Kako kupovati

OPĆI UVJETI
Pravila o privatnosti
OPĆI UVJETI
Opći uvjeti poslovanja

Ugovor sastavljen na temelju ovog dokumenta se ne arhivira (nije naknadno dostupan, sklapanje ugovora se dokazuje podacima o narudžbi), sastavljen je uz pravnu izjavu danu indikativnim ponašanjem, ne smatra se pisanim ugovor, napisan je na mađarskom jeziku i ne odnosi se na kodeks ponašanja. Za sva pitanja o radu webshopa, procesu narudžbe i dostave, dostupni smo na navedene kontakt podatke.

Opseg ovih Općih uvjeta obuhvaća pravne odnose na web stranici Pružatelja usluge (https://zevoza.com) i njezinim poddomenama .

 

Definicije:

Korisnik: Svaka fizička, pravna osoba ili organizacija koja koristi usluge Pružatelja usluga i sklapa ugovor s Pružateljem usluga.

 

Potrošač: Korisnik je fizička osoba koja djeluje izvan okvira svog zanimanja, samostalnog zanimanja ili poslovne djelatnosti.

 

Posao: Osoba koja djeluje u okviru svoje profesije, samostalnog zanimanja ili poslovne djelatnosti.

 

Pružatelj usluga: Fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja pruža usluge vezane uz informacijsko društvo, koja pruža usluge Korisniku i koja s Korisnikom sklapa ugovor.

 

1. PODACI O DAVATELJU USLUGA:

 

Naziv pružatelja usluga: PEAK ADVISOR Kft.
Sjedište pružatelja usluga (i mjesto rješavanja pritužbi): 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 14.

Kontakt podaci pružatelja usluga i redovito korištena adresa elektroničke pošte za kontakt s korisnicima: hello@zevoza.com

Registarski broj tvrtke/registracijski broj pružatelja usluga: 01 09 962373

Porezni broj pružatelja usluga: 23369658-2-43

Naziv matičnog tijela/tijela za izdavanje dozvola i broj licence (ako postoji): GLAVNI SUDSKI SUD 1051 Budapest Nádor u. 28.,

Telefonski broj pružatelja usluga: +36-1-773-3208

Jezik ugovora: Mađarski Naziv, adresa, e-mail adresa pružatelja usluga skladištenja:
Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapest Ugron G. u . 35. Porezni broj: 24130493-2-43 Telefon: +36 1 445 0167, info@plex.hu

 

 

2. TEMELJNE ODREDBE:

 

2.1. Pitanja koja nisu regulirana ovim Uvjetima i odredbama, kao i tumačenje ovih Uvjeta i odredbi, uređena su mađarskim pravom, posebno Zakonom V iz 2013. o Građanskom zakoniku ("Ptk") i određenim pitanjima elektroničkih komercijalnih usluga i usluga vezano uz informacijsko društvo CVIII iz 2001 (Elker. tv.) Zakon i 45/2014 o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća. (II. 26.) na odredbe Vladine uredbe. Posebni proizvodi regulirani su relevantnim sektorskim zakonskim odredbama. Obvezne odredbe mjerodavnog zakonodavstva primjenjuju se na stranke bez posebnih uvjeta.

 

2.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 10. svibnja 2022. i ostat će na snazi do opoziva. Pružatelj usluga će izmjene i dopune ovih Uvjeta objaviti na web stranici te o promjeni obavijestiti registrirane i/ili prethodno kupljene korisnike putem e-maila. Izmjene ne utječu na ranije sklopljene ugovore, odnosno izmjene nemaju retroaktivni učinak.

 

2.3. Pružatelj usluge pridržava sva prava u vezi s internetskom stranicom, bilo kojim njezinim dijelom i sadržajem koji se na njoj pojavljuje, kao i distribucijom web stranice. Zabranjeno je preuzimanje, elektronička pohrana, obrada i prodaja sadržaja koji se pojavljuje na web stranici ili bilo kojeg njegovog dijela bez pisanog pristanka Pružatelja usluga.

 

2.4. Pružatelj usluga nije odgovoran za prodaju i kupnju proizvoda objavljenih na drugim web stranicama koje nisu povezane s Pružateljem usluga i njima ne upravlja Pružatelj usluga.

 

3. PRIJAVA / KUPNJA

 

3.1. Korisnik je dužan prilikom zahtjeva/narudžbe/pretplate usluge dati svoje, stvarne podatke. U slučaju davanja neistinitih podataka ili podataka koji se povezuju s drugom osobom tijekom zahtjeva za uslugu/narudžbe/pretplate, nastali elektronički ugovor je ništavan, ili ako prikriva drugi ugovor, prava i obveze ugovornih strana moraju se prosuditi na temelju skriveni ugovor. Pružatelj usluga isključuje svoju odgovornost ako Korisnik koristi njegove usluge u ime druge osobe, s podacima druge osobe.

 

3.2. Pružatelj usluge neće biti odgovoran za kašnjenja u isporuci ili druge probleme ili pogreške koje se mogu povezati s pogrešnim i/ili netočnim podacima koje je korisnik dao. Međutim, Pružatelj usluga obavještava Korisnike da se, nakon konzultacije s Korisnikom i jasne identifikacije, krivo uneseni podaci mogu ispraviti u narudžbi kako ne bi došlo do ometanja fakturiranja i isporuke.

 

3.3. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za štetu nastalu zbog toga što je Korisnik zaboravio svoju lozinku ili je postala dostupna neovlaštenim osobama iz bilo kojeg razloga koji se ne može pripisati Pružatelju usluga (ako postoji registracija na stranici).

 

 

4. ASORTIMAN PROIZVODA, USLUGA I CIJENA KOJI SE MOGU KUPITI

 

4.1. Prikazane proizvode moguće je naručiti online (u nekim slučajevima telefonom) iz internetske trgovine. Cijene prikazane za proizvode su bruto cijene (dakle uključuju porez na promet dotične zemlje, ali ne uključuju naknade vezane uz dostavu ili plaćanje. Troškovi zasebnog pakiranja neće se naplaćivati.

 

4.2. U webshopu Pružatelj usluge detaljno prikazuje naziv i opis proizvoda, te prikazuje fotografije proizvoda (ako je moguće).

 

4.3. Ukoliko se uvede promotivna cijena, Davatelj usluge će u potpunosti obavijestiti Korisnike o promociji i njezinom točnom trajanju. 4/2009 o bližim pravilima za označavanje prodajne cijene i jedinične cijene proizvoda, kao i cijene usluga. (I. 30.) Pravila zajedničkog dekreta NFGM-SZMM.

 

4.4. Ukoliko se unatoč svoj brizi Pružatelja usluge na web stranici web trgovine pojavi netočna cijena, Pružatelj usluga nije dužan potvrditi narudžbu s pogrešnom cijenom, ali ima mogućnost odbiti ponudu i može ponuditi potvrdu točne cijene, s obzirom na koju Korisnik ima pravo ne prihvatiti izmijenjenu ponudu. Pod pogrešnom cijenom podrazumijevamo cijenu po kojoj poduzetnik nema ugovornu volju sklopiti ugovor. Na temelju Zakona V iz 2013. o Građanskom zakoniku (Ptk.), ugovor nastaje zajedničkim i jednoglasnim izražavanjem volje stranaka. Ako se strane ne mogu sporazumjeti o ugovornim uvjetima, odnosno ne postoji izjava kojom je izražena međusobna i jednoglasna volja stranaka, u tom se slučaju ne može govoriti o valjano sklopljenom ugovoru iz kojeg proizlaze prava i obveze.


5. POSTUPAK NARUDŽBE

 

5.1. Nakon registracije korisnik se prijavljuje u webshop i/ili može započeti kupnju bez registracije.

 

5.2. Korisnik postavlja broj proizvoda koje će kupiti.

 

5.3. Odabrane proizvode korisnik stavlja u košaricu. Korisnik u svakom trenutku može pregledati sadržaj košarice klikom na ikonu "košarica".

 

5.4. Ukoliko ne želite kupiti dodatni proizvod, provjerite količinu proizvoda koji želite kupiti. Sadržaj košarice možete izbrisati klikom na ikonu "brisanje - X". Za finaliziranje količine, Korisnik klikne na ikonu "ažuriraj".

 

5.5. Korisnik upisuje adresu za dostavu, a zatim način dostave/plaćanja, a vrste su sljedeće:

 

5.5.1. Metode Plačanja:

 

Plaćanje pouzećem: Ukoliko se naručeni proizvod dostavlja kurirskom službom ili na pošiljku, moguće je da Korisnik cjelokupni iznos narudžbe plati kuriru ili na pošiljki u gotovini ili bankovnom karticom kada primanje naručenog(ih) proizvoda(a).

 

Bankovnom doznakom: Korisnik mora u roku od 3 dana doznačiti vrijednost naručenih proizvoda na žiro račun u potvrdnom e-mailu. Nakon što je iznos odobren na bankovni račun Pružatelja usluge, Korisnik ima pravo primiti proizvod (e) na način koji sam odredi.

 

Online bankovnom karticom: Korisnik ima mogućnost platiti ukupnu vrijednost narudžbe online bankovnom karticom putem sigurnog sustava plaćanja davatelja financijskih usluga kojeg koristi Davatelj usluge.

 

Plaćanje bankovnom karticom s Barionom:

Plaćanje online bankovnim karticama vrši se putem sustava Barion. Podaci bankovne kartice neće doći do trgovca. Barion Payment Zrt., koja pruža uslugu, je institucija pod nadzorom Magyar Nemzeti Bank, licenca broj: H-EN-I-1064/2013.

5.5.2. Trošak dostave (bruto iznosi):

 

Mali paket (paketi ispod približno 2 kg)

0 EUR

Srednje pakiranje (pakiranja između otprilike 2-10 kg)

0 EUR

Veliko pakiranje (paketi preko 10 kg)

0 EUR

 

5.6. Konačni iznos koji treba platiti uključuje sve troškove temeljene na sažetku narudžbe i pismu potvrde. Korisnik prema Ptk. 6:127. §, dužni ste bez odgađanja provjeriti jesu li kvaliteta i količina naručenog proizvoda(a) adekvatni. Proizvod(i) se isporučuju radnim danom od 8:00 do 17:00 sati.

 

5.7. Nakon unosa podataka, Korisnik može poslati svoju narudžbu klikom na gumb "Potvrdi narudžbu", ali prije toga može još jednom provjeriti unesene podatke, poslati komentar uz svoju narudžbu ili nam poslati e-mail od sve ostale želje vezane uz narudžbu.

 

5.8. Narudžbom korisnik potvrđuje da 45/2014. (II. 26.) Prema § 15. i drugim uvjetima (na pr. § 20.) vladine uredbe nastaje s nalogom obveza plaćanja.

 

5.9. Ispravak pogrešaka pri unosu podataka: Prije zatvaranja procesa narudžbe, korisnik se uvijek može vratiti u prethodnu fazu, gdje može ispraviti unesene podatke. Detaljno: Tijekom narudžbe moguće je pregledavati i mijenjati sadržaj košarice, ukoliko u košarici nema količine za narudžbu Korisnik može unijeti broj količine za narudžbu u polje za unos podataka u stupac količine, a zatim pritisnite gumb "ažuriraj". Ukoliko Korisnik želi obrisati proizvode u košarici, klikne na gumb "X" "izbriši". Prilikom narudžbe Korisnik uvijek ima mogućnost ispraviti/brisati unesene podatke.

 

5.10. Korisnik će nakon slanja narudžbe dobiti potvrdu putem e-maila. Ukoliko ovu potvrdu Korisnik ne zaprimi u očekivanom roku ovisno o vrsti usluge, a najkasnije 48 sati nakon slanja narudžbe Korisnika, Korisnik se oslobađa obvezujuće ponude ili ugovorne obveze. Smatrat će se da je Pružatelj usluge ili Korisnik primio narudžbu i njenu potvrdu kada mu postane dostupna. Pružatelj usluga isključuje svoju odgovornost za potvrdu ako potvrda nije zaprimljena na vrijeme jer je Korisnik prilikom registracije unio pogrešnu e-mail adresu ili zbog popunjenosti skladišnog prostora koji pripada računu, Korisnik nije u mogućnosti primati poruke.

 

5.11. Korisnik potvrđuje da je potvrda opisana u prethodnoj točki samo automatska potvrda i ne stvara ugovor. Ugovor nastaje kada Pružatelj usluga novom e-poštom obavijesti Korisnika o detaljima narudžbe i očekivanom ispunjenju iste nakon automatske potvrde navedene u prethodnoj točki.

 

 

6. OBRADA I ISPUNJENJE NARUDŽBA

 

6.1. Narudžbe se obrađuju po redoslijedu zaprimanja radnim danima u radno vrijeme. Narudžbu je moguće izvršiti i izvan vremena označenog kao obrada narudžbe, ukoliko se izvrši nakon isteka radnog vremena, bit će obrađena sljedeći radni dan. Služba za korisnike pružatelja usluga uvijek će elektronički potvrditi kada može ispuniti vašu narudžbu.

 

6.2. Opći rok, unutar 1-3 radna dana od sklapanja ugovora.

 

6.3. Temeljem kupoprodajnog ugovora Pružatelj usluga se obvezuje prenijeti vlasništvo stvari, a Korisnik se obvezuje platiti kupoprodajnu cijenu i preuzeti stvar.

 

6.4. Ako je prodavatelj trgovačko društvo, a kupac potrošač, a prodavatelj se obvezuje isporučiti stvar kupcu, rizik štete prelazi na kupca kada kupac ili treća osoba koju on odredi preuzme stvar u posjed . Rizik štete prelazi na kupca primopredajom prijevozniku, ako je nosilicu naručio kupac, pod uvjetom da prijevoznicu nije preporučio prodavatelj.

 

6.5. U slučaju kašnjenja Davatelja usluga, Korisnik ima pravo odrediti dodatni rok. Ako prodavatelj ne ispuni u dodatnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora.

 

6.6. Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez određivanja dodatnog roka ako


a) je Pružatelj usluge odbio ispuniti ugovor; ili

 

b) prema dogovoru stranaka ili zbog prepoznatljive svrhe usluge, ugovor je trebao biti izvršen u određeno vrijeme izvršenja - a ne u bilo koje drugo vrijeme.

 

6.7. Ukoliko Pružatelj usluga ne ispuni svoje obveze iz ugovora zbog nedostupnosti proizvoda navedenog u ugovoru, dužan je o tome odmah obavijestiti Korisnika, te bez odgađanja izvršiti povrat uplaćenog iznosa od strane Korisnika, a Pružatelj usluga također je dužan osigurati da Korisnik iskoristi ostale zakonske pravne lijekove u slučaju neispravnog izvršavanja prava.

 

6.8. Pružatelj usluga skreće pozornost Korisnicima da ukoliko Korisnik ne preuzme naručeni proizvod(e) ispunjen u skladu s ugovorom (bez obzira na način plaćanja ) , čini povredu ugovora, upravo prema na Građanski zakonik. 6:156. st. (1) je u zaostatku.

 

temeljem pravila neobveznog upravljanja, ako Potrošač ne izrazi svoju namjeru odustajanja (i ne da izjavu o tome želi li primiti naručeni proizvod(e)) , skladištenje vezano uz uobičajeni trošak proizvoda i trošak dostave (ako postoji naknada za plaćanje pouzećem) (povratno putovanje) protiv Korisnika.

 

Pružatelj usluga skreće pozornost Korisnicima da za izvršenje naših pravnih zahtjeva proizašlih na ovaj način koristi pomoć svojih odvjetnika , tako da plaćanje ostalih (pravnih) troškova proizašlih iz povrede ugovora (uključujući naknade postupka platnog naloga) također snosi Korisnik.

 

 

7. PRAVO NA ODUSTANJE

 

7.1. Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredba 45/2014 o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća. (II.26.) Sukladno Uredbi Vlade, Potrošač ima pravo odustati bez navođenja razloga.

 

Pravo potrošača na odustajanje ili raskid

 

 a) kod ugovora o prodaji proizvoda

 

aa ) na proizvod,

 

ab) pri kupnji i prodaji više proizvoda, ako je svaki proizvod isporučen u različito vrijeme, do zadnjeg isporučenog proizvoda,

 

ac ) u slučaju proizvoda koji se sastoji od nekoliko serija ili komada, zadnja isporučena serija ili komad,

 

ad) ako se proizvod mora redovito isporučivati u određenom roku, prvi servis,

 

može se ostvariti u roku od četrnaest dana od datuma primitka od strane potrošača ili treće strane osim prijevoznika kojeg je on naveo.

 

Ako Pružatelj usluge ne poštuje ove informacije, 30-dnevno razdoblje za povlačenje produžit će se za dvanaest mjeseci. Ako Pružatelj usluga dostavi podatke nakon isteka 30 dana od dana primitka proizvoda ili datuma sklapanja ugovora, ali unutar 12 mjeseci, rok za povlačenje je 30 dana od dana priopćenja ovih informacija.

 

7.2. Potrošač svoje pravo na odustanak može ostvariti jasnom izjavom o tome, odnosno sukladno čl.45/2014. (II.26.) putem obrasca deklaracije iz Priloga 2. Vladine uredbe.

 

7.3. Rok otvoren za ostvarivanje prava na odustanak istječe 30 dana od dana kada je potrošač ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, primila proizvod.

 

7.4. Potrošač svoje pravo na odustanak može ostvariti i u razdoblju od dana sklapanja ugovora do dana primitka proizvoda.

 

7.5. Trošak povrata proizvoda snosi Potrošač, Pružatelj usluga se nije obvezao snositi taj trošak.

 

7.6. U slučaju korištenja prava na odustanak, Potrošaču se neće naplatiti nikakvi troškovi osim troška povrata proizvoda.

 

7.7. Potrošač nema pravo na odustanak ako se radi o proizvodu koji nije gotov proizvod i koji je proizveden prema uputama Kupca ili na njegov izričit zahtjev, odnosno ako se radi o proizvodu koji je jasno prilagođen potrošaču.

 

7.8. Potrošač također ne može iskoristiti svoje pravo na odustanak

 

the. u slučaju ugovora o pružanju usluga, nakon završetka usluge u cjelini, ako je tvrtka započela s izvođenjem uz izričitu, prethodnu suglasnost potrošača, a potrošač je potvrdio da gubi pravo na raskid nakon dovršetak usluge u cjelini;


b. u vezi s proizvodom ili uslugom čija cijena ili naknada ovisi o mogućim fluktuacijama na tržištu novca, na koje tvrtka ne može utjecati, čak ni tijekom roka za ostvarivanje prava na odustanak;


c. o kvarljivom proizvodu ili proizvodu koji kratko vrijeme zadržava kvalitetu;


d. u pogledu proizvoda sa zatvorenom ambalažom, koji se ne može vratiti nakon otvaranja nakon isporuke zbog zaštite zdravlja ili higijene;


e. u pogledu proizvoda koji je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješan s drugim proizvodom nakon isporuke; f. za alkoholno piće čija stvarna vrijednost ovisi o tržišnim kolebanjima na način na koji tvrtka ne može utjecati, a čiju su cijenu ugovorile stranke prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, međutim, ugovor će biti ispunjen tek nakon tridesetog dan od zaključenja;g. u slučaju poslovnog ugovora u kojem poduzeće posjećuje potrošača na izričit zahtjev potrošača u svrhu obavljanja hitnih radova popravka ili održavanja; h. u pogledu prodaje i kupnje audio i video zapisa u zatvorenoj ambalaži, kao i kopija računalnog softvera, ako je kupac otvorio ambalažu nakon prijenosa; i. u pogledu novina, časopisa i periodičnih publikacija, osim ugovora o pretplati; j. kod ugovora sklopljenih na javnoj dražbi, k. osim usluga stanovanja, ako se radi o ugovoru o pružanju usluga smještaja, prijevoza, iznajmljivanja automobila, cateringa ili usluga vezanih uz aktivnosti u slobodno vrijeme, ako je ugovorom ugovoren rok ili rok izvršenja; l. u vezi sa sadržajem digitalnih podataka koji se nalazi na nematerijalnom nosaču podataka, ako je posao započeo s izričitom, prethodnom suglasnošću Potrošača, au isto vrijeme s ovom suglasnošću Potrošač je izjavio da će izgubiti njegovo/njezino pravo na odustanak nakon početka izvršenja.

 

7.9. Pružatelj usluga će izvršiti povrat cjelokupnog iznosa koji je potrošač platio kao naknadu, uključujući i troškove nastale u vezi s izvršenjem, odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana saznanja tvrtke za raskid ugovora o odsutnosti. Istovremeno, Pružatelj usluge ima pravo zadržavanja.

 

7.10. Tijekom povrata, Pružatelj usluge koristi metodu plaćanja identičnu metodi plaćanja korištenoj tijekom izvorne transakcije, osim ako Potrošač izričito pristane na korištenje drugog načina plaćanja; zbog primjene ovog načina povrata, Potrošaču se neće naplatiti dodatni troškovi.

 

7.11. Potrošač je dužan robu vratiti bez nepotrebnog odgađanja, ali ni u kojem slučaju u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o odustajanju od ugovora Pružatelju usluga, odnosno dostaviti je na adresu Pružatelja usluga.

 

7.12. U slučaju pisanog odustajanja, potrošač mora poslati izjavu o odustajanju u roku od 30 dana.

 

7.13. Potrošač poštuje rok ako vrati ili preda proizvod(e) prije isteka roka od 30 dana. Povrat se smatra obavljenim u roku ako Kupac pošalje proizvod prije roka.

 

7.14. Potrošač snosi samo izravne troškove povrata proizvoda.

 

7.15. Pružatelj usluga nije dužan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftiniji standardni način dostave koji nudi pružatelj usluga.

 

7.16. Pružatelj usluga može zadržati povrat dok se roba (e) ne vrati ili potrošač ne pruži dokaz da je vraćena: raniji od ta dva datuma uzet će se u obzir.

 

7.17. Ukoliko Potrošač želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, može to učiniti pisanim putem (izjavom u prilogu), telefonom ili čak osobno na jedan od kontakata Davatelja usluge. Kod pisane obavijesti poštom uzimamo u obzir vrijeme kada je poslana na poštu, a kod telefonske obavijesti vrijeme kada je poslana telefonom. Kupac može naručeni proizvod vratiti Pružatelju usluga poštom, osobno ili uz pomoć kurirske službe.

 

7.18. Potrošač je odgovoran samo za amortizaciju koja proizlazi iz upotrebe koja premašuje upotrebu potrebnu za određivanje prirode, svojstava i rada proizvoda.

 

7.19. 45/2014 o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća. (II.26.) Uredba Vlade dostupna je ovdje.

 

7.20. Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća dostupna je ovdje.

 

7.21. Potrošač se također može obratiti Pružatelju usluge s drugim pritužbama na kontakt podatke navedene u ovom Pravilniku.

 

7.24. (Primjenjivo samo ako Davatelj usluga uz prodaju pruža i uslugu.) Ako Potrošač raskine ugovor o odsutnosti nakon početka izvršenja, dužan je poduzeću platiti naknadu razmjernu obavljenoj usluzi do datuma obavijest o raskidu društvu. Iznos koji će potrošač razmjerno platiti određuje se na temelju ukupnog iznosa naknade utvrđene u ugovoru plus porez. Ukoliko Potrošač dokaže da je tako utvrđeni ukupan iznos previsok, razmjerni iznos se mora izračunati na temelju tržišne vrijednosti usluga obavljenih do dana raskida ugovora.

 

7.25. Postupak za ostvarivanje prava na odustanak:

 

7.25.1. Ukoliko Potrošač želi iskoristiti pravo na odustajanje, svoju namjeru odustajanja mora naznačiti putem kontakt podataka Pružatelja usluge.

 

7.25.2. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak u roku ako izjavu o odustanku od ugovora pošalje prije isteka 30 dana od dana primitka proizvoda. U slučaju pisanog otkazivanja, dovoljno je poslati izjavu o otkazu unutar 30 dana. U slučaju obavijesti putem pošte, u obzir se uzima datum slanja, u slučaju obavijesti putem e-pošte, vrijeme slanja e-pošte.

 

7.25.3. U slučaju otkazivanja, Kupac je dužan naručeni proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju, vratiti na adresu Pružatelja usluge ili ga predati Pružatelju usluge. Rok se smatra ispunjenim ako proizvod pošaljete prije isteka roka od 14 dana (dakle ne mora stići unutar 14 dana). Kupac snosi troškove nastale u vezi s povratom robe zbog korištenja prava na odustanak.

 

7.25.4. Međutim, Pružatelj usluga nije dužan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije najjeftiniji standardni način dostave koji nudi Pružatelj usluga. Potrošač svoje pravo na odustanak koristi iu razdoblju od dana sklapanja ugovora do dana primitka proizvoda

 

7.25.5. Kod kupnje i prodaje više proizvoda, ako su pojedini proizvodi isporučeni u različito vrijeme, kupac može ostvariti pravo na odustanak u roku od 30 dana od primitka zadnjeg isporučenog proizvoda ili proizvoda koji se sastoji od više artikala ili komada.

 

 

8. GARANCIJA, GARANCIJA

 

Loša izvedba

Pružatelj usluge neispravno radi ako, u trenutku obavljanja, usluga ne ispunjava zahtjeve kvalitete utvrđene u ugovoru ili zakonodavstvu. Pružatelj usluga ne čini neispravno ako je nositelj prava znao za pogrešku u trenutku sklapanja ugovora, ili je trebao znati za pogrešku u trenutku sklapanja ugovora.

U ugovoru između potrošača i tvrtke ništetna je odredba koja odstupa od odredaba ovog poglavlja o jamstvu za pribor i jamstvu na štetu potrošača.

Višestruka prava na jamstvo dostupna su samo korisnicima koji se kvalificiraju kao potrošači prema Građanskom zakoniku.

Korisnik koji je obrt: osoba koja djeluje u okviru svoje profesije, samostalnog zanimanja ili poslovne djelatnosti.

 

Garancija na pribor

8.1. U kojim slučajevima korisnik može ostvariti svoje pravo na jamstvo za pribor?

U slučaju neispravne izvedbe od strane Davatelja usluga, Korisnik može podnijeti zahtjev za jamstvo protiv Davatelja usluga u skladu s pravilima Građanskog zakonika.

 

8.2. Koja prava korisnik ima na temelju zahtjeva za jamstvo za pribor?

Korisnik može - po svom izboru - iskoristiti sljedeće jamstvene zahtjeve za dodatnu opremu: on ili ona može zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je ispunjenje zahtjeva koje je izabrao Korisnik nemoguće ili bi uključivalo nerazmjerne dodatne troškove za tvrtku u usporedbi s za ispunjenje drugih zahtjeva. Ako niste ili niste mogli zatražiti popravak ili zamjenu, možete zatražiti razmjerno smanjenje naknade ili, u krajnjem slučaju, povući se iz ugovora. Možete prijeći s odabranog jamstva za dodatnu opremu na drugo, ali trošak prelaska snosi Korisnik, osim ako je to bilo opravdano ili je tvrtka navela razlog za to.

 

Potrošač također ima pravo - u skladu s težinom povrede ugovora - zahtijevati razmjernu isporuku naknade ili raskinuti kupoprodajni ugovor ako

 

a) tvrtka nije izvršila popravak ili zamjenu, ili je to učinila, ali nije izvršila djelomično ili potpuno stavljanje izvan pogona i ponovno puštanje u rad, ili je odbila uskladiti robu s ugovorom;

 

b) dogodila se ponovljena pogreška u izvedbi, unatoč činjenici da je tvrtka pokušala uskladiti robu s ugovorom;

 

c) pogreška u izvedbi je toliko ozbiljna da opravdava trenutno smanjenje cijene ili trenutni raskid kupoprodajnog ugovora; opsesija

 

d) poduzeće se nije obvezalo uskladiti robu s ugovorom ili je iz okolnosti jasno da poduzeće neće uskladiti robu s ugovorom u razumnom roku ili bez značajne štete za interese potrošača.

 

Ukoliko Potrošač želi raskinuti kupoprodajni ugovor navodeći kao razlog neispravnost, tvrtka snosi teret dokazivanja neznatnosti pogreške.

Potrošač ima pravo zadržati preostali dio kupoprodajne cijene - ovisno o težini povrede ugovora - u cijelosti ili djelomično, sve dok tvrtka ne ispuni svoje obveze vezane uz sukladnost izvedbe s ugovorom i neispravnu izvedbu.

 

Razumni rok za popravak ili zamjenu robe računat će se od trenutka kada je potrošač obavijestio tvrtku o nedostatku.

Potrošač mora robu staviti na raspolaganje tvrtki kako bi izvršio popravak ili zamjenu.

U slučaju ugovora između potrošača i poduzeća, poduzeće mora osigurati povrat zamijenjene robe o vlastitom trošku. Ako popravak ili zamjena zahtijeva uklanjanje robe koja je stavljena u rad u skladu s prirodom i namjenom robe - prije nego što je kvar postao vidljiv - tada obveza popravka ili zamjene uključuje uklanjanje nesukladne robe i zamjenska ili popravljena roba isporučena kao zamjena postavljanje ili snošenje troškova uklanjanja ili puštanja u pogon.

Isporuka naknade je razmjerna ako je njezin iznos jednak razlici između vrijednosti robe na koju potrošač ima pravo u slučaju ispunjenja ugovorne obveze i vrijednosti robe koju je potrošač stvarno primio.

Pravo Potrošača na raskid kupoprodajnog ugovora može ostvariti pravnom izjavom upućenom tvrtki kojom izražava odluku o raskidu.

 

Ako se neispravna izvedba odnosi samo na određeni dio robe isporučene temeljem kupoprodajnog ugovora, a za njih postoje uvjeti za ostvarivanje prava na raskid ugovora, kupac može raskinuti kupoprodajni ugovor samo u odnosu na robu s nedostatkom, ali i u odnosu na bilo koju drugu robu stečenu zajedno s njima.može raskinuti ako se od potrošača ne može razumno očekivati da će zadržati samo robu koja je u skladu s ugovorom.

 

Ako Potrošač raskine kupoprodajni ugovor u cijelosti ili u odnosu na dio robe isporučene temeljem kupoprodajnog ugovora, tada

a) Potrošač mora vratiti predmetnu robu poduzeću o trošku poduzeća; i

b) tvrtka mora odmah nadoknaditi Kupcu kupovnu cijenu plaćenu za dotičnu robu, čim primi robu ili potvrdu koja potvrđuje povrat robe.

 

8.3. Koji je vremenski rok u kojem korisnik može podnijeti zahtjev za jamstvo za pribor?

Korisnik (ako se smatra potrošačem) dužan je prijaviti grešku odmah po njenom otkrivanju, a najkasnije u roku od dva mjeseca od otkrivanja greške. U isto vrijeme, želimo vam skrenuti pozornost na činjenicu da više ne možete zahtijevati svoja jamstvena prava za dodatnu opremu nakon isteka dvogodišnjeg roka zastare (1 godina u slučaju poslovnih ili rabljenih proizvoda) od završetka ugovor. (U slučaju proizvoda kojima je istekao rok valjanosti, jamstvo za pribor može se provoditi do isteka roka valjanosti).

 

Ako, u slučaju robe koja sadrži digitalne elemente , kupoprodajni ugovor predviđa kontinuirano pružanje digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga tijekom određenog vremenskog razdoblja, tvrtka je odgovorna za nedostatak robe koji se odnosi na digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, ako kvar

 

a) u roku od dvije godine od isporuke robe u slučaju kontinuirane usluge u trajanju ne duljem od dvije godine; opsesija

b) u slučaju neprekidnog staža dužeg od dvije godine, tijekom cijelog trajanja neprekidnog staža

 

javlja ili postaje prepoznatljiv.

 

8.4. Protiv koga možete ostvariti zahtjev za jamstvo za dodatnu opremu?

Korisnik može svoje jamstvene zahtjeve za pribor ostvariti protiv Davatelja usluga.

 

8.5. Koji drugi uvjeti postoje za ostvarivanje prava na jamstvo za pribor (ako se Korisnik smatra potrošačem)?

Unutar 1 godine od datuma isporuke ne postoji nijedan drugi uvjet za valjanost jamstvenog zahtjeva za dodatnu opremu, osim prijave kvara, ako Korisnik dokaže da je proizvod ili uslugu osigurala tvrtka koja upravlja webshopom. Međutim, nakon 1 godine od dana izvršenja, Korisnik je dužan dokazati da je greška koju je Korisnik prepoznao već bila prisutna u trenutku izvršenja.

 

Jamstvo na proizvod

 

8.6. U kojim slučajevima Korisnik može ostvariti pravo na jamstvo za proizvod?

U slučaju kvara na pokretnoj stvari (proizvodu), Korisnik može prema vlastitom izboru ostvariti jamstveni zahtjev za pribor ili jamstvo za proizvod.

 

8.7. Koja prava ima Korisnik temeljem zahtjeva za jamstvo proizvoda?

Kao zahtjev za jamstvo proizvoda, Korisnik može zahtijevati samo popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda.

 

8.8. U kojem slučaju se proizvod smatra neispravnim?

Proizvod je neispravan ako ne udovoljava zahtjevima kvalitete koji su bili na snazi u trenutku kada je stavljen na tržište ili nema svojstva koja je opisao proizvođač.

 

8.9. U kojem roku korisnik može ostvariti zahtjev za jamstvo proizvoda?

Korisnik može ostvariti zahtjev za jamstvo proizvoda u roku od dvije godine od stavljanja proizvoda na tržište od strane proizvođača. Nakon tog roka gubite ovo pravo.

 

8.10. Protiv koga i pod kojim drugim uvjetima možete ostvariti jamstveni zahtjev za proizvod?

Zahtjev za jamstvo proizvoda možete ostvariti samo protiv proizvođača ili distributera pokretnog predmeta. Korisnik mora dokazati nedostatak proizvoda u slučaju jamstvenog zahtjeva za proizvod.

 

8.11. U kojim slučajevima je proizvođač (distributer) izuzet od obveze jamstva za proizvod?

Proizvođač (distributer) je izuzet od svoje obveze jamstva za proizvod samo ako može dokazati da:
- proizvod nije proizveden ili stavljen na tržište u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti, ili - nedostatak nije bio prepoznatljiv prema stanju znanosti i tehnologije na vrijeme stavljanja na tržište, ili - nedostatak proizvoda proizlazi iz primjene zakona ili obveznih službenih propisa. Dovoljno je da proizvođač (distributer) dokaže jedan razlog za izuzeće. Imajte na umu da zbog istog kvara ne možete istovremeno podnijeti zahtjev za jamstvo za dodatnu opremu i zahtjev za jamstvo za proizvod, paralelno jedan s drugim. Međutim, ako je vaš zahtjev za jamstvo za proizvod uspješno postavljen, svoj zahtjev za jamstvo za dodatnu opremu za zamijenjeni proizvod ili popravljeni dio možete podnijeti protiv proizvođača.

 

Jamstvo (za novu trajnu potrošnu robu)

 

8.12. U kojim slučajevima potrošač može ostvariti svoje pravo na jamstvo?

151/2003 o obveznom jamstvu za određenu trajnu potrošnu robu u slučaju neispravne izvedbe. (IX. 22.) Na temelju uredbe Vlade, Davatelj usluga je dužan dati jamstvo ako je korisnik klasificiran kao potrošač.

 

8.13. Na koja prava potrošači imaju pravo prema jamstvu iu kojem roku?

Garantni rok:

Za proizvode koje prodajemo: 2 godine

Nepoštivanje ovih rokova rezultirat će gubitkom prava.

Jamstveni rok počinje teći od dana kada je potrošački proizvod predan Kupcu ili ako pružatelj usluge ili njegov zastupnik izvrši puštanje u rad.

Ako Kupac stavi proizvod široke potrošnje u uporabu nakon više od šest mjeseci od dana primopredaje, datum početka jamstvenog roka je dan kada je proizvod predane.

Potrošač može podnijeti zahtjev za popravak izravno u sjedištu Pružatelja usluga, na bilo kojoj lokaciji, poslovnici ili u servisu za popravak koji je tvrtka navela na jamstvenom listu.

 

Na temelju jamstvenog zahtjeva, prema izboru ovlaštene strane

 

 1. može zahtijevati popravak ili zamjenu, osim ako je ispunjenje odabranog jamstvenog prava nemoguće ili ako bi to rezultiralo nerazmjernim dodatnim troškovima za obveznika u usporedbi s ispunjenjem drugog jamstvenog zahtjeva, uzimajući u obzir vrijednost koju predstavlja usluga u besprijekornom stanje, težina povrede ugovora i prava na pravo na ispunjenje jamstvenog prava prouzročila štetu interesima; opsesija
 2. može zahtijevati razmjernu isporuku naknade ili odustati od ugovora, ako dužnik nije preuzeo popravak ili zamjenu, (...) ne može ispuniti ovu obvezu ili ako je vlasnikov interes za popravak ili zamjenu prestao.

 

Nema mjesta otkazu zbog nebitne pogreške.

Trebali biste ciljati na 15 dana.

 

19/2014 o postupovnim pravilima za postupanje u jamstvenim zahtjevima za stvari prodane na temelju ugovora između potrošača i poduzeća. (IV. 29.) Na temelju § 5 NGM dekreta, Davatelj usluga mora nastojati izvršiti popravak ili zamjenu u roku od najviše 15 dana . Ako trajanje popravka ili zamjene prelazi 15 dana, Davatelj usluga je dužan obavijestiti Potrošača o očekivanom trajanju popravka ili zamjene . Podaci se daju uz prethodnu suglasnost Potrošača, elektroničkim putem ili na drugi način prikladan za potvrdu primitka od strane Potrošača.

 

Ako se pokaže da se proizvod ne može popraviti

Ako prilikom prvog popravka potrošačkog proizvoda tijekom jamstvenog roka, Davatelj usluga utvrdi da se potrošački proizvod ne može popraviti , Davatelj usluga je dužan zamijeniti potrošački proizvod u roku od 8 dana, osim ako Kupac nije drugačije naredio . Ukoliko zamjena potrošačkog proizvoda nije moguća, Pružatelj usluga dužan je Kupcu izvršiti povrat kupoprodajne cijene u roku od 8 dana.

Ako se proizvod pokvari četvrti put

Ako tijekom jamstvenog roka potrošački proizvod ponovno pokvari nakon 3 popravka - ako Kupac ne zatraži razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene, a Kupac ne želi popraviti potrošački proizvod o trošku tvrtke ili ga popravi netko drugi, Pružatelj usluga je dužan vratiti potrošački proizvod u roku od 8 dana zamijeniti iznutra . Ukoliko zamjena potrošačkog proizvoda nije moguća, Pružatelj usluga dužan je Kupcu izvršiti povrat kupoprodajne cijene u roku od 8 dana.

Ako se ne može popraviti u roku od 30 dana

Ako potrošački artikal nije popravljen do 30. dana od dana obavijesti Davatelja usluge o zahtjevu za popravak, Davatelj usluga je dužan zamijeniti potrošački artikl u roku od 8 dana nakon neuspješno isteka roka od 30 dana, osim ako na drugi način naručio Potrošač . Ukoliko nije moguće izvršiti zamjenu potrošačkog artikla, Pružatelj usluga je dužan Kupcu izvršiti povrat kupoprodajne cijene u roku od 8 dana nakon neučinkovitog isteka roka za ispravak od trideset dana.

 

8.14. Kada se tvrtka oslobađa svoje obveze jamstva?

Davatelj usluga je izuzet od obveze jamstva samo ako dokaže da je uzrok kvara nastao nakon izvršenja. Skrećemo Vam pozornost da zbog istog kvara ne možete ostvarivati zahtjev za jamstvo za pribor i jamstvo, odnosno zahtjev za jamstvo za proizvod i jamstvo istovremeno, paralelno jedno s drugim.

 

8.15 Pružatelj usluga nema jamstvo izvan jamstvenog roka (profesionalno očekivanog životnog vijeka) za oštećenja koja proizlaze iz prirodnog trošenja /zastarjelosti.

 

8.16. Pružatelj usluga također nije odgovoran za bilo kakvo jamstvo ili jamstvo za štete uzrokovane neispravnim ili nemarnim rukovanjem nakon prijenosa rizika od oštećenja, prekomjerne upotrebe, utjecaja koji nisu navedeni ili druge nenamjenske uporabe proizvoda.

 

8.17. Ako Potrošač u roku od tri radna dana od kupnje (puštanja u rad) podnese zahtjev za zamjenu zbog kvara potrošačkog proizvoda, Davatelj usluga je dužan zamijeniti potrošački proizvod, pod uvjetom da kvar onemogućuje namjeravanu uporabu.

 

 

9. POSTUPAK U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA (U SLUČAJU KORISNIKA KOJI SE SMATRAJU POTROŠAČIMA)

 

9.1. U ugovoru između potrošača i poduzeća sporazum stranaka ne smije odstupiti od odredaba propisa na štetu potrošača.

9.2. Potrošač je dužan dokazati sklapanje ugovora (računom ili samo računom).

9.3. Troškove u vezi s ispunjenjem jamstvene obveze snosi Davatelj usluga (§ 6:166 Građanskog zakonika).

9.4. Pružatelj usluga je dužan voditi zapisnik o jamstvenom ili jamstvenom zahtjevu koji je prijavio potrošač.

9.5. Primjerak protokola mora biti dostupan potrošaču odmah i na način koji se može provjeriti.

9.6. Ukoliko se Pružatelj usluge ne može očitovati o ispunjenju jamstvenog ili jamstvenog zahtjeva Kupca kada je isti prijavljen, mora obavijestiti Potrošača o svom stavu – u slučaju odbijanja reklamacije, razlog odbijanja i mogućnost obraćanja tijelu za mirenje - u roku od pet radnih dana, na dokaziv način.

9.7. Pružatelj usluge dužan je zapisnik čuvati tri godine od dana sastavljanja i predočiti ga na zahtjev inspekcijskog organa.

9.8. Davatelj usluga mora nastojati izvršiti popravak ili zamjenu u roku od najviše petnaest dana. Ako trajanje popravka ili zamjene prelazi 15 dana, Davatelj usluga je dužan obavijestiti Potrošača o očekivanom trajanju popravka ili zamjene . Podaci se daju uz prethodnu suglasnost Potrošača, elektroničkim putem ili na drugi način prikladan za potvrdu primitka od strane Potrošača.

 

 

10. RAZNE ODREDBE

 

10.1. Pružatelj usluga ima pravo koristiti suradnika za ispunjavanje svojih obveza. Vi ste u potpunosti odgovorni za njegovo nezakonito ponašanje, kao da ste sami počinili nezakonito ponašanje.

10.2. Ako bilo koji dio ovih Pravila postane nevažeći, nezakonit ili neprovediv, to neće utjecati na valjanost, zakonitost i provedivost preostalih dijelova.

10.3. Ukoliko Pružatelj usluga ne iskoristi svoje pravo iz Pravilnika, neostvarivanje prava ne može se smatrati odricanjem od tog prava. Odricanje od bilo kojeg prava vrijedi samo ako je izričito navedeno u pisanom obliku. Činjenica da se Pružatelj usluge jednom prilikom striktno ne pridržava nekog bitnog uvjeta ili odredbe Pravilnika ne znači da se odriče inzistiranja na strogom poštivanju danog uvjeta ili odredbe ubuduće.

10.4. Pružatelj usluge i Korisnik nastoje svoje sporove riješiti sporazumno.

10.5. Ugovorne strane potvrđuju da webshop Davatelja usluga djeluje u Mađarskoj i da se ovdje također obavlja njegovo održavanje. Budući da se stranica može posjetiti i iz drugih zemalja, korisnici izričito potvrđuju da je mađarski zakon mjerodavan u odnosu između korisnika i Pružatelja usluga. Ako je korisnik potrošač, str. Na temelju odjeljka 26 (1), sud u mjestu prebivališta tuženika (Potrošača) ima isključivu nadležnost u sporovima proizašlim iz ovog ugovora protiv Potrošača.

10.6. Pružatelj usluga ne primjenjuje drugačije opće uvjete pristupa za proizvode u webshopu iz razloga vezanih uz nacionalnost, mjesto prebivališta ili sjedište Korisnika.

10.7. Pružatelj usluga ne primjenjuje - s obzirom na metode plaćanja koje prihvaća - različite uvjete na operaciju plaćanja iz razloga koji se odnose na nacionalnost Korisnika, mjesto prebivališta ili mjesta poslovnog nastana, mjesto računa računa za plaćanje, mjesto sjedište pružatelja platnih usluga ili mjesto izdavanja platnog instrumenta zamjene za gotovinu unutar Europske unije zbog

10.8. Pružatelj usluga pridržava se propisa 2006/2004/EZ i (EU) 2017/2394 o poduzimanju radnji protiv neopravdanih ograničenja sadržaja temeljenih na teritoriju i drugih oblika diskriminacije na temelju državljanstva korisnika, mjesta prebivališta ili mjesta poslovnog nastana, kao i kao 2009/22 UREDBA (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni i dopuni Direktive .

 

 

11. POSTUPAK RJEŠAVANJA PRIGOVORA (U SLUČAJU KORISNIKA KOJI SU POTROŠAČI)

 

11.1. Cilj pružatelja usluga je sve narudžbe ispuniti kvalitetno, uz potpuno zadovoljstvo kupca. Ukoliko Korisnik i dalje ima pritužbi u vezi s ugovorom ili njegovim izvršenjem, pritužbu može priopćiti na gore navedeni broj telefona, e-mail adresu ili pismom.

 

11.2. Pružatelj usluga usmenu pritužbu odmah ispituje i po potrebi otklanja. Ukoliko se Kupac ne slaže s postupanjem po prigovoru, ili trenutačno ispitivanje prigovora nije moguće, Davatelj usluga će odmah evidentirati prigovor i svoje stajalište o istom te kopiju istog uručiti Kupcu.

 

11.3. Pružatelj usluga će na pisani prigovor odgovoriti pisanim putem u roku od 30 dana. Obrazlaže svoj stav kojim odbija žalbu. Zapisnik o prigovoru i presliku odgovora Pružatelj usluga čuva 3 godine i predočuje inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev.

 

11.4. Obavještavamo Vas da ukoliko Vam prigovor bude odbijen, sa Vašim prigovorom možete pokrenuti postupak službenog ili tijela za mirenje i to:

 

11.5. Potrošač može podnijeti prigovor tijelu za zaštitu potrošača:

 

Fgytv . _ 45/A. Stavci (1)-(3) § 387/2016 o imenovanju tijela za zaštitu potrošača. (XII. 2.) Na temelju vladine uredbe, državni ured djeluje kao opće tijelo za zaštitu potrošača: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. U slučaju prigovora, Potrošač može koristiti EU platformu za online rješavanje sporova. Za korištenje platforme potrebna je jednostavna registracija u sustavu Europske komisije klikom ovdje . Nakon toga, nakon prijave, Potrošač može podnijeti svoj prigovor putem internetske stranice koja ima sljedeću adresu: http://ec.europa.eu/odr

 

11.7. Pružatelj usluge ima obvezu surađivati u postupku nagodbenog vijeća. Pružatelj usluga koristi postupak nagodbenog odbora. U sklopu toga morate poslati svoj odgovor nagodbenom vijeću i osigurati sudjelovanje osobe ovlaštene za sklapanje nagodbe na ročištu. Ukoliko sjedište ili sjedište društva nije registrirano u županiji komore u čijoj je nadležnosti mjesno nadležno nagodbeno vijeće, obveza suradnje društva proteže se na pružanje mogućnosti sklapanja pisanog ugovora u skladu s potrebama Potrošača.

 

11.8. Ukoliko se Potrošač ne obrati tijelu za mirenje, ili ako postupak ne dovede do rezultata, Potrošač ima mogućnost obratiti se sudu radi rješavanja pravnog spora. Parnica se pokreće tužbenim zahtjevom u kojem se moraju naznačiti:

nadležni sud;

 

 • ime, prebivalište i pravni položaj stranaka i zastupnika stranaka;
 • pravo na biti ovršen, uz iznošenje činjenica na kojima se temelji i njihovih dokaza;
 • podatke iz kojih se može utvrditi ovlast i nadležnost suda
 • definitivan zahtjev za donošenje odluke suda.

 

Isprava ili preslika Uz tužbu se mora priložiti isprava čiji se sadržaj navodi kao dokaz.

 

 

12. AUTORSKA PRAVA

 

12.1. Budući da se https://zevoza.com kao web stranica smatra autorskim djelom, preuzimanje (umnožavanje), ponovno objavljivanje u javnosti, korištenje na druge načine, elektroničko pohranjivanje, obrada i prodaja sadržaja koji se pojavljuje na web stranici ili bilo kojem dijelu toga je zabranjeno bez pisanog pristanka Pružatelja usluga bez. Istovremeno , korisnik može preuzeti Opće uvjete i podatke o upravljanju podacima bez ikakvih uvjeta i ograničenja te ih može pohraniti u bilo kojem obliku.

 

12.2. Svaki materijal s web stranice https://zevoza.com i njezine baze podataka može se preuzeti, čak i uz pisanu suglasnost, samo uz upućivanje na danu web stranicu.

 

12.3. Davatelj usluga zadržava sva prava na sve elemente svoje usluge, nazive domena , sekundarne domene formirane s njima imena i internetske oglasne površine.

 

12.4. Zabranjeno je prilagođavanje ili obrnuti inženjering sadržaja web stranice https://zevoza.com ili pojedinih njezinih dijelova; uspostavljanje korisničkih ID-ova i lozinki na nepošten način; korištenje bilo koje aplikacije koja se može koristiti za izmjenu ili indeksiranje web stranice ili bilo kojeg njezinog dijela.

 

12.5. Naziv https://zevoza.com zaštićen je autorskim pravima, njegovo korištenje, osim reference, moguće je samo uz pismenu suglasnost Pružatelja usluge .

 

12.6. Korisnik potvrđuje da Pružatelj usluga ima pravo na novčanu kaznu u slučaju korištenja bez licence. U slučaju kršenja autorskih prava, Davatelj usluge primjenjuje javnobilježničku ovjeru, čiji iznos također naplaćuje korisniku koji je prekršio autorska prava.

 

ZAŠTITA PODATAKA

 

Informacije o upravljanju podacima web stranice dostupne su na sljedećoj poveznici:

 


Budimpešta, 10. svibnja 2022.

Uzorak izjave o otkazu

(ispunite i vratite samo ako želite odustati od ugovora)

 

Prima: PEAK ADVISOR Kft., 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 14, hello@zevoza.com

 

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da koristim svoje pravo na povlačenje/otkazivanje prodaje sljedećih proizvoda/ proizvoda :

 

Datum narudžbe / datum primitka:

 

Ime potrošača:

 

Adresa potrošača(a):

 

Potpis potrošača (samo u slučaju pisane obavijesti):

 

Datum:

Datum zadnjeg ažuriranja: 2023.05.23

 

 

Pravila o privatnosti
Obavijest o zaštiti osobni podaci

Uvod

 

Tvrtka PEAK ADVISOR doo (1118 Budimpešta, Szent Adalbert tér 14., porez broj: 23369658-2-43, reg broj tvrtka: 01 09 962373) (u daljnjem tekstu „davatelj usluge „, „administrator podaci „) sa ovim putem veže pridržavati se ove načela:

 

Sljedeći Informacija s pružiti u skladu s UREDBOM EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizički osobe na obrada osobni podaci i o slobodnom vremenu pokret takav podaci, koji s poništava uredba (EZ) br. 95/46/EC (općenito propis o zaštiti podaci ).

 

Izmjene i dopune ove principi steći će učinkovitost nakon ih objavljeno gore spomenuti adresa. 

 

Administrator podaci i kontakt detalji podaci

Nevada: PEAK ADVISOR Kft. Székely: 1118 Budimpešta, Szent Adalbert tér 14.

E-mail: hello@zevoza.com

 

Definicije koncepti

 

1 „osobno podaci„ su bilo koji Informacija o s identificiran ili prepoznatljiv fizički osobe („zabrinute osoba„); prepoznatljiv fizički osoba je osoba koja možda direktno ili posredno identificirati, posebno na temelju identifikator, kao što je ime, broj, lokacija podaci, mrežni identifikator ili na temelju jedan da li nekoliko čimbenici specifično za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ovaj fizički osobe

 

2 „obrada„ je bilo koja operacija ili Datoteka operacije koje s nastupaju s osobnim podaci ili sub datoteke osobni podaci automatizirano ili neautomatizirano pomoću, kao je skupljanje snimanje, aranžiranje, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili promijeniti, pretraživati, pregledavati, koristiti, objavljivanje prijenos, širenje ili drugo stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništenje;

 

3 „operator„ je fizička osoba ili pravni osoba, tijelo javnost moći, agencija ili bilo koji drugo subjekt koji je odgovoran za obrada osobni podaci ako Oni su svrhe i znači obrada odlučan po pravu Unija ili član stanje, jer poseban kritični operater područja koja treba odrediti operater oni mogu stan Isto odlučan po pravu Unija ili član države;

 

4 „procesor„ je fizički ili pravni osoba, tijelo javnost može, agencija ili bilo koji drugo predmet koji procesima osobno podatke u valuti operater;

 

5 „Primatelj„ je fizička osoba ili pravni osoba, tijelo javnost može, agencija ili bilo koji drugo podložni kome s osobno podaci oni pružaju ili s kojim s osobno podaci pružiti, bez bez obzira radi li se o trećem na stranu ili ne. Vlasti javnost ovlasti koje oni mogu imati pristup osobnim podaci unutar pojedinac istrage u skladu sa zakonom Unija ili član države, br Oni su korisnici; obrada ove podaci po ovima vlasti javnost vlast mora biti u skladu s onima na snazi pravila zaštita podatke u skladu s namjenama obrada;

 

6 „pristanak pogođeni osoba„ je slobodna dano, konkretno, informirano i nedvosmisleno govor oporuka, kojom pogođeni osoba izražava vlastiti pristanak sub obrada osobni podaci koji s nju zabrinutost, izjavom ili djelom kojim izražava vlastiti nedvosmislen pristanak;

 

7 „Kršenje zaštita data „predstavlja kršenje sigurnost, koja ima za posljedica nasumično ili nezakonito uništenje, gubitak, promjena, neovlašteno razotkrivanje prenesen, pohranjen ili inače obrađeno osobni podaci ili pristup njima. _

 

Načela po kojima s upravlja obrada osobni podaci

 

Osobno podaci

 

 1. stan obrađeno zakonito i pošteno način i transparentno za pogođeni osoba /„ zakonitost, pravednost i transparentnost „/;
 2. oni su bili prikupljeni samo za određene, eksplicitne navedeno i legitimno svrhe i nisu bili obrađeno na način koji je kod ovih svrhe nespojivo; Sljedeći obradu u svrhu arhiviranje u javnost kamate, za svrhe znanstveni i povijesni istraživanje ili na statistički svrhe s ne smatra za nekompatibilne s originalima svrhe u skladu s člankom 89. st. 1 / „ograničenje svrha„/;
 3. stan prikladan, relevantan a ograničeno na ono što je potrebno za svrhe za koje s podaci proces ( „minimizacija podaci„);
 4. stan točno i u slučaju potrebe ažuriran; mora s prihvatiti Svi oni adekvatan sigurnosne mjere to za s osobno podaci koji su za svrhe obrada neprecizan, bez nepotreban odgoda izbrisano ili fiksno ( „točnost„);
 5. zadržati u oblik koji dopušta identifikacija pogođeni osoba, br duže nego što je potrebno za svrhe za koje s osobno podaci proces; osobno podaci s oni mogu zadržati duže, samo ako s oni će biti proces za svrhe arhiviranje u javnost kamate, za svrhe znanstveni ili povijesni istraživanje ili na statistički svrhe u skladu s člankom 89. st. 1, uz rezervaciju Uvod prikladan tehničkog a organizacijski mjere ovdje navedeni propisi za zaštitu prava i slobode pogođeni osoba ( „ograničeno skladištenje„);
 6. oni obrađuju s takav put do s pod uvjetom adekvatan sigurnosti osobni podaci uključujući zaštita prije neovlašteno ili nezakonito obrada, slučajna gubitak, uništenje ili štete ( „integritet i povjerljivost„), naime Uvod prikladan tehničkog ili organizacijski mjere. 

 

Operater izjavljuje da njegov obrada bit će nastaviti u skladu sub principi ovdje spomenuto točka. 

 

Obrada podaci vezano uz operaciju Internet trgovina / korištenje usluge

 

1. Stvarnost prikupljanje podaci, raspon obrađeno podaci a Svrha obrada podaci:

 

Osobno podaci

Svrha obrada podaci

Pravno osnova

Ime korisnik

Identifikacija, registracija

omogućavanje registracija

Članak 6. st. 1 GDPR

font b) a

§ 13/A par. 3. Zakona o Elkeru. 

Lozinka

Koristi je osiguran pristup korisniku račun

Prezime i ime

Za kontakt nas, realizacija kupnja, izlaganje ispravan fakture, prijava pravo na odustanak iz ugovori

E- pošta adresa

Ostanite u kontaktu

Telefonom broj

Učinkovitije surađivati na pitanjima fakturiranje ili zaliha

Fakturiranje titula a adresa

1. stvaranje, definiranje sadržaj, promjene, praćenje učinak, fakturiranje naknade rezultirajući iz ugovori i ovrha zahtjevi rezultirajući iz ugovori

2. izloženost onaj pravi fakture

Članak 6. st. 1 slovo c) i članka 169. st. 2 Zakona C iz 2000. o računovodstvu

Titula a adresa isporuke

Omogućavanje dostava do kuća

Članak 6. st. 1 slovo b) GDPR i § 13/A par. 3. Zakona o Elkeru. 

Datum kupnje / registracije / Ip adresa

Izvršenje tehničkog operacije

a GDPR 6. cikk (1) paragraf b) Pontja es do Elker televizor 13/A. § (3) paragraf.

 

 

 

 

2. Dirnuto osobe:

 

Svi oni registrirani dotaknuto osobe / kupci mreža trgovina. Ime korisnik i e- poštu adresa ne moraju sadržavati nikakav osobno podaci. 

 

3. Trajanje obrada, razdoblje brisanja podaci:

 

ako s primjenjuje se jedan od uvjeta članka 17. st. 1 GDPR, volja uzeti do do zahtjevi pogođeni osobe za brisanje podaci. Operater informira pogođeni osoba o brisanju svi osobni podaci pod uvjetom pogođeni osoba elektronička sredstva prema Članak 19. GDPR-a. ako zahtjev pogođeni osobe za brisanje sadrži i nju osigurana e- pošta adresa, operater nju nakon najave briše. S izuzetkom računovodstvo zapisi jer prema članka 169. st. 2 Zakona C iz 2000. o računovodstvu s ove podaci mora čuvati 8 godina. Ugovorni podaci pogođeni osobe s oni mogu izbrisati nakon isteka roka trajanja zastara rokovi prema građanski prava na temelju zahtjevi pogođeni osobe za brisanje. 

 

Računovodstvene naknade dokumenti (uklj računi glavni knjige, analitički ili detaljnije zapisi), koji izravno i neizravno podržavaju računovodstvo računi, sa mora zadržati najmanje 8 godina u čitaonici oblik koji s dat će Pogledaj pozivajući se na računovodstvo zapisi. 

 

4. Identitet potencijal operateri podaci, primatelji osobni podaci:

 

 Osobno podaci limenka postupak operater i njegov vjerodajnice djelatnika u skladu s navedenim spomenuti načela. 

 

5. Opis prava pogođeni osobe u vezi sub obrada podaci:

 

 • Pogođeni osoba limenka pitati operator za pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrada osobni podaci koji s nju briga.
 • Pogođeni osoba ima pravo na prenosivost podataka i zakona u bilo koje vrijeme otkazati pristanak. 

6. Pogođeni osoba limenka zatraži pristup osobnim podaci, njihovi brisanje, promjena ili ograničenje obrada ili za prenosivost podaci po ovima načini:

 • poštom na adresu: Mađarska 2225 Üllő, Batthyány utca 6
  putem e-maila: hello@zevoza.com7. Pravno osnova Obrada:

 

1. Članak 6. st. 1 slovo b) i) GDPR,

2. Stavak 13/A par. 3 Zakona CVIII iz 2001. o određenim pitanja usluge elektronička trgovine i usluga informativni tvrtka (u daljnjem tekstu „Elkerov zakon„):

Davatelj usluge limenka postupak osobno podaci koji Oni su tehnički potrebno za opskrbu usluge. Pružatelj je dužan na usklađenost drugi Uvjeti izabrati i u svakoj slučaj operirati sredstva koristi se na pružanje usluge informativni tvrtke tako da s osobno podaci obrađen samo u opsegu nužno potrebno za opskrbu usluge i za ispunjenje drugi svrhe ovdje navedeni po zakonu, ali samo po potrebi opseg i trajanje potrebno vrijeme. 

 

3. Članak 6. st. 1 slovo c) u slučaju dostavnica izdana u skladu sa zakonskim propisi o računovodstvu.

 

4. 5 godina u slučaju ovrha zahtjevi rezultirajući iz ugovori prema § 6:22 Zakona V iz 2013. o građanskim kod.


6:22 [Ograničenje rok]

 

(1) Ako ovaj Zakon ne uspostavlja inače, tvrdi s zastara nakon pet godina. 

 

(2) Recept vremensko ograničenje počinje protok kada s zahtjev dogodit će se plativ. 

 

(3) Ugovor o izmjenama zastara rokovi mora imati napisano obrazac. 

 

(4) Ugovor isključiv zastara je nevaljana. 

 

8. Imajte na umu da

 • obrada je neophodna za izvedbu ugovori i podnošenje ponude. 
 • Tvoje osobno podaci ti si obavezna dati mi smo mogli su ispuniti tvoje red. 
 • Ako podaci vi ne pružite, mi nećemo sposoban tvoje narudžba opremiti.

 

Poruka datoteke kolačići

 

 1. Takozvane „datoteke kolačići sjednice zaštićen lozinka „, „datoteke kolačići naknada za kupovinu košara „, „sigurnost datoteke kolačić „, „potrebno datoteke kolačić„, „funkcionalan datoteke cookie „i„ datoteke kolačići za statistika mreža stranice „si ne zahtijevaju prethodni pristanak pogođeni osobe. 
 2. Stvarnost obrada, opseg obrađeno podaci: jedinstveni identifikator, datumi, vremena
 3. Dirnuto osobe: svi dotaknuto osobe koje posjećuju mreža zapovjedništvo
 4. Svrha obrada podaci: identifikacija korisnici, praćenje posjetitelji, sigurnost personalizirani operacije. 
 5. Trajanje obrada podaci, razdoblje brisanja podaci:

 

Tip datoteke kolačići

Pravno osnova obrada

Trajanje obrada podaci

Datoteke kolačići sjednice ili drugo datoteke kolačići koji Oni su potrebno za funkcioniranje mreža stranice. 

Članak 6. st. 1 slovo f) GDPR.

Ovlašten interes administrator za potrebe operacije mreža stranica, sigurnost funkcionalnost i osnovno funkcije mreža mjesto i sigurnost Računalo sustav

Razdoblje do kraja odgovarajućeg sjednice posjetitelj

Trajna ili pohranjeno datoteke kolačići

Članak 6. st. 1 slovo f) GDPR.

Ovlašten interes administrator za potrebe operacije mreža stranica, sigurnost funkcionalnost i osnovno funkcije mreža mjesto i sigurnost Računalo sustav

Podaci s obrađuju dok ih pogođeni osoba ne briše, ili s datoteke kolačići s točnim datumom valjanosti (trajni, pohranjeni) čuvaju se na računalu do s neće izbrisati, najkasnije Međutim do isteka roka trajanja ih valjanost. 

Statistički Marketing datoteke kolačići

Članak 6. st. 1 slovo a) GDPRpontja

1 mjesec - 2 godine


6. Identitet potencijal operateri koji oni mogu imati pristup podacima: osobnim podaci limenka imati pristup operator.

 

7. Opis prava pogođeni osobe u vezi sub obrada podaci: Pogođeni osobe oni imaju opcija izbrisati datoteke kolačići u jelovniku Alati / Postavke Svoj preglednik, obično unutar postavke zaštita osobni podaci.

 

8. Većina preglednici koji koristiti naše korisnicima, dopušta postavi koji datoteke kolačići s oni imaju pohraniti, a dopušta ponovljeno brisanje (nekih) datoteka kolačići. ako ograničavaš spremanje datoteke specifični kolačići mreža stranice ili ne dopuštaš spremanje datoteke kolačići treće strane strane, može da za određeni okolnosti dovesti do toga naše mreža stranice već oni neće potpuno primjenjivo. Ovdje naći ćete informacije o tome kako prilagoditi postavke datoteke kolačići za standard preglednici:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:                https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari:                  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

Korištenje praćenje konverzije u Google Ads uslugama

 

 1. Operater podaci koristi program za online oglašavanje „Google Ads „i njegov okvir koristi servis praćenje konverzije od Googlea. Praćenje konverzije Google je analitičan servis pod uvjetom od Google Inc. sub nalazi se u amfiteatru 1600 Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ( „Google „)
 2. Kada ulazite na web stranicu stranica kroz Google oglasi, učinite tvoje Računalo s mjesta Datoteka kolačić za praćenje pretvorbe. ove datoteke kolačići oni imaju ograničeno valjanost i ne sadrže nikakav osobno podaci, dakle ne identificiraju korisnik. 
 3. Kada korisnik prolazi određeni stranice mreža lokacije i valjanost datoteka kolačići još nije istekao, Google i administrator podaci oni mogu vidi to korisnik kliknuo na oglas. 
 4. Svaki klijent Google Ads usluge prima drugo Datoteka kolačić, dakle ih nije moguće Gledati kroz mreža stranice klijentima usluge Oglasi
 5. Informacija dobiveno pomoću datoteke kolačić za praćenje konverzije s koriste za pružanje statistika konverzije kupaca tvrtke Oglasi tko s oni su odlučili za praćenje pretvorbe. Kupci Oni su tako obaviješteni o broju korisnici koji kliknuo na njihovu oglas i bili preusmjeren na stranicu sub marka praćenje pretvorbe. Nemaju Međutim pristup informacijama koje bi im oni su to omogućili prepoznati bilo tko korisnik. 
 6. ako s Ne želite sudjelovati u nadzoru pretvorbe, možete s Odjavite se gašenjem opcije postavke datoteke kolačići u tvoje preglednici. Onda nećeš uključenje, Ubrajanje do statistika praćenje pretvorbe. 
 7. Sljedeći informacija i izjava Googleu na zaštiti osobni podaci možete pronaći na adresi https://policies.google.com/privacy .

 

Korištenje Google Analytics usluge

 

 1. Ovaj mreža stranica koristi usluga Google Analytics, koja pruža Google Inc. ( „Google „). Google Analytics usluga koristi „kolačiće „, što Oni su tekstualni datoteke postavljeni u tvoje računala koja oni pomažu mreža mjesto analizirati kako korisnika koristiti posjetio lokacija. 
 2. Informacija stvorio datoteka kolačić o webu lokacija koja koristite, sa obično oni prenose a pohranjuju od strane Googlea na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama navodi. Aktivacijom IP anonimizacija na webu mjesto Google prije skratite IP adresu korisnik unutar član Države europski Unije ili u drugima navodi koji Oni su ugovoreno stranke Sporazumi o europskom ekonomski prostor
 3. Samo u izniman slučajeva s puna IP adresa prenijet će se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Google će koristiti ove informacije u nazivu operater ovaj mreža mjesta za procjenu tvoje upotrebe mreža lokacije, za izgradnju izvješća o aktivnostima mreža lokacije za operater mreža lokacije i pružiti drugi usluge o s aktivnosti mreža mjesto i korištenje internet. 
 4. IP adresa poslao preglednik korisnik unutar Google Analytics usluge s neće povezati se s drugima podaci koji ima pruža Google. Korisnik limenka spremanje datoteke kolačići zabraniti pomoću relevantan postavke preglednik, ali imajte na umu da u takvim slučaj ne moraju stan Svi oni funkcije ovaj mreža stranice potpuno funkcionalan. Prikupljanje i obrada informacije o korištenju ovaj mreža stranice (uklj vaša IP adresa) putem Googlea datoteke kolačići možeš također spriječiti preuzimanjem a montaža dopuniti preglednik koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

 

Newsletter, DM aktivnost

 

1. U skladu s člankom 6. Zakona XLVIII iz 2008. o osn uvjeti i neki ograničenja ekonomski oglašavanje aktivnosti limenka korisnik unaprijed ekspresno pristati na mu davatelj usluga usluge kontaktirao oglašavanje ponude a od strane drugih pošiljke za kontakt podaci spomenuti na registracija.

 

2. Osim za da limenka kupca u skladu s odredbama ove informacija složiti se sub obrada osobni podaci davatelj usluga usluge potrebno za slanje oglašavanje ponude.

 

3. Davatelj usluge neće poslati neželjeni oglašavanje poruke i korisnik s limenka besplatno Odjavite se iz slanje takav ponude bez bilo koji ograničenja i bez podaci razlog. U takvim slučaj davatelj usluga usluge briše Svi oni osobno podaci potrebno za otpremu oglašavanje poruke iz njihov evidencije i neće kontaktirati korisnika s drugima oglašavanje ponude. Korisnik s limenka odjavi pretplatu oglašavanje poruke klikom na link u poruci.

 

4. Stvarnost prikupljanje podaci, raspon obrađeno podaci a Svrha obrada podaci:

 

Osobno podaci

Svrha obrada podaci

Pravno osnova

Ime, e- mail adresa

Identifikacija koja dopušta povlačenje novosti / specijal ponude. 

Pristanak pogođeni osobe, članak 6. st. 1 slovo a).

Ekonomično o osnovnom uvjeti i neki ograničenja aktivnosti ekonomski oglasi, 2008., članak 6. st. 5.

Datum pretplate /IP

Izvršiti tehničkog operacija

 

 

 

 

5. Predmeti podaci: svi predmeta podaci koji s pretplaćen informativan bilten.

 

6. Svrha obrada: slanje elektronička poruke (e-mail, SMS, push izvještaji) koji sadrže oglašavanje subjekt podatak, odredba informacije o trenutnoj informacije, proizvodi, akcije, novo funkcije it

 

7. Trajanje obrada podaci, razdoblje brisanja podaci: obrada podaci traje do žalbe pristanak, tj. do otkazivanje zbirka.

 

8. Identitet potencijal operateri podaci, primatelji osobni podaci: Osobno podaci limenka postupak operater i njegov poslovanje i marketing osoblje u skladu s gore navedenim spomenuti načela.

 

9. Opis prava pogođeni osobe u vezi sub obrada podaci

 • Pogođeni osoba limenka pitati operator za pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrada osobni podaci koji s nju oni se tiču
 • Prigovoriti protiv obrada tvoje osobni podaci
 • Pravo na prenosivost podataka i zakona u bilo koje vrijeme otkazati pristanak


10. Pogođeni osoba limenka zatraži pristup osobnim podaci, njihovi brisanje, promjena ili ograničenje obrada, prenosivost podaci ili prigovarati protiv obrada osobni podaci po ovima načini:

 

 • poštom na adresu: Mađarska 2225 Üllő, Batthyány utca 6
 • putem e-maila: hello@zevoza.com

 

11. Pogođeni osoba s limenka u bilo koje vrijeme besplatno odjavi pretplatu vijesti.

 

12. Dopuštamo jesi li vas obavijestiti da

 

 • obrada se temelji na vašem slažem se a ovlašteni interes davatelj usluga usluge
 • moraš pružiti osobno podaci, ako ti želiš iz nas primiti informativan bilteni. 
 • neuspjeh u pružanju ove informacija bit će imati za posljedica da nećemo sposoban poslati bilten. 
 • ti si obavijestio da vlastiti pristanak možeš u bilo koje vrijeme otkazati klikom na gumb za odjavu. 
 • apel pristanak ne utječe na zakonitost obrada na temelju pristanka prije njegov žalbom

Dilanje pritužbe

 

1. Stvarnost prikupljanje podaci, raspon obrađeno podaci a Svrha obrada podaci:

 

Osobno podaci

Svrha obrada podaci

Pravno osnova

Prezime i ime

Identifikacija, kontakt

Članak 6. st. 1 slovo c) i Zakon CLV iz 1997. o zaštiti potrošač br. 17/A. § 17 (7)

E- pošta adresa

Kontakt

Telefonom broj

Kontakt

Fakturiranje titula a adresa

Identifikacija pritužbe, pitanja i problemi s kvalitetom naredio proizvoda / usluga pitanja i probleme

 

2. Dirnuto osobe: svi dotaknuto osobe koje oni poslužuju reklamacije i kupnja online stranicu i koja oni imaju pritužbe na kvalitetu _

 

3. Trajanje obrada podaci, razdoblje brisanja podaci: Kopije snimanje, transkripcija a odgovori na prigovor s čuvaju se 3 godine prema Članak 17/ A st 7. Zakona CLV iz 1997. o zaštiti potrošač

 

4. Identitet potencijal operateri podaci, primatelji osobni podaci: osobni podaci limenka postupak operater i njegov vjerodajnice djelatnika u skladu s navedenim spomenuti načela.

 

5. Opis prava pogođeni osobe u vezi sub obrada podaci

 

 • Pogođeni osoba limenka pitati operator za pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrada osobni podaci koji s nju zabrinutost, a
 • Pravo na prenosivost podataka i zakona u bilo koje vrijeme otkazati pristanak

 

6. Pogođeni osoba limenka zatraži pristup osobnim podaci, njihovi brisanje, promjena ili ograničenje obrada ili za prenosivost podaci po ovima načine

 • poštom na adresu: Mađarska 2225 Üllő, Batthyány utca 6
 • putem e-maila: hello@zevoza.com

 

7. Dopuštamo jesi li vas obavijestiti da

 

 • pružanje osobni podaci se temelje na zakonskim obveze. 
 • obrada osobni podaci kako preduvjet za zatvaranje ugovori
 • pružiti osobno podaci za mi smo mogli su tvoje pritužba opremiti
 • neuspjeh u pružanju podaci bit će znači to s tvoje žalbom nećemo sposoban Dogovor

 

Korisnici kojima s osobno podaci oni pružaju

 

„primatelj „je fizički ili pravni osoba, tijelo javnost može, agencija ili bilo koji drugo podložni kome s osobno podaci oni pružaju ili u kojoj s pružiti, bez bez obzira je li ili nije ona treća na stranu.

 

1. Procesori (tko oni izvode obrada u ime operater)

 

Operater koristi posrednici podatke za olakšavanje njihov vlastiti aktivnosti obrada podatke i za ispunjenje njihov ugovorne i pravne obveze prema pogođeni osobe. 

 

Operater stavlja veliki naglasak na tome koristio samo posrednike koji oni pružaju adekvatan provedbena jamstva prikladan tehničkog a organizacijski sigurnosne mjere usklađenost sa zahtjevima GDPR -a i za zaštitu prava pogođeni osobe. 

 

Procesor a bilo koji osoba glumeći dođi kontrolirati operater ili posrednik, koji ima pristup osobnim podaci, procesi osobno podaci kojima se s primijeniti ove načela, samo u skladu s uputama operator. 

 

Operater je legalan odgovoran za aktivnost procesor. Procesor odgovara za šteta uzrokovano obrada samo ako nije ispunio dužnosti koje procesor ekspresno koje nameće GDPR, odn ako nije poštovao pravni upute operater ili postupio protivno njima.

 

Procesor nema znatan, bitan, stvaran odlučivanje autoritet u vezi sub obrada podaci. 

 

Administrator podaci limenka koristiti davatelj usluga hosting za sigurnu IT infrastrukturu i kurirske usluge servis kako procesor podatke za dostavu naredio proizvodi. 

 

2. Neki procesori podaci

 

Aktivnosti obrada podaci

Ime, adresa, kontakt podaci podaci

Domaćica servis

Plex Na liniji Informatika Szolgáltató Kft

Mađarska 1118 Budimpešta Ugron G. u. 35.

Porez broj: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167

Sljedeći obrada podataka (npr. online fakturiranje, razvoj mreža web stranice, marketing)

Davatelj slanje softvera vijesti:

http://www.activecampaign.com

Titula tvrtke:

Aktivna kampanja, Inc.

Sjedište:

US 150 Sjeverno Michigan avenija, Suite 1230, Chicago, IL 60601

Davatelj fakturiranje softver:

Számlázz.hu

Tvrtka: KBOSS.hu Kft.

https//www.szamlazz.hu

info@szamlazz.hu

+36303544789

Servis:

TMX.Mobilni Rješenje Szerviz Kft

Nalazi se na adresi: Mađarska

2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

https://www.tmx.hu

Računovođa i obračun plaća računovođa:

EXP Kft

Mađarska 1091 Budapest Üllői út 119

Porez broj: 13908939-1-43

 

„treći stranica„: fizički ili pravni osoba, tijelo javnost može, agencija ili bilo koji drugo subjekt drugo kako pogođeni osoba, operater, posrednik ili osobe koje Oni su dođi direktno rukovodstvo operater ili posrednik ovlašteni postupak osobno podaci. 

 

3. Prijenos podaci Treći stranke

 

Administratori podaci treće strane strane oni obrađuju od nas pod uvjetom osobno podaci u vlastiti u ime i u skladu sub sa svojima vlastiti principi zaštita osobni podaci. 

 

Aktivnost administrator podaci

Ime, adresa, kontakt podaci podaci

prijevoz

GLS Općenito Logistika Sustavi Mađarska Csomag- Logistika Kft.

Mađarska 2351 Alsonémedi Europe u. 2

info@gls-hungary.com

0029886694

Online plaćanje

Baryon Plaćanje Zrt.

broj licenca: EN-I-1064/2013

Identifikator ustanove: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 9

 

OTP Mobilni Szolgáltató Kft.

Mađarska Budimpešta Infopark setány 1

ugyfelszolgalat@simple.hu

+36 1/20/30/70 3-666-611

 

 Stranice Zajednica

 

 1. Stvarnost prikupljanje podaci, raspon obrađeno podaci: ime registriran na društvenoj mreži mreže Meta / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. ili javnost profil fotografija korisnik
 2. Dirnuto osobe: svi dotaknuto osobe koje s registriran na društvenoj mreži mreže Meta / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. i „sviđa mi se „stranica davatelj usluga usluge na društvenoj mreži ili kontaktirali operater podaci kroz društveni mreže. 
 3. Svrha prikupljanje podaci: dijeljenje ili „sviđa mi se „, praćenje, promocija određeni sadržaj, proizvodi, promocija akcije ili sebe mreža stranice na društvenim mrežama mreže
 4. Trajanje obrada podaci, razdoblje brisanja podaci, identitet moguće operateri ovlašteni za pristup podacima i pravima pogođeni osobe u vezi sub obrada podaci: pogođeni osoba s može na odgovarajući stranica Zajednica saznajte više o resursu podaci, obrada podaci i način i pravni osnova prijenos. Podaci s obrađeni na stranicama društveni mreže, dakle trajanje obrada, metoda obrada podaci i opcije brisanja a preinake podaci s oni upravljaju pravila relevantan stranice društveni mreže. 
 5. Pravno osnova obrada: dobrovoljno pristanak pogođeni osobe sub obrada nju osobni podatke o društvenim mreže

 

 

Odnosi sub kupaca i administracije drugi podaci

 

 1. ako ima pogođeni osoba na u uporabi naše usluge bilo koji pitanja ili problemi, mogu operateru okrenuti kroz načine navedeni na web stranici web stranica (telefon, e-mail, društvene mreže mreže itd.).

 2. Operater briše primljene e- mailove, poruke, podatke pod uvjetom telefonom, Meta itd. zajedno s imenom i e- poštu adresa zainteresirana strana stranke i drugi osobni podaci koji zainteresiran stranica dobrovoljno dostavio, najkasnije nakon 2 godine iz datum komunikacija. 

 3. Informacije o obradi podaci koji ne Oni su spomenuti u ovome najava, sa osigurati na vrijeme kolekcija.

 4. U slučaju izvanredno zahtjevi vlast javnost vlast ili drugi organa ovlašteni prema zakona davatelj usluga usluge pružit će informacije, stavit će na raspolaganje podataka, proći će podaci ili stavit će na raspolaganje dokumenti. 

 5. U ovim slučajeva davatelj usluga usluge pružit će osobno podaci podnositelj zahtjeva stranka samo u mjeri i mjeri nužno potrebno za svrhu zahtjevi za pod pretpostavkom da tražeći stranica izjavila je točan svrhu i djelokrug podaci. 

 

 

Prava pogođeni osobe

1. Pravo pristupa 

 

Imaš Zakon dobiti iz operater obrnuti obveznica o tome da li s tvoje osobno podaci oni obrađuju, a ako s kao ovo obrada izvodi, imate pravo pristupa vlastitim osobni podatke i informacije navedeno u uredbi. 

2. Pravo na ispravak

 

Imaš pravo na operater na vaš zahtjev bez nepotreban odgoda ispravljeno neprecizan osobno podaci koji s vas briga S obzirom na namjenu obrada imaš Zakon tražiti dodatak nepotpun osobni podaci, uključujući putem dodatni izjave. 

 

3. Pravo na brisanje

Imaš pravo na svoje zahtjev i bez nepotreban odgoda dosegnuti brisanje njihov osobni podatke i operator je za određeni Uvjeti obavezna bez nepotreban odgoda izbrisati osobno podaci koji s vas oni se tiču

 

4. Zakon stan zaboravljen

 

ako operater Objavljeno osobno podataka i obavezan je ih izbrisati, prihvatiti adekvatan mjere uključujući tehničkog mjere, dok uzet će u obzir dostupno tehnologija i njezini troškovi izvršenje do informiran operateri koji podaci proces koji ti si zatraženo brisanje poveznice na relevantne osobno podaci ili ih kopije. 

 

5. Pravo na ograničenje obrada

 

Imaš pravo na operater na vaš zahtjev ograničeno obrada, ako je ispunjeno jedno od sljedećeg uvjeti:

 

 • Vi pitanje točnost osobni podaci; u takvim slučaj s ograničenje primjenjuje se Tijekom razdoblja koja operateru dopušta potvrditi točnost osobni podaci;
 • obrada je nezakonita i vi prigovarate protiv brisanje podataka i umjesto da zahtijevate ograničenje ih upotrebe;
 • operater već ne treba to osobno podataka za potrebe obrada, ali vas ih morate odrediti, performanse ili obrana pravni potraživanja;
 • ti si podignuta prigovor protiv obrada; u ovome slučaj s ograničenje odnosi se na razdoblje do s neće saznati da li ovlašteni razloga operater prevladati iznad tvoje ovlašteni razloga

 

6. Pravo na prenosivost podaci

 

Imaš Zakon dobiti osobno podaci koji s vas odnose na i koji ti si pod uvjetom operateru, na strukturiran, normalan način rabljeni i stroj čitljiv format i zakon prijenos ove podaci drugome operateru bez da operater kojem ti si osobno podaci osiguran, obranjen (...)

 

7. Zakon podnijeti prigovor

 

U slučaju obrada na temelju ovlaštenog interes ili na pravnim osnova javnost vlast imaš Zakon u bilo koje vrijeme prigovarati iz razloga o s vašu specifičnu situaciju protiv obrada tvoje osobni podaci iz stranke (...) uključujući profiliranje na temelju ovih odredbe. 

 

8. Prigovor u predmetu direktno adresiranje

 

ako s osobno podaci proces za svrhe direktno marketinga, imate Zakon u bilo koje vrijeme prigovarati protiv obrada osobni podaci koji s vas odnositi se na takve svrhe uključujući profiliranje, ako odnosi se na izravnu marketing. ako podižeš prigovor protiv obrada tvoje osobni podataka za potrebe direktno marketinga, vaš osobno podaci s već na ovim svrhe ne smiju obraditi. 

 

9. Automatizirano donošenje odluka u individualnom slučajeva uključujući profiliranje

 

Imaš pravo na na tebi nije primijenio odluka uspostavljena isključivo na automatizirani obrada uključujući profiliranje, koji bi bilo je na tebi pravni učinci ili vas Na sličan način značajan pod utjecajem

 

Prethodno paragraf s ne primjenjuje se u slučaju da odluka:

 • potrebno za zatvaranje ili ispunjenje ugovori između od strane vas i operatera;
 • je dozvoljeno po pravu Unija ili član države koja s odnosi se na operatera i u kojem Oni su utvrđeno i razumno mjere zaštite tvoje prava i slobode a ovlašteni interese, ili
 • Na temelju tvoje eksplicitan pristanak. 

 

Rok za prihvaćanje mjere

 

Operater vas bit će obavijestiti o mjerama primljeno na temelju takav zahtjevi bez nepotreban odgodu i u svakom slučaj u roku od 1 mjeseca iz prihvaćanje zahtjevi. 

 

U slučaju potrebe je moguće ovaj rok produžiti za 2 mjeseca. Operater vas bit će obavijestiti o produženju s naznakom razloga odgoda u roku od 1 mjeseca iz prihvaćanje zahtjevi. 

 

ako operater ne postupa na temelju tvoje zahtjevi, volja vas bez odlaganja, najkasnije Međutim do jedan mjesec iz nju dostava, obavijestiti o razlozima tvoje neaktivnost, o mogućnosti podnijeti pritužba nadglednik vlast i o tvojoj pravo na sud zaštita. 

 

Sigurnost obrada podaci

 

Operater i posrednik uvode prikladno tehničkog a organizacijski mjere, dok uzet će u obzir Najnoviji znanja i njihove troškove uvod, priroda, opseg, kontekst i svrhe obrada i razne stupnjeva vjerojatnost i ozbiljnost rizicima za prava i slobode fizički osobe za s pod uvjetom razini sigurnosti podaci odgovara razini rizici, naime moguće također uključujući:

 

 1. pseudonimizacija i enkripcija osobni podaci;

 2. sigurnosti trajnog povjerljivost, cjelovitost, dostupnost a otpornost sustavi i usluge koristi za preradu osobni podaci;

 3. u slučaju fizički ili tehničkog incident sposobnost na vrijeme oporavak pristup osobnim podaci a ih dostupnost
 4. pristup redovito testiranje, ocjenjivanje i vrednovanje djelotvornost tehničkog a organizacijski mjere uzeti na čuvanje sigurnosti obrada podaci. 

 5. Obrađeno podaci mora stan pohranjeno na način da ne dozvoljava neovlašteno pristup. U slučaju papirnate prijevoznici podaci Uvod mjere za tjelesne spremanje a arhiviranje i u slučaju podaci u elektroničkom obliku oblik korištenjem centralizirano sustav upravljanje pristup

 6. metoda skladištenje podaci pomoću Računalo fondovi mora stan izabran tako da ih Bilo je moguće izbrisati, čak i uzimajući u obzir moguće još deletion period, na kraju razdoblja brisanja ili u slučaju potrebe od drugih razlozi. Brisanje mora stan nepovratan. 

 7. Papir prijevoznici podaci s uništit će usitnjavanje ili korištenjem vanjski organizacije specijaliziran za usitnjavanje. U slučaju elektronička prijevoznici podaci s osigurat će fizički uništenje i u slučaju potrebe prethodni sigurno i nepovratno brisanje podatke u skladu s pravilima o likvidaciji elektronička prijevoznici podaci. 

 8. Operater prihvaća ove poseban sigurnosne mjere podaci:

 

S ciljem osigurati sigurnosti osobni podaci obrađeno u papiru oblik primjenjuje se davatelj usluga usluge ove mjere (fizičke zaštita):

 

 1. Dokumenti pohranite na sigurno, suho i zaključano mjesto mjesto. 

 2. ako Oni su osobno podaci obrađeno u papiru oblik digitalizirano, primijeniti s pravila važeći za digitalni pohranjeno dokumenata

 3. Zaposlenik davatelj usluga usluge izvodeći obrada podaci limenka napustiti prostorije u kojima u nastajanju obrada podataka, samo zaključavanjem njemu povjereno prijevoznici podaci ili zaključavanjem dano prostorije. 

 4. Na osobnu podaci oni mogu imati pristup samo ovlašten osobe a ne treći stranke. 

 5. Zgrada i prostori davatelj usluga usluge Oni su opremljena uređaj za zaštitu prije vatra i imovina. 

 

IT sigurnost

 

 1. Računala i mobitel uređaji (ostalo prijevoznici podaci) korišteni na obrada podaci Oni su vlasništvo davatelj usluga usluge. 

 2. Kompjuterizirano sustav koji sadrži osobno podaci koji koristi davatelj usluga usluge, zaštićena je protiv virusa.

 3. Da budemo sigurni sigurnosti digitalni pohranjeno podaci koristi davatelj usluga usluge sigurnosna kopija a arhiviranje podaci. 

 4. Pristup centrali poslužitelj Računalo imaju samo one prave a odlučan osobe

 5. Pristup podacima na računalima moguć je samo uz korisnički ID ime i lozinka. 

 

 

Informiranje pogođeni osobu o kršenju zaštita osobni podaci

 

Ako je vjerojatno da kršenje zaštita osobni podaci bit će imati za posljedica visoka rizik za prava i slobode fizički osoba, operater bez nepotreban odgoda informira pogođeni osoba. 

 

U informacijama pod uvjetom pogođeni osoba s jasno i jasno će opisati priroda kršenja zaštita osobni podatke i oporuku s ime i kontakt podatke podaci službeno za zaštita podaci ili druga kontakt osoba koja limenka pružiti Sljedeći informacija; opisat ću s najvjerojatnije posljedice kršenja zaštita osobni podaci; opisat ću s mjere koje operater prihvaćeno ili planira prihvatiti na ispravak kršenja zaštita osobni podataka, moguće uključujući mjere ublažavanja bilo koji nepovoljan posljedice kršenja zaštita osobni podaci. 

 

Pogođeni osoba ne mora stan obaviješten ako je ispunjen bilo koji od ovih uvjeti:

 

 • operater uveo adekvatan tehničkog a organizacijski zaštitnički mjere i ove mjere s primijenjen na podatke, koji s kršenje zaštita osobni podaci zabrinutosti, posebno mjere kao što je upotreba enkripcija koja čini nemogućim pristup podacima osobama koje oni nemaju autorizacija za pristup osobnim podaci;

 • operater prihvaćeno dodatni mjere nakon kršenje zaštita osobni podaci za osigurao da visoka rizik za prava i slobode pogođeni osobe s već najvjerojatnije neće pojaviti se;

 • informacija bi jesi li potreban nerazuman napor. U takvim slučajeva trebali bi biti dotaknuto osobe informiran kroz javno Objavljeno informacija ili sličan mjeriti koji osigurat će to oni su bili dotaknuto osobe informiran na isti način djelotvoran način. 

 

Ako operater još nije obavijestio pogođeni osobu o kršenju zaštita osobni podaci, nadzornik vlast limenka nakon s obzirom da li kršenje zaštita osobni podaci najvjerojatnije predstavlja visoka rizik, naručiti do ona je bila pogođeni osoba informiran. 

 

Izvještavanje incident na tom području zaštita podaci vlast

 

Operater objavit će incident o s zaštita podaci nadglednik vlast relevantnom prema Članak 55. bez nepotreban odgoda, a ako jest moguće, najkasnije u roku od 72 sata nakon kako o incidentu o s zaštita podaci naučio, sve dok nije vjerojatno da incident o s zaštita podaci predstavlja rizik za prava i slobode fizički osobe. ako s obavijest neće održati u roku od 72 sata, priložit će njemu razloga pravdajući se kašnjenje.

 

Ispitivanje u slučaju obavezna obrada podaci

 

ako trajanje obavezna obrada ili redovito pregled njegov potrepštine nije određen po zakonu, lokal propisom ili vezanje europskim pravnim aktom Sindikat, operater barem svaki tri godine iz početak obrada ispitati je li obrada osobni podaci koji procesima operater ili posrednik djelujući u njegovom mi ili na temelju njegov upute, potrebne za namjene obrada.

 

Operater će dokumentirati okolnostima i rezultatima ovaj recenzije, čuva ovaj dokumentacija deset godine nakon pregledan i na zahtjev nju stavit će na raspolaganje Nacionalni ured za zaštita podataka i slobode informacija (u daljnjem tekstu „ured„).

 

Mogućnost podnesci pritužbe

 

Pritužbe protiv moguće kršenja iz stranke operater podaci možda podnijeti Nacionalni ured za zaštita podataka i slobode informacije:

 

Nemzeti Adatvédelmi es Informácioszabadság Hatóság

Mađarska 1055 Budimpešta, Falk Miješati utca 9-11 (prikaz, stručni).

Niveliranje adresa: Mađarska

1363 Budimpešta, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Konačna riječi

 

Na priprema ove informacija oni su bili uzeti u obzir Sljedeći pravni propisi:

 

 • UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti fizički osobe na obrada osobni podaci i o slobodnom vremenu pokret takav podaci, koji s poništava uredba (EZ) br. 95/46/EC (općenito propis o zaštiti podataka) (GDPR) (27. travnja 2016.);
 • Zakon CXII iz 2011. - o pravu na informaciju samoodređenje i sloboda informacije (u daljnjem tekstu „Zakon o informacijama„);
 • Zakon CVIII iz 2001. – o određenim aspekti usluge elektronička trgovine i usluga informativni poduzeća (osobito § 13/A);
 • Zakon XLVII iz 2008. - o zabrani loših poslovanje praksi prema potrošači;
 • Zakon XLVIII iz 2008. - o osn uvjeti i neki ograničenja ekonomski oglašavanje aktivnosti (osobito § 6);
 • XC Freedom Act 2005 elektronička informacija;
 • Zakon C iz 2003. o elektronici komunikacije (posebno § 155);
 • Mišljenje br. 16/2011 o preporuci EASA/IAB o certificiranom postupcima u tom području bihevioralno online oglašavanje;
 • Preporuka Nacionalni ured za zaštita podataka i slobode informacije o zahtjevima zaštite podaci o s preliminarni informacije.