahko vloži pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov:

 

Fgytv . _ 45/A. Odstavki (1)-(3) § 387/2016 o imenovanju organa za varstvo potrošnikov. (XII. 2.) Urad vlade na podlagi vladnega odloka deluje kot splošni organ za varstvo potrošnikov: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

11.6. V primeru pritožbe lahko Potrošnik uporabi EU platformo za spletno reševanje sporov. Za uporabo platforme je potrebna preprosta registracija v sistemu Evropske komisije s klikom tukaj . Nato lahko Potrošnik po prijavi odda svojo pritožbo preko spletne strani, ki ima naslov: http://ec.europa.eu/odr

 

11.7. Izvajalec je dolžan sodelovati v postopku poravnalnega sveta. Ponudnik storitev uporablja postopek poravnalne komisije. V okviru tega morate svoj odgovor posredovati poravnalni komisiji in zagotoviti udeležbo osebe, pooblaščene za sklenitev poravnave, na naroku. Če sedež ali lokacija podjetja ni registrirana na območju zbornice, ki deluje krajevno pristojna poravnalna komisija, se obveznost sodelovanja podjetja razširi na možnost sklenitve pisnega dogovora glede na potrebe Potrošnika.

 

11.8. Če se potrošnik ne obrne na poravnalni organ ali če postopek ne privede do rezultata, ima potrošnik možnost, da se za rešitev pravnega spora obrne na sodišče. Pravda se mora začeti s tožbenim zahtevkom, v katerem morajo biti navedeni podatki:

 • pristojno sodišče;
 • ime, prebivališče in pravni položaj strank in zastopnikov strank;
 • pravica do izvršiti, z navedbo dejstev, na katerih temelji, in njihovih dokazov,
 • podatkov, iz katerih je mogoče ugotoviti avtoriteto in pristojnost sodišča,
 • dokončno zahtevo za odločitev sodišča Listina oz. tožbenemu zahtevku mora biti priložena listina, katere vsebina se navaja kot dokaz.

 

 

12. AVTORSKE PRAVICE

 

12.1. Ker se https://zevoza.com kot spletno mesto šteje za avtorsko delo, je prenos (podvajanje), ponovni prenos v javnost, uporaba na druge načine, elektronsko shranjevanje, obdelava in prodaja vsebin, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali katerem koli njegovem delu. je prepovedano brez pisnega soglasja Ponudnika storitev brez. Hkrati lahko uporabnik brez pogojev in omejitev prenese Splošne pogoje poslovanja in informacije o upravljanju podatkov ter jih shrani v poljubni obliki.

 

12.2. Kakršno koli gradivo s spletnega mesta https://zevoza.com in njegove baze je mogoče prevzeti , tudi s pisnim soglasjem, le s sklicevanjem na navedeno spletno mesto.

 

12.13. Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice do vseh elementov svoje storitve, domenskih imen, sekundarnih domen , ki so z njimi oblikovane. imena in internetne oglasne površine.

 

12.4. Vsebino spletnega mesta https://zevoza.com ali nekaterih njegovih delov je prepovedano prilagajati ali izvajati obratni inženiring; vzpostavitev uporabniških ID-jev in gesel na nepošten način; uporaba katere koli aplikacije, ki jo je mogoče uporabiti za spreminjanje ali indeksiranje spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela.

 

12.5. Ime https://zevoza.com je avtorsko zaščiteno, njegova uporaba, razen sklicevanja, je možna le s pisnim soglasjem ponudnika storitev.

 

12.6. Uporabnik se zaveda, da je Ponudnik storitev upravičen do denarne kazni v primeru uporabe brez licence. Ponudnik storitev v primeru kršitve avtorskih pravic uporabi notarsko overitev, katere znesek zaračuna tudi uporabniku kršitelju.

 

 

13. VARSTVO PODATKOV

 

Informacije o upravljanju podatkov spletne strani so na voljo na naslednji povezavi:

 

Budimpešta, 10. maj 2022.

Vzorec izjave o preklicu

(izpolnite in vrnite le, če želite odstopiti od pogodbe)

 

Za: PEAK ADVISOR Kft., 1118 Budimpešta, Szent Adalbert tér 14, hello.si@zevoza.com

 

Spodaj podpisani izjavljam, da uveljavljam svojo pravico do odstopa/preklica od prodaje naslednjega izdelka/ -ov :

 

Datum naročila/datum prejema:

 

Ime potrošnika(-ov):

 

Naslov potrošnika(-ov):

 

Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru pisnega obvestila):

 

Datum:


Datum zadnje posodobitve: 23. 5. 2023

Politika zasebnosti
Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Uvod

 

Podjetje PEAK ADVISOR doo ( 1118 Budimpešta, Szent Adalbert tér 14., davčna številka: 23369658-2-43, matična številka podjetja: 01 09 962373) (v nadaljevanju "ponudnik storitev", "upravljavec podatkov") se zavezuje, da bo spoštoval naslednja načela:

 

Naslednje informacije so posredovane v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 

Spremembe tega pravilnika bodo začele veljati po objavi na zgornjem naslovu.

