Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Smlouva vytvořená na základě tohoto dokumentu se nezakládá (není následně přístupná, uzavření smlouvy je doloženo údaji objednávky), vzniká právním prohlášením učiněným s indikativním chováním, nepovažuje se za písemnou smlouva, je napsána v češtině a neodkazuje na kodex chování. V případě jakýchkoliv dotazů k provozu e-shopu, procesu objednávání a doručení jsme vám k dispozici na uvedených kontaktních údajích.

Rozsah těchto VOP se vztahuje na právní vztahy na webových stránkách Poskytovatele služeb (https://zevoza.com) a jeho subdoménách.

Definice:

Uživatel: Jakákoli fyzická, právnická osoba nebo organizace, která využívá služeb Poskytovatele služeb a uzavře s Poskytovatelem služeb smlouvu.

 

Spotřebitel: Uživatel, který je fyzickou osobou jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

 

Podnikání: Osoba jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

 

Poskytovatel služeb: Fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která poskytuje služby související s informační společností, která poskytuje služby Uživateli a která s Uživatelem uzavírá smlouvu.

 

1. ÚDAJE POSKYTOVATELE SLUŽEB:

 

Název poskytovatele služeb: PEAK ADVISOR Kft.


Sídlo poskytovatele služeb (a také místo vyřizování stížností): 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 14. Kontaktní údaje poskytovatele služeb a pravidelně používaná adresa elektronické pošty pro kontakt s uživateli: hello@zevoza.com

IČ/IČ poskytovatele služeb: 01 09 962373

DIČ poskytovatele služeb: 23369658-2-43

Název registračního úřadu / licenčního úřadu a licenční číslo (pokud existuje): CAPITAL SOUDNÍ DVŮR 1051 Budapest Nádor u. 28.,

Telefonní číslo poskytovatele služeb: +36-1-773-3208

Jazyk smlouvy: Maďarština Jméno, adresa, e-mailová adresa poskytovatele služeb skladování:
Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapest Ugron G. u . 35.

DIČ: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167, info@plex.hu


2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 

2.1. Otázky neupravené v těchto Podmínkách, stejně jako výklad těchto Podmínek, se řídí maďarským právem, zejména zákonem V z roku 2013 o občanském zákoníku („Ptk“) a některými otázkami elektronických komerčních služeb a služeb. související s informační společností CVIII z roku 2001 (Elker. tv.) Zákon a 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a obchodem. (II. 26.) k ustanovením nařízení vlády. Speciální produkty se řídí příslušnými sektorovými právními předpisy. Kogentní ustanovení příslušných právních předpisů platí pro strany bez zvláštních ustanovení.

 

2.2. Tyto VOP jsou účinné od 10. května 2022 a zůstanou v platnosti až do odvolání. Poskytovatel služby zveřejní změny těchto Podmínek na webových stránkách a o změně e-mailem vyrozumí registrované a/nebo dříve zakoupené Uživatele. Dodatky nemají vliv na dříve uzavřené smlouvy, tedy dodatky nemají zpětnou účinnost.

 

2.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva týkající se webových stránek, jakékoli jejich části a obsahu, který se na nich objevuje, jakož i šíření webových stránek. Stahování, elektronické ukládání, zpracování a prodej obsahu, který se objevuje na webových stránkách nebo jakékoli jejich části, je bez písemného souhlasu poskytovatele služeb zakázáno.

 

2.4. Poskytovatel služby není odpovědný za prodej a nákup produktů zveřejněných na jiných webových stránkách, které nejsou propojeny s poskytovatelem služby a nejsou provozovány poskytovatelem služby.

 

 

3. REGISTRACE / NÁKUP

 

3.1. Uživatel je povinen při požadavku/objednávce/předplatném služby uvést své vlastní reálné údaje. V případě poskytnutí nepravdivých údajů nebo údajů propojených s jinou osobou při požadavku/objednávce/předplatném služby je výsledná elektronická smlouva neplatná, nebo pokud skrývá jinou smlouvu, je třeba práva a povinnosti smluvních stran posuzovat na základě skrytá smlouva. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost, pokud Uživatel využívá jeho služby jménem jiné osoby s údaji jiné osoby.

 

3.2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo jiné problémy či chyby, které lze zpětně vysledovat k nesprávně a/nebo nepřesně poskytnutým údajům uživatelem. Poskytovatel služby však informuje Uživatele, že po konzultaci s Uživatelem a jasné identifikaci je možné chybně zadané údaje v objednávce opravit tak, aby nebyla ztížena fakturace a dodání.

 

3.3. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zapomenutí hesla uživatelem nebo jeho zpřístupnění neoprávněným osobám z jakéhokoli důvodu, který nelze přičíst poskytovateli služeb (pokud je na stránce registrace).

 

 

4. ROZSAH PRODUKTŮ, SLUŽEB A CEN, KTERÉ LZE ZAKOUPIT

 

4.1. Zobrazené produkty je možné objednat online (v některých případech telefonicky) z internetového obchodu. Ceny zobrazené u produktů jsou ceny brutto (tedy zahrnují daň z obratu dané země, ale nezahrnují poplatky spojené s dodáním nebo platbou. Samostatné náklady na balení nebudou účtovány.

 

4.2. Poskytovatel služeb v internetovém obchodě zobrazuje podrobně název a popis produktu a zobrazuje fotografie produktů (pokud je to možné).

 

4.3. Pokud bude zavedena akční cena, bude Poskytovatel služby plně informovat uživatele o akci a jejím přesném trvání. 4/2009 o podrobných pravidlech pro uvádění prodejní ceny a jednotkové ceny výrobků, jakož i ceny služeb. (I. 30.) Pravidla společné vyhlášky NFGM-SZMM.

 

4.4. Pokud se přes veškerou péči Poskytovatele služeb objeví na Internetovém obchodě chybná cena, Poskytovatel služeb není povinen potvrdit objednávku za chybnou cenu, má však možnost nabídku odmítnout a může nabídnout potvrzení objednávky. správnou cenu, s vědomím, že má Uživatel právo upravenou nabídku nepřijmout. Chybnou cenou rozumíme cenu, za kterou podnikatel nemá smluvní vůli smlouvu uzavřít. Na základě zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (Ptk.) smlouva vzniká vzájemným a jednomyslným projevem vůle stran. Pokud se strany nemohou dohodnout na smluvních podmínkách, tedy nedojde k prohlášení vyjadřující vůli stran vzájemně a jednomyslně, nelze v takovém případě mluvit o platně uzavřené smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti.

 

 

5. PROCES OBJEDNÁVKY

 

5.1. Po registraci se uživatel přihlásí do internetového obchodu a/nebo může začít nakupovat bez registrace.

 

5.2. Uživatel nastaví počet produktů, které mají být zakoupeny.

 

5.3. Uživatel vloží vybrané produkty do košíku. Uživatel si může obsah košíku kdykoliv prohlédnout kliknutím na ikonu „košík“.

 

5.4. Pokud nechcete kupovat další produkt, zkontrolujte množství produktu, který chcete koupit. Obsah košíku můžete smazat kliknutím na ikonu "smazat - X". Pro dokončení množství klikne Uživatel na ikonu "aktualizovat".

 

5.5. Uživatel zadá doručovací adresu a následně způsob doručení/platby, jehož typy jsou následující:

 

5.5.1. Platební metody:

 

Platba dobírkou: Pokud je objednaný produkt doručován kurýrní službou nebo na výdejní místo, je možné, aby uživatel uhradil celkovou částku objednávky kurýrovi nebo na výdejním místě v hotovosti nebo bankovní kartou při přijetí objednaného produktu (produktů ).

 

Bankovním převodem: Uživatel musí do 3 dnů převést hodnotu objednaných produktů na bankovní účet v potvrzovacím e-mailu. Po připsání částky na bankovní účet Poskytovatele služeb má Uživatel nárok na obdržení produktu ( produktů ) jím určeným způsobem.

 

Online bankovní kartou: Uživatel má možnost uhradit celkovou hodnotu objednávky online bankovní kartou prostřednictvím zabezpečeného platebního systému poskytovatele finančních služeb používaného Poskytovatelem služeb.

 

Platba bankovní kartou u Barion:

Online platby bankovní kartou se provádějí prostřednictvím systému Barion. Údaje o bankovní kartě se obchodníkovi nedostanou. Společnost Barion Payment Zrt., která službu poskytuje, je institucí pod dohledem Magyar Nemzeti Bank, číslo licence: H-EN-I-1064/2013.

5.5.2. Cena dopravy (brutto):

 

Malé balení (balení do cca 2 kg)

0 EUR

Střední balení (balení cca 2-10 kg)

0 EUR

Velké balení (balení nad 10 kg)

0 EUR

 

5.6. Konečná částka k úhradě zahrnuje veškeré náklady na základě shrnutí objednávky a potvrzovacího dopisu. Uživatel podle Ptk. 6:127. § jste povinni bez prodlení ověřit, zda je kvalita a množství objednaného produktu( ů ) přiměřené. Produkty jsou doručovány v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00.

5.7. Po zadání údajů může Uživatel odeslat svou objednávku kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“, ale předtím může zadané údaje ještě jednou zkontrolovat, zaslat komentář ke své objednávce, nebo nám zaslat e-mail na jakákoli další přání související s objednávkou.

 

5.8. Objednávkou bere uživatel na vědomí, že 45/2014. (II. 26.) Podle § 15. a dalších podmínek (např. § 20.) nařízení vlády vzniká příkazem k úhradě.

 

5.9. Oprava chyb při zadávání údajů: Před uzavřením procesu objednávky se uživatel může vždy vrátit do předchozí fáze, kde může zadané údaje opravit. Detailně: V průběhu objednávky je možné prohlížet a upravovat obsah košíku, pokud košík neobsahuje objednávané množství, může Uživatel zadat číslo objednávaného množství do pole pro zadání dat v sloupec množství a poté stiskněte tlačítko "aktualizovat". Pokud si Uživatel přeje smazat produkty v košíku, klikněte na tlačítko "X" "smazat". V průběhu objednávky má Uživatel vždy možnost opravit/smazat zadané údaje.

 

5.10. Po odeslání objednávky obdrží uživatel potvrzení e-mailem. Pokud toto potvrzení Uživatel neobdrží v předpokládaném termínu dle charakteru služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky Uživatele, je Uživatel zproštěn závazné nabídky nebo smluvního závazku. Objednávka a její potvrzení se považuje za přijatou Poskytovatelem služby nebo Uživatelem, jakmile se mu stane dostupným. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost za potvrzení, pokud potvrzení neobdrží včas, protože uživatel při registraci zadal špatnou e-mailovou adresu, nebo protože úložný prostor patřící k účtu je plný, uživatel nemůže přijímat zprávy.

 

5.11. Uživatel bere na vědomí, že potvrzení popsané v předchozím bodě je pouze automatickým potvrzením a nezakládá smlouvu. Smlouva vzniká okamžikem, kdy Poskytovatel služby po automatickém potvrzení uvedeném v předchozím bodě oznámí Uživateli v novém e-mailu podrobnosti objednávky a její předpokládané plnění.

 

 

6. ZPRACOVÁNÍ A PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK

 

6.1. Objednávky jsou zpracovávány v pořadí přijetí v pracovní dny v pracovní době. Objednávku je možné zadat i mimo doby označené jako vyřízení objednávky, pokud bude provedena po skončení pracovní doby, bude vyřízena následující pracovní den. Zákaznický servis poskytovatele služeb vždy elektronicky potvrdí, kdy může splnit vaši objednávku.

 

6.2. Obecná lhůta, do 1-3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

 

6.3. Na základě kupní smlouvy je poskytovatel služeb povinen převést vlastnické právo k věci a uživatel je povinen zaplatit kupní cenu a převzít věc.

 

6.4. Je-li prodávající podnikatel a kupující spotřebitel a prodávající se zavazuje dodat věc kupujícímu, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme věc do držení . Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním dopravci, byl-li přepravce pověřen kupujícím, pokud přepravce nebyl prodávajícím doporučen.

 

6.5. V případě prodlení ze strany Poskytovatele služby je Uživatel oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Neplní-li prodávající v dodatečné lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

6.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty, pokud


a) Poskytovatel služby odmítl smlouvu splnit; nebob) podle dohody stran nebo z důvodu rozpoznatelného účelu služby měla být smlouva splněna ve stanoveném čase plnění - a nikoli v jiném čase.

 

6.7. V případě, že Poskytovatel služby nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy, protože produkt uvedený ve smlouvě není dostupný, je povinen o tom neprodleně informovat Uživatele a neprodleně mu vrátit zaplacenou částku a Poskytovatel služby je dále povinen zajistit, aby Uživatel v případě vadného plnění uplatnil jiné právní prostředky nápravy.

 

6.8. Poskytovatel služby upozorňuje uživatele na skutečnost, že pokud si uživatel nepřevezme objednaný produkt (produkty) plněné v souladu se smlouvou (bez ohledu na způsob platby ) , dopouští se porušení smlouvy, přesně dle k občanskému zákoníku. 6:156. § (1) je v prodlení.

 

na základě pravidel nepovinného řízení , pokud Spotřebitel neprojeví svůj úmysl zrušit (a neprohlásí, zda si přeje obdržet objednaný produkt(y) , skladování související s běžné náklady na produkt a náklady na doručení (pokud je účtován poplatek za dobírku) ( zpáteční cesta) vůči uživatelům.

 

Poskytovatel služby upozorňuje uživatele na skutečnost, že k vymáhání našich takto vzniklých právních požadavků využívá pomoci svých právníků , takže úhrada dalších (právních) nákladů vzniklých porušením smlouvy (vč. poplatky za řízení o platebním příkazu) nese rovněž Uživatel.

 

 

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

 

7.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a také nařízení 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky. (II.26.) Spotřebitel má v souladu s nařízením vlády právo odstoupit bez udání důvodů.

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo ukončení

 

a) v případě smlouvy o prodeji výrobku

aa ) k produktu,

ab) při nákupu a prodeji více produktů, je-li každý produkt dodán v jinou dobu, poslednímu dodanému produktu,

ac ) v případě produktu sestávajícího z několika šarží nebo kusů poslední dodanou šarži nebo kus,

ad) musí-li být výrobek dodáván pravidelně ve stanovené lhůtě, první servis,

 

lze jej uplatnit do čtrnácti dnů ode dne převzetí spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou kromě dopravce.

 

Pokud Poskytovatel služeb těmto informacím nevyhoví, prodlouží se 30 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy o dvanáct měsíců. Pokud Poskytovatel služeb poskytne informace po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí produktu nebo dne uzavření smlouvy, avšak do 12 měsíců, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne sdělení této informace.

 

7.2. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy s jasným prohlášením v tomto smyslu nebo podle čl. 45/2014. (II.26.) prostřednictvím vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 nařízení vlády.

 

7.3. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce obdrží produkt.

 

7.4. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy také v době mezi datem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

 

7.5. Náklady na vrácení produktu musí nést Spotřebitel, Poskytovatel služby se nezavázal tyto náklady nést.

 

7.6. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebudou Spotřebiteli účtovány žádné náklady kromě nákladů na vrácení produktu.

 

7.7. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se jedná o předem nevyrobený produkt, který byl vyroben na základě pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který byl spotřebiteli zjevně ušit na míru.

 

7.8. Spotřebitel rovněž nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy

 

a jde-li o smlouvu o poskytování služeb, po dokončení služby jako celku, pokud společnost zahájila plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy dokončení služby jako celku;


b. u produktu nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na možném kolísání peněžního trhu, které společnost nemůže ovlivnit, a to ani během lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;


c. pokud jde o produkt podléhající zkáze nebo produkt, který si krátkou dobu zachovává svou kvalitu;


d. u produktu s uzavřeným obalem, který nelze po jeho otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny;


e. o zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným výrobkem,

 

f. pokud jde o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem, který společnost nemůže ovlivnit, a jehož cena byla stranami sjednána při uzavírání kupní smlouvy, bude však smlouva splněna až po třicáté den od jeho uzavření;

 

g. v případě obchodní smlouvy, kdy podnik navštíví na výslovnou žádost spotřebitele spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby,

 

h. v souvislosti s prodejem a nákupem zvukových a obrazových záznamů v uzavřeném obalu, jakož i kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po převodu obal otevřel,

 

i. pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;

 

j. v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě,

 

k. s výjimkou služeb bydlení, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud byl sjednán termín nebo termín dokončení stanovený ve smlouvě,

 

l. pokud jde o digitální datový obsah poskytovaný na nehmotném nosiči dat, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a zároveň s tímto souhlasem spotřebitel prohlásil, že ztratí jeho právo na odstoupení od smlouvy po zahájení plnění.

 

7.9. Poskytovatel služby vrátí celou částku zaplacenou spotřebitelem jako kompenzaci, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů poté, co se společnost dozví o zrušení smlouvy v nepřítomnosti. Poskytovatel služby má zároveň zadržovací právo.

 

7.10. Při vracení peněz používá Poskytovatel služeb platební metodu shodnou s platební metodou použitou při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s použitím jiné platební metody; díky použití tohoto způsobu vrácení nebudou Spotřebiteli účtovány žádné další náklady.

 

7.11. Spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy Poskytovateli služeb, nebo jej doručit na adresu Poskytovatele služeb.

 

7.12. V případě písemného zrušení musí spotřebitel zaslat prohlášení o zrušení do 30 dnů.

 

7.13. Spotřebitel dodrží lhůtu, pokud vrátí nebo předá produkt(y) před uplynutím 30 denní lhůty. Vrácení se považuje za dokončené ve lhůtě, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.

 

7.14. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení produktu.

 

7.15. Poskytovatel služeb není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější způsob standardního doručení nabízený Poskytovatelem služeb.

 

7.16. Poskytovatel služeb může zadržet vrácení peněz, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nedoloží, že bylo vráceno: bude zohledněno dřívější z těchto dvou dat.

 

7.17. Pokud chce Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, může tak učinit písemně (pomocí přiloženého prohlášení), telefonicky nebo i osobně na některém z kontaktů Poskytovatele služeb. V případě písemného oznámení poštou bereme v úvahu čas odeslání na poštu a v případě telefonického oznámení čas odeslání telefonicky. Spotřebitel může vrátit objednaný produkt Poskytovateli služby poštou, osobně nebo pomocí kurýrní služby.

 

7.18. Spotřebitel odpovídá pouze za amortizaci vyplývající z používání nad rámec použití nezbytného ke zjištění povahy, vlastností a provozu produktu.

 

7.19. 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem. (II.26.) Nařízení vlády je k dispozici zde.

 

7.20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU je k dispozici zde.

 

7.21. Spotřebitel se také může obrátit na Poskytovatele služeb s dalšími stížnostmi na kontaktních údajích uvedených v těchto Pravidlech.

 

7.24. (Platí pouze v případě, že Poskytovatel služby poskytuje vedle prodeje i službu.) Vypoví-li spotřebitel absentující smlouvu po zahájení plnění, je povinen uhradit společnosti úplatu přiměřenou provedené službě do data plnění. oznámení o ukončení společnosti. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, se určí na základě celkové výše protiplnění stanoveného ve smlouvě plus daň. Pokud Spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, musí být poměrná částka vypočtena na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do data ukončení smlouvy.

 

7.25. Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

 

7.25.1. Pokud chce spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, musí svůj úmysl odstoupit od smlouvy uvést prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele služeb.

 

7.25.2. Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě, pokud své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle před uplynutím 30. dne od převzetí produktu. V případě písemného zrušení stačí zaslat prohlášení o zrušení do 30 dnů. V případě oznámení poštou se bere v úvahu datum odeslání, v případě oznámení emailem čas odeslání emailu.

 

7.25.3. V případě storna je Spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o stornu, vrátit objednaný produkt na adresu Poskytovatele služby nebo jej předat poskytovateli služby. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud produkt odešlete před 14denní lhůtou (nemusí tedy dorazit do 14 dnů). Zákazník nese náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

7.25.4. Poskytovatel služeb však není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený Poskytovatelem služeb. Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v době mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu.

 

7.25.5. Při nákupu a prodeji více produktů, jsou-li jednotlivé produkty dodávány v různou dobu, může zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 30 dnů od převzetí posledního dodaného produktu nebo produktu sestávajícího z několika položek nebo kusů.

 

 

8. ZÁRUKA, ZÁRUKA

 

Vadný výkon

Poskytovatel služby plní nesprávně, pokud služba v době plnění nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené smlouvou nebo právními předpisy. Poskytovatel služby neplní nesprávně, pokud nositel práv v době uzavírání smlouvy o chybě věděl nebo o chybě v době uzavření smlouvy vědět měl.

Ve smlouvě mezi spotřebitelem a společností neplatí ujednání, které se odchyluje od ustanovení této kapitoly o záruce na příslušenství a záruce v neprospěch spotřebitele.

Vícenásobná záruční práva jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé podle občanského zákoníku.

Uživatel podnikající: osoba, která jedná v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti.

Záruka na příslušenství

 

8.1. V jakých případech může Uživatel uplatnit své právo ze záruky na příslušenství?

V případě vadného plnění ze strany poskytovatele služby může uživatel uplatnit u poskytovatele služby záruční nárok v souladu s pravidly občanského zákoníku.

 

8.2. Jaká práva má uživatel na základě své reklamace na příslušenství?

Uživatel může dle své volby využít následující doplňkové záruční nároky: může požadovat opravu nebo výměnu, pokud splnění nároku zvoleného uživatelem není nemožné nebo by pro společnost znamenalo neúměrné dodatečné náklady v porovnání ke splnění dalších požadavků. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požádat o poměrné snížení náhrady nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit. Z vámi zvoleného práva záruky na příslušenství můžete přejít na jiné, ale náklady na přechod nese Uživatel, pokud to nebylo odůvodněné nebo k tomu společnost neuvedla důvod.

 

Spotřebitel je dále oprávněn – v závislosti na závažnosti porušení smlouvy – požadovat poměrnou náhradu nebo ukončit kupní smlouvu, pokud

 

a) společnost opravu nebo výměnu neprovedla nebo ji provedla, ale neprovedla částečné nebo úplné vyřazení z provozu a opětovné uvedení do provozu nebo odmítla uvést zboží do souladu se smlouvou;

b) došlo k opakované chybě v plnění, přestože se společnost snažila uvést zboží do souladu se smlouvou;

c) chyba v provedení je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité zrušení kupní smlouvy; posedlost

d) podnikatel se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.

 

Pokud si spotřebitel přeje ukončit kupní smlouvu z důvodu vadného plnění, nese společnost důkazní břemeno, že se jedná o nepodstatnou vadu.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny - v závislosti na závažnosti porušení smlouvy - zcela nebo zčásti, dokud společnost nesplní své povinnosti související se shodou plnění se smlouvou a vadným plněním.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel informoval společnost o vadě.

Spotřebitel musí dát zboží k dispozici společnosti, aby mohla dokončit opravu nebo výměnu.

 

V případě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem musí podnikatel zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží - dříve, než se vada stala zjistitelnou -, pak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje odstranění nevyhovujícího zboží a náhradní nebo opravené zboží dodané jako náhrada , umístění nebo nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

 

Doručení kompenzace je úměrné, pokud se její výše rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na kterou má Spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží skutečně přijatého Spotřebitelem.

Právo spotřebitele ukončit kupní smlouvu lze uplatnit právním prohlášením adresovaným společnosti vyjadřujícím rozhodnutí o ukončení.

 

Pokud se vadné plnění týká pouze určité části zboží dodávaného na základě kupní smlouvy a jsou u nich podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ohledně vadného zboží, ale i ve vztahu k jakémukoli jinému zboží nabytému společně s nimi, může od ní odstoupit, nelze-li od spotřebitele rozumně očekávat, že si ponechá pouze zboží, které je ve shodě se smlouvou.

 

Odstoupí-li spotřebitel kupní smlouvu v celém rozsahu nebo v části týkající se zboží dodaného na základě kupní smlouvy,

a) spotřebitel musí dotčené zboží vrátit společnosti na náklady společnosti; a

b) společnost musí spotřebiteli neprodleně vrátit kupní cenu zaplacenou za dotčené zboží, jakmile obdrží zboží nebo certifikát dokládající vrácení zboží.

 

8.3. Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace na příslušenství?

Uživatel (je-li považován za spotřebitele) je povinen nahlásit chybu neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění chyby. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že nad dvouletou promlčecí lhůtu (1 rok v případě podnikání nebo použitých výrobků) již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství. smlouva. (U výrobků s prošlou dobou použitelnosti lze záruku na příslušenství uplatnit až do konce doby použitelnosti).

 

Pokud u zboží obsahujícího digitální prvky je v kupní smlouvě stanoveno nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po stanovenou dobu, odpovídá společnost za vadu zboží související s digitálním obsahem nebo digitální službou, pokud vada

 

a) do dvou let od dodání zboží v případě nepřetržité služby po dobu nepřesahující dva roky; posedlost

b) v případě nepřetržité služby delší než dva roky po celou dobu nepřetržité služby

 

nastane nebo se stane rozpoznatelným.

 

8.4. Proti komu můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství?

Uživatel může uplatnit svůj nárok na záruku na příslušenství u Poskytovatele služby.

 

8.5. Jaké další podmínky platí pro uplatnění práv ze záruky na příslušenství (je-li Uživatel považován za spotřebitele)?

Do 1 roku od data dodání není žádná jiná podmínka pro uznání reklamace příslušenství kromě nahlášení vady, pokud Uživatel prokáže, že produkt nebo službu poskytla společnost provozující internetový obchod. Po uplynutí 1 roku ode dne plnění je však Uživatel povinen prokázat, že Uživatelem uznaná chyba byla přítomna již v době plnění.

 

Záruka na produkt