 

Upravljavec podatkov in kontaktni podatki

Nev: PEAK ADVISOR Kft.

1118  Hungary Budimpešta, Szent Adalbert tér 14.

E-naslov: hello@zevoza.com

 

Definicije pojmov

 

1 "osebni podatek" je vsak podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti na podlagi identifikatorja, kot so ime, številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na podlagi enega ali več dejavnikov, značilnih za fizične, fiziološke, genetske , mentalna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta tega fizičnega osebe

 

2 "obdelava"je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali nizih osebnih podatkov z avtomatiziranimi ali neavtomatiziranimi sredstvi, kot npr. zbiranje, snemanje , organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, brskanje, uporaba, objava s prenosom, razširjanje ali kako drugače dajanje na voljo, usklajevanje ali združevanje, omejevanje, izbris oz uničenje;

 

3 "operater" je fizičen ali pravna oseba, organ javni organ, agencija ali kateri koli drugi subjekt, ki je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov če namene in pomeni predelava namenjena pravo Unije ali član država, ker poseben kritični operater oddaja za določitev operater lahko tudi določiti pravo Unije ali država članica;

 

4 "obdelovalec" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug subjekt, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

 

5 "prejemnik" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug subjekt, ki se mu posredujejo osebni podatki ali s katerim se posredujejo osebni podatki, ne glede na to, ali gre za tretjo osebo ali ne. Javni organi, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov v okviru posamezne preiskave v skladu s pravom Unije ali držav članic, niso prejemniki; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov mora biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave;

 

6 "privolitev zadevne osebe" je prostovoljno dana, določena, zavestna in nedvoumna izjava volje, s katero zadevna oseba z izjavo ali dejanjem, s katerim izrazi svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, nedvoumno soglasje;

 

7 "Kršitev varstva podatkov" je kršitev varnosti, ki ima za posledico nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje posredovanih, shranjenih ali drugače obdelanih osebnih podatkov ali dostop do njih.

 

Načela, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov

 

Osebne informacije

 

1. obdelati na zakonit in pošten način ter pregledno za zadevno osebo /»zakonitost, pravičnost in transparentnost«/;

 

2. so bili zbrani samo za posebne, izrecno navedene in zakonite namene in niso bili obdelani na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih in zgodovinskih raziskav ali za statistične namene se ne šteje za nezdružljivo s prvotnimi nameni v skladu z 89. odst. 1 /"omejitev namena"/;

 

3. biti razumen, ustrezen in omejen na tisto, kar je potrebno za namene, za katere se podatki obdelujejo ("minimizacija podatkov");

 

4. biti točni in po potrebi posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki so netočni za namene obdelave, izbrišejo ali popravijo brez nepotrebnega odlašanja ("točnost");

 

5. hraniti v obliki, ki omogoča identifikacijo zadevnih oseb, največ kot je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko hranijo dlje le, če se obdelujejo za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene v skladu z 89. čl. 1, pod pogojem uvedbe ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov iz te uredbe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki ("omejeno shranjevanje");

 

6. se obdelujejo tako, da je z izvajanjem ustreznih tehničnih ali organizacijskih ukrepov zagotovljena ustrezna varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem ("celovitost in zaupnost").

 

Upravljavec izjavlja, da bo njegova obdelava potekala v skladu z načeli, navedenimi v tej točki.

 

Obdelava podatkov v zvezi s poslovanjem spletne trgovine/uporabo storitve

 

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelave podatkov in namen obdelave podatkov:

 

Osebne informacije

Namen obdelave podatkov

Pravna podlaga

uporabniško ime

Identifikacija, registracija

omogočanje registracije

6. člen odst. 1 GDPR

pismo b) a

§ 13/A odst. 3 Elkerjevega zakona.

Geslo

Uporablja se za varen dostop do uporabniškega računa

Priimek in Ime

Kontaktirati nas, opraviti nakup, izstaviti ustrezen račun, uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe

Naslov elektronske pošte

Ostati v stiku

Telefonska številka

Za učinkovitejše sodelovanje pri fakturiranju ali dostavah

Ime in naslov za izstavitev računa

·       1. izdelava, opredelitev vsebine, spremembe, spremljanje izpolnjevanja, fakturiranje nadomestil iz pogodb in uveljavljanje terjatev iz pogodb

·       2. izstavitev pravilnega računa

6. člen odst. 1 črka c) in 169. člena odst. 2 zakona C iz leta 2000 o računovodstvu

Ime in naslov dostave

Omogoča dostavo na dom

6. člen odst. 1 črka b) GDPR in § 13/A odst. 3 Elkerjevega zakona.

Datum nakupa/registracije/IP naslov

Izvedba tehnične operacije

a GDPR 6. cikk (1) odstavek b) Pontja es dokler Elker TV 13/A. § (3) odstavek.

 

 

 

 

Prizadete osebe:

 

Vsi registrirani posamezniki/kupci spletne trgovine. Uporabniško ime in elektronski naslov ne smeta vsebovati osebnih podatkov.

Trajanje obdelave, rok za izbris podatkov:

 

Če je izpolnjen eden od pogojev iz 17. odst. 1 GDPR, traja do zahteve posameznika za izbris podatkov. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o izbrisu vseh osebnih podatkov, ki jih je posameznik posredoval z elektronskimi sredstvi v skladu z 19. členom GDPR. V kolikor zahteva prizadete osebe za izbris vsebuje tudi e-poštni naslov, ki ga je posredovala, jo bo operater po obvestilu izbrisal. Z izjemo knjigovodskih evidenc, ker po 169. čl. 2 zakona C iz leta 2000 o računovodstvu je treba te podatke hraniti 8 let. Pogodbeni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko izbrišejo po poteku zastaralnega roka v skladu s civilnim pravom na podlagi zahtevka posameznika za izbris.

Računovodske listine (vključno s konti glavne knjige, analitičnimi ali podrobnimi evidencami), ki neposredno ali posredno podpirajo računovodske izkaze, je treba hraniti najmanj 8 let v berljivi obliki, ki jo je mogoče iskati po računovodskih evidencah.

 

Identiteta morebitnih upravljavcev podatkov, prejemnikov osebnih podatkov:

 

Osebne podatke lahko upravljavec in njegovi pooblaščeni delavci obdelujejo v skladu z zgoraj navedenimi načeli.

 

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov:

 

 • Zadevna oseba lahko od operaterja zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo.
 • Zadevna oseba ima pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do preklica soglasja kadarkoli.

 

Zadevna oseba lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov izbris, spremembo ali omejitev obdelave ali prenosljivosti podatkov na naslednje načine:

 • po pošti na naslov: Madžarska 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • po elektronski pošti: hello@zevoza.com

 

Pravna podlaga obdelave:

 

 • člen odst. 1 črka b) in) GDPR,
 • Odstavek 13/A odst. 3 Zakona CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe (v nadaljnjem besedilu "Elkerjev zakon"):

Ponudnik storitve lahko obdeluje osebne podatke, ki so tehnično potrebni za opravljanje storitve. Ponudnik je ob upoštevanju drugih pogojev dolžan izbrati in v vsakem primeru upravljati sredstva, ki se uporabljajo pri zagotavljanju storitve informacijske družbe, tako, da se osebni podatki obdelujejo le v obsegu, ki je potreben za opravljanje storitve. in za izpolnitev drugih namenov, določenih s tem zakonom, vendar le v potrebnem obsegu in v potrebnem času.

 • člen odst. 1 črka c) če gre za račune, izdane v skladu z zakonskimi predpisi o računovodstvu.
 • 5 let v primeru uveljavljanja terjatev, ki izhajajo iz pogodbe, v skladu s § 6:22 zakona V iz leta 2013 o civilnem zakoniku.
 • 6:22 [Zastaralni rok]

 

(1) Če ta zakon ne določa drugače, terjatve zastarajo v petih letih.

 

(2) Zastaranje začne teči, ko terjatev zapade v plačilo.

 

(3) Dogovor o spremembi zastaralnega roka mora biti v pisni obliki.

 

(4) Dogovor, ki izključuje omejitev, je neveljaven.

 

 1. Prosimo, upoštevajte, da
 • obdelava je potrebna za izpolnitev pogodbe in oddajo ponudbe.
 • Svoje osebne podatke morate posredovati, da lahko izpolnimo vaše naročilo.
 • Če podatkov ne posredujete, vašega naročila ne bomo mogli obdelati.

 

Upravljanje piškotkov (piškotki)

 

 1. Tako imenovani "sejni piškotki, zaščiteni z geslom", "piškotki nakupovalne košarice", "varnostni piškotki", "nujni piškotki", "funkcionalni piškotki" in "statistični piškotki spletne strani" ne zahtevajo predhodnega soglasja zadevne osebe.
 2. Dejstvo obdelave, obseg obdelanih podatkov: enolični identifikator, datumi, ure
 3. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: vsi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki obiščejo spletno stran
 4. Namen obdelave podatkov: identifikacija uporabnika, sledenje obiskovalcem, zagotavljanje personaliziranega delovanja.
 5. Trajanje obdelave podatkov, obdobje izbrisa podatkov:

 

Vrsta piškotkov

Pravna podlaga obdelave

Trajanje obdelave podatkov

Sejni piškotki ali drugi piškotki, ki so potrebni za delovanje spletne strani.

6. člen odst. 1 črka f) GDPR.

Zakonit interes upravljavca za delovanje spletnega mesta, zagotavljanje funkcionalnosti in osnovnih funkcij spletnega mesta ter varnosti računalniškega sistema.

Obdobje do konca zadevne seje obiskovalca

Trajni ali shranjeni piškotki

6. člen odst. 1 črka f) GDPR.

Zakonit interes upravljavca za delovanje spletnega mesta, zagotavljanje funkcionalnosti in osnovnih funkcij spletnega mesta ter varnosti računalniškega sistema.

Podatki se obdelujejo, dokler jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne izbriše oziroma se piškotki s točnim datumom veljavnosti (trajni, shranjeni) shranjujejo na računalniku do izbrisa, vendar najdlje do njihove veljavnosti.

Statistični marketinški piškotki

6. člen odst. 1 črka a) GDPRpontja

1 mesec - 2 leti

 

Identiteta morebitnih upravljavcev, ki imajo lahko dostop do podatkov: do osebnih podatkov lahko dostopa upravljavec.

 

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov: Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo možnost brisanja piškotkov v meniju Orodja/Nastavitve svojega brskalnika, običajno v nastavitvah zasebnosti.

 

Večina brskalnikov, ki jih uporabljajo naši uporabniki, vam omogoča, da nastavite, kateri piškotki so shranjeni, in vam omogoča, da znova izbrišete (nekatere) piškotke. Če omejite shranjevanje piškotkov na določenih spletnih mestih ali ne dovolite shranjevanja piškotkov tretjih oseb, to lahko povzroči, da naša spletna mesta v določenih okoliščinah ne bodo v celoti uporabna. Tukaj lahko najdete informacije o tem, kako prilagoditi nastavitve piškotkov za standardne brskalnike:

 

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:                https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari:                  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

Uporaba sledenja konverzijam v storitvah Google Ads

 

 • Upravljavec podatkov uporablja program za spletno oglaševanje »Google Ads« in kot del tega uporablja Googlovo storitev sledenja konverzijam. Google Conversion Tracking je analitična storitev, ki jo ponuja Google Inc. s registriranim sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google")

 

 • Ko dostopate do spletnega mesta prek Googlovega oglasa, se v vaš računalnik namesti piškotek za sledenje konverzijam. Ti piškotki imajo omejeno veljavnost in ne vsebujejo osebnih podatkov, zato ne identificirajo uporabnika.

 

 • Ko uporabnik brska po določenih straneh spletne strani in piškotek še ni potekel, lahko Google in upravljavec podatkov vidita, da je uporabnik kliknil na oglas.

 

 • Vsak odjemalec Google Ads prejme drugačen piškotek, zato jim ni mogoče slediti prek spletnih mest odjemalcev Ads

 

 • Informacije, pridobljene s piškotki za sledenje konverzijam, se uporabljajo za zagotavljanje statističnih podatkov o konverzijah strankam Ads, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke so tako obveščene o številu uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Nimajo pa dostopa do podatkov, ki bi jim omogočili identifikacijo katerega koli uporabnika.

 

 • Če ne želite sodelovati pri sledenju konverzijam, se lahko odjavite tako, da v svojem brskalniku izklopite nastavitve piškotkov. Nato ne boste vključeni v statistiko sledenja konverzijam.

 

 

Uporaba Google Analytics

 

 • To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki jo zagotavlja Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja "piškotke", ki so besedilne datoteke, shranjene v vašem računalniku, ki spletnemu mestu pomagajo analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto, ki ga obiščejo.
 • Podatki, ki jih ustvari piškotek o spletnem mestu, ki ga uporabljate, se običajno prenesejo in shranijo v strežnik Google v Združenih državah. Z aktivacijo anonimizacije IP na spletnem mestu bo Google najprej skrajšal IP naslov uporabnika v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
 • Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo te podatke uporabil v imenu upravljavca tega spletnega mesta, da oceni vašo uporabo spletnega mesta, pripravi poročila o dejavnosti spletnega mesta za upravljavca spletnega mesta in zagotovi druge storitve, povezane z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.
 • Naslov IP, ki ga pošlje uporabnikov brskalnik kot del Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki, ki so na voljo Googlu. Uporabnik lahko onemogoči shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami brskalnika, vendar upoštevajte, da v tem primeru vse funkcije tega spletnega mesta morda ne bodo delovale v celoti. Prav tako lahko preprečite zbiranje in obdelavo informacij o uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) s strani Googla prek piškotkov, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl =hu.

 

Glasilo, dejavnost DM

 • V skladu s 6. členom Zakona XLVIII iz leta 2008 o temeljnih pogojih in nekaterih omejitvah dejavnosti gospodarskega oglaševanja se lahko uporabnik izrecno vnaprej strinja, da ga ponudnik kontaktira z oglaševalskimi ponudbami in drugimi poštnimi sporočili na kontaktne podatke, ki jih je navedel ob registraciji.

 • Poleg tega se lahko stranka v skladu z določili teh informacij strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnika storitev, ki so potrebni za pošiljanje oglasnih ponudb.

 • Ponudnik storitve ne bo pošiljal neželenih oglasnih sporočil, uporabnik pa se lahko od prejemanja tovrstnih ponudb brezplačno odjavi neomejeno in brez navedbe razloga. V tem primeru bo ponudnik iz svoje evidence izbrisal vse osebne podatke, potrebne za pošiljanje oglasnih sporočil in uporabnika ne bo kontaktiral z nadaljnjimi oglaševalskimi ponudbami. Uporabnik se lahko odjavi od oglasnih sporočil s klikom na povezavo v sporočilu

 • Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelave podatkov in namen obdelave podatkov:

 

Osebne informacije

Namen obdelave podatkov

Pravna podlaga

Ime, elektronski naslov

Identifikacija, ki vam omogoča naročanje na novice/posebne ponudbe .

Privolitev zadevne osebe, člen 6 odst. 1 črka a).

Ekonomsko o temeljnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarske oglaševalske dejavnosti, 2008, 6. člen, odst 5.

Datum vpisa/IP

Izvedite tehnično operacijo

 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: vsi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so se naročili na glasilo.

 

Namen obdelave: pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošta, SMS, potisna sporočila), ki vsebujejo oglaševanje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotavljanje informacij o aktualnih informacijah, izdelkih, promocijah, novih funkcijah itd.

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: obdelava traja do preklica soglasja, to je do odjave.

 

Identiteta morebitnih upravljavcev osebnih podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje upravljavec ter njegovo prodajno in marketinško osebje v skladu z zgornjimi načeli.

 

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov

 

 • Zadevna oseba lahko od operaterja zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo
 • Ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do preklica privolitve kadarkoli

 

Prizadeta oseba lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov izbris, spremembo ali omejitev obdelave, prenosljivost podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov na naslednje načine:

 

 • po pošti na naslov: Madžarska 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • po elektronski pošti: hello@zevoza.com

 

 Prizadeta oseba se lahko kadarkoli brezplačno odjavi od novic

 

Obveščamo vas, da

 

 • obdelava temelji na vaši privolitvi in zakonitem interesu ponudnika storitev
 • morate posredovati osebne podatke, če želite prejemati naša glasila.
 • če teh podatkov ne boste posredovali, vam ne bomo mogli poslati glasila.
 • obveščeni ste, da lahko svoje soglasje kadarkoli prekličete s klikom na gumb za odjavo.
 • preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem

Obravnava reklamacij

 

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelave podatkov in namen obdelave podatkov:

 

Osebne informacije

Namen obdelave podatkov

Pravna podlaga

Priimek in Ime

Identifikacija, kontakt

6. člen odst. 1 črka c) in Zakon CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov št. 17/A. § 17 (7)

Naslov elektronske pošte

Kontakt

Telefonska številka

Kontakt

Ime in naslov za izstavitev računa

Identifikacija reklamacij, vprašanj in težav s kakovostjo naročenih izdelkov/storitev vprašanja in težave

 

Prizadete osebe: vse prizadete osebe, ki vlagajo reklamacije in nakupujejo na spletni strani ter imajo reklamacije glede kakovosti

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: Kopije zapisnika, prepis in odgovor na ugovor se hranijo 3 leta po 17.A členu 1. odst. 7 zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov

 

Identiteta morebitnih upravljavcev osebnih podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: osebne podatke lahko upravljavec in njegovi pooblaščeni zaposleni obdelujejo v skladu z zgoraj navedenimi načeli.

 

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov

 

 • Zadevna oseba lahko od operaterja zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, in
 • Pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do preklica privolitve kadarkoli

 

Zadevna oseba lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov izbris, spremembo ali omejitev obdelave ali prenosljivosti podatkov na naslednje načine.

 

 • po pošti na naslov: Madžarska 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • po elektronski pošti: hello@zevoza.com

 

Obveščamo vas, da

 • posredovanje osebnih podatkov temelji na zakonski obveznosti.
 • obdelava osebnih podatkov kot pogoj za sklenitev pogodbe
 • posredujte osebne podatke, da bomo lahko obravnavali vašo pritožbo
 • če ne posredujete podrobnosti, to pomeni, da vaše pritožbe ne bomo mogli obravnavati

 

Prejemniki, ki se jim posredujejo osebni podatki

"prejemnik" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug subjekt, ki so mu posredovani osebni podatki ali kateremu so posredovani, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

 

 

Obdelovalci (ki izvajajo obdelavo v imenu upravljavca)

 

Upravljavec uporablja podatkovne posrednike za olajšanje lastnih dejavnosti obdelave podatkov in za izpolnjevanje svojih pogodbenih in zakonskih obveznosti do posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

 

Upravljavec daje velik poudarek uporabi izključno posrednikov, ki zagotavljajo ustrezna jamstva za uvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje skladnosti z zahtevami GDPR in za zaščito pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

 

Obdelovalec in katera koli oseba, ki deluje pod nadzorom upravljavca ali posrednika in ima dostop do osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke, za katere veljajo ta načela, samo v skladu z navodili upravljavca.

 

Upravljavec je pravno odgovoren za dejavnost obdelovalca. Obdelovalec je odgovoren za škodo, povzročeno z obdelavo le, če ni izpolnil obveznosti, ki jih obdelovalcem izrecno nalaga GDPR, ali če ni spoštoval pravnih navodil upravljavca ali je ravnal v nasprotju z njimi.

 

Obdelovalec nima bistvene moči odločanja v zvezi z obdelavo podatkov.

 

Skrbnik lahko uporabi ponudnika gostovanja za zavarovanje IT infrastrukture in kurirsko službo kot obdelovalca podatkov za dostavo naročenih izdelkov.

 

Nekateri procesorji podatkov

 

Dejavnosti obdelave podatkov

Ime, naslov, kontaktni podatki

Gostiteljska storitev

Plex Na spletu Informatika Szolgáltató Kft

Madžarska 1118 Budimpešta Ugron G. u. 35.

Davčna številka: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167

Nadaljnja obdelava podatkov (npr. spletno fakturiranje, razvoj spletne strani, trženje)

Ponudnik programske opreme za pošiljanje novic:

http://www.activecampaign.com

Ime podjetja:

ActiveCampaign, Inc.

Sedež:

ZDA 150 sever Michigan avenija, Apartma 1230, Chicago, IL 60601

Ponudnik programske opreme za izdajanje računov :

Számlázz.hu

Podjetje : KBOSS.hu Kft.

https//www.szamlazz.hu

info@szamlazz.hu

+36303544789

storitev:

TMX.Mobilna rešitev Szerviz Kft

Nahaja se na: Madžarska

2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

https://www.tmx.hu

Računovodja in obračun plač:

EXP Kft

Madžarska 1091 Budapest Üllői út 119

Davčna številka: 13908939-1-43

 

"tretja oseba": fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug subjekt, razen posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, operaterja, posrednika ali oseb, pooblaščenih za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom operaterja ali posrednika.

 

Prenos podatkov tretjim osebam

 

Upravljavci tretjih oseb obdelujejo osebne podatke, ki jih posredujemo, v svojem imenu in v skladu s svojimi politikami varstva osebnih podatkov.

 

Dejavnost upravljavca podatkov

Ime, naslov, kontaktni podatki

prevoz

GLS Splošno Logistika Sistemi Madžarska Csomag- Logistika Kft.

Madžarska 2351 Alsonémedi Europe u. 2

info@gls-hungary.com

0029886694

Spletno plačilo

Baryon Plačilo Zrt.

številka dovoljenja: EN-I-1064/2013

Identifikator ustanove: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 9

 

OTP Mobilni Szolgáltató Kft.

Madžarska Budimpešta Infopark setány 1

ugyfelszolgalat@simple.hu

+36 1/20/30/70 3-666-611

 

 Strani skupnosti

 

Dejstvo zbiranja podatkov, obseg obdelanih podatkov: ime registrirano na družbenih omrežjih Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram itd. ali fotografijo javnega profila uporabnika

 

Prizadete osebe: vse prizadete osebe, ki so se registrirale na družbenih omrežjih Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram itd. in »všečkal« stran ponudnika storitve na družbenem omrežju ali stopil v stik z upravljavcem podatkov preko družbenega omrežja.

 

Namen zbiranja podatkov: deljenje ali "všečkanje", spremljanje, promocija določene vsebine, izdelkov, promocije ali same spletne strani na družbenih omrežjih

 

Trajanje obdelave podatkov, rok za izbris podatkov, identiteta možnih operaterjev, pooblaščenih za dostop do podatkov in pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zvezi z obdelavo podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko izve o izvoru podatkov, obdelavi podatkov in načinu obdelave podatkov. in pravna podlaga prenosa na ustrezni spletni strani Skupnosti . Podatki se obdelujejo na družbenih omrežjih, zato trajanje obdelave, način obdelave ter možnosti izbrisa in spreminjanja podatkov urejajo pravila posameznega družbenega omrežja.

 

Pravna podlaga obdelave: prostovoljna privolitev zadevne osebe v obdelavo njenih osebnih podatkov na družbenih omrežjih

 

 

Odnosi s strankami in upravljanje drugih podatkov

 

Če ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naših storitev, se lahko obrne na operaterja na načine, navedene na spletnem mestu (telefon, e-pošta, socialna omrežja itd.).

 

Operater izbriše prejeto e-pošto, sporočila, podatke posredovane po telefonu, Meta ipd. skupaj z imenom in elektronskim naslovom zainteresirane stranke ter drugimi osebnimi podatki, ki jih je zainteresirana stranka prostovoljno posredovala, najpozneje 2 leti po datumu komunikacije.

 

Informacije o obdelavi podatkov, ki niso vključene v to obvestilo, so posredovane v času zbiranja

 

Ponudnik bo v primeru izredne zahteve javnega organa ali drugih z zakonom pooblaščenih organov posredoval informacije, dal na razpolago podatke, posredoval podatke ali dal na razpolago dokumente.

 

V teh primerih bo ponudnik posredoval osebne podatke prosilcu le v obsegu in obsegu, ki je potreben za namen zahteve, pod pogojem, da je prosilec določil natančen namen in obseg podatkov.

 

 

Pravice prizadetih oseb

 

Pravica dostopa

 

Pravico imate do povratne informacije upravljavca o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se ta obdelava izvaja, imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in informacij, ki jih določa uredba.

 

Pravica do popravka

 

Pravico imate, da operater na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Glede na namen obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dodatno izjavo.

 

Pravica do izbrisa

Pravico imate do izbrisa vaših osebnih podatkov na vašo zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec pa je pod določenimi pogoji dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke v zvezi z vami.

 

Pravica biti pozabljen

 

Če je upravljavec razkril osebne podatke in jih je dolžan izbrisati, bo sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov njihove implementacije, da obvesti operaterje, ki obdelujejo podatke, da ste zahtevali brisanje povezav do ustreznih osebnih podatkov ali njihovih kopij.

 

Pravica do omejitve obdelave

 

Pravico imate, da upravljavec na vašo zahtevo omeji obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

 • oporekate točnosti osebnih podatkov; v tem primeru omejitev velja v obdobju, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste ugovarjali obdelavi; v tem primeru omejitev velja za obdobje, dokler se ne ugotovi, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi zakonitimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Pravico imate do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali operaterju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico do prenosa teh podatkov drugemu operaterju, ne da bi vas operater, ki ste mu jih posredovali, pri tem oviral. osebni podatki (...)

 

Pravica do ugovora

 

V primeru obdelave, ki temelji na zakonitem interesu ali na pravni podlagi javnega pooblastila, imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašo specifično situacijo, kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov s strani (...), vključno z profiliranje na podlagi teh določb.

 

Ugovor v primeru neposredne pritožbe

 

Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za te namene, vključno z oblikovanjem profilov, če je povezano z neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se vaši osebni podatki ne smejo več obdelovati za te namene.

 

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

 

Pravico imate, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki bi imela pravne učinke za vas ali podobno pomembno vplivala na vas.

 

Prejšnji odstavek se ne uporablja, če odločba:

 

 • potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in operaterjem;
 • dovoljuje pravo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca in ki prav tako predvideva ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov, ali
 • Na podlagi vašega izrecnega soglasja.

 

Rok za sprejetje ukrepov

 

Upravljavec vas bo o ukrepih, sprejetih na podlagi takšnih zahtev, obvestil brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 1 meseca od prejema zahtevka.

 

Po potrebi se lahko to obdobje podaljša za 2 meseca. O podaljšanju z razlogi za zamudo vas bo operater obvestil v 1 mesecu od prejema zahteve.

 

Če operater na vašo zahtevo ne ukrepa, vas bo nemudoma, najkasneje pa v enem mesecu po njeni vročitvi, obvestil o razlogih za neukrepanje, o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in o vaši pravici do sodnega postopka. zaščito.

 

Varnost obdelave podatkov

 

Upravljavec in posrednik izvajata ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer upoštevata najnovejša spoznanja in stroške njihovega izvajanja, naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter različne stopnje verjetnosti in resnosti tveganja za pravice in svoboščine fizičnih oseb, da se zagotovi raven varnosti podatkov, ki ustreza tveganjem, ki po možnosti vključujejo:

 

 1. psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
 2. zagotavljanje trajne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov;
 3. v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta možnost pravočasne ponovne vzpostavitve dostopa do osebnih podatkov in njihove razpoložljivosti
 4. postopek rednega testiranja, ocenjevanja in ocenjevanja učinkovitosti sprejetih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave podatkov.
 5. Obdelani podatki morajo biti shranjeni na način, ki ne omogoča nepooblaščenega dostopa. Pri papirnih nosilcih podatkov z uvedbo ukrepov fizične hrambe in arhiviranja, pri podatkih v elektronski obliki pa z uporabo centraliziranega sistema nadzora dostopa.
 6. Način shranjevanja podatkov z uporabo računalniških sredstev mora biti izbran tako, da jih je mogoče izbrisati, tudi ob upoštevanju morebitnega drugega obdobja izbrisa, ob koncu obdobja izbrisa ali če je to potrebno iz drugih razlogov. Izbris mora biti nepovraten.
 7. Papirne nosilce podatkov uničimo z drobljenjem ali s pomočjo zunanje organizacije, specializirane za drobljenje. Pri elektronskih nosilcih podatkov bo zagotovljeno fizično uničenje in po potrebi predhodni varen in nepovraten izbris podatkov v skladu s pravilnikom o razpolaganju z elektronskimi nosilci podatkov.
 8. Upravljavec bo za zavarovanje podatkov sprejel naslednje posebne ukrepe:

 

Za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov, ki se obdelujejo v papirni obliki, izvaja ponudnik storitev naslednje ukrepe (fizično varovanje):

 

 1. Dokumente hranite na varnem, suhem in zaklenjenem mestu.
 2. Če so osebni podatki, ki se obdelujejo v papirni obliki, digitalizirani, veljajo pravila, ki veljajo za digitalno shranjene dokumente
 3. Zaposleni pri ponudniku storitev, ki izvaja obdelavo podatkov, lahko zapusti prostore, kjer poteka obdelava podatkov, le tako, da zaklene nosilce podatkov, ki so mu bili zaupani, ali tako, da zaklene dane prostore.
 4. Dostop do osebnih podatkov imajo lahko samo pooblaščene osebe in ne tretje osebe.
 5. Stavba in prostori izvajalca so opremljeni s protipožarno in zaščitno opremo.

 

IT varnost

 

 1. Računalniki in mobilne naprave (drugi nosilci podatkov), ki se uporabljajo pri obdelavi podatkov, so last ponudnika storitev.
 2. Računalniški sistem, ki vsebuje osebne podatke, ki jih uporablja ponudnik storitev, je zaščiten pred virusi.
 3. Za zagotavljanje varnosti digitalno shranjenih podatkov ponudnik storitev uporablja varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov.
 4. Dostop do centralnega strežniškega računalnika imajo samo pooblaščene in pooblaščene osebe
 5. Dostop do podatkov na računalnikih je možen le z uporabniškim imenom in geslom.

 

Obveščanje prizadete osebe o kršitvi varstva osebnih podatkov

 

Če je verjetno, da bo zaradi kršitve varstva osebnih podatkov prišlo do visokega tveganja za pravice in svoboščine fizičnih oseb, upravljavec o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti prizadeto osebo.

 

Informacije, zagotovljene posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, jasno in razločno opisujejo naravo kršitve varstva osebnih podatkov ter vključujejo ime in kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe, ki lahko zagotovi dodatne informacije; opisane bodo verjetne posledice kršitve varstva osebnih podatkov; opisani so ukrepi, ki jih je upravljavec sprejel ali jih namerava izvesti za odpravo kršitve varstva osebnih podatkov, po možnosti z ukrepi za omilitev morebitnih škodljivih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.

 

Prizadete osebe ni treba obvestiti, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

 

 • upravljavec je izvedel ustrezne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe in ti ukrepi so bili uporabljeni za podatke, na katere je vplivala kršitev varstva osebnih podatkov, zlasti ukrepe, kot je uporaba šifriranja, ki preprečuje dostop do podatkov osebam, ki niso pooblaščene za dostop do osebni podatki;
 • upravljavec je po kršitvi varstva osebnih podatkov sprejel dodatne ukrepe za zagotovitev, da ni verjetno, da bi se ponovno pojavilo visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • informacije bi zahtevale nesorazmeren napor. V takih primerih je treba prizadete osebe obveščati z javno objavljenimi informacijami ali podobnim ukrepom, ki zagotavlja, da so prizadete osebe obveščene na enako učinkovit način.

 

Če upravljavec prizadete osebe še ni obvestil o kršitvi varstva osebnih podatkov, lahko nadzorni organ po presoji, ali obstaja verjetnost, da kršitev varstva osebnih podatkov predstavlja visoko tveganje, odredi, da se prizadeta oseba obvesti.

 

Prijava incidenta s področja varstva podatkov organa

 

Upravljavec o incidentu varstva podatkov obvesti nadzorni organ, pristojen v skladu s členom 55, brez nepotrebnega odlašanja in, če je mogoče, najpozneje v 72 urah po tem, ko izve za incident varstva podatkov, razen če je verjetno, da podatki o incidentu varstva podatkov predstavljajo tveganje za pravice in svoboščine fizičnih oseb. Če obvestilo ni podano v 72 urah, se mu priložijo razlogi, ki opravičujejo zamudo.

 

Pregled v primeru obvezne obdelave podatkov

 

Če trajanje obvezne obdelave ali reden pregled njene nujnosti ni določen z zakonom, lokalnim predpisom ali zavezujočim pravnim aktom Evropske unije, upravljavec najmanj vsaka tri leta od začetka obdelave preveri, ali obdelava osebnih podatkov ni določena. podatke, ki jih obdeluje upravljavec ali posrednik v njegovem imenu ali na podlagi njegovih navodil, ki so potrebni za namene obdelave.

 

Upravljavec dokumentira okoliščine in rezultate tega pregleda, to dokumentacijo hrani še deset let po pregledu in jo na zahtevo da na voljo Državnemu uradu za varstvo podatkov in dostop do informacij (v nadaljevanju: Urad).

 

Možnost vložitve reklamacije

 

Pritožbe zoper morebitne kršitve s strani upravljavca lahko vložite pri Državnem uradu za varstvo podatkov in informacij:

Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság

Madžarska 1055 Budimpešta, Falk Zmešajte utca 9-11.

Niveliranje naslov: Madžarska

1363 Budimpešta, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

faks: +36-1-391-1410

E-naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Končne besede

 

Pri pripravi te informacije so bili upoštevani naslednji pravni predpisi:

 

 • UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (EU) 2016/679 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (GDPR) (27. april 2016);
 • Zakon CXII iz leta 2011 - o pravici do informacijske samoodločbe in svobodi obveščanja (v nadaljevanju: Zakon o informiranju);
 • Zakon CVIII iz leta 2001 – o nekaterih vidikih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe (zlasti § 13/A);
 • Zakon XLVII iz leta 2008 - o prepovedi nepoštenih poslovnih praks proti potrošnikom;
 • Zakon XLVIII iz leta 2008 - o temeljnih pogojih in nekaterih omejitvah dejavnosti gospodarskega oglaševanja (zlasti § 6);
 • XC Zakon o svobodi elektronskih informacij iz leta 2005;
 • Zakon o elektronskih komunikacijah C iz leta 2003 (natančneje § 155);
 • Mnenje št. 16/2011 o priporočilu EASA/IAB o najboljših praksah pri vedenjskem spletnem oglaševanju;
 • Priporočilo Nacionalnega urada za varstvo podatkov in svobodo informacij o zahtevah glede varstva podatkov glede vnaprejšnjih informacij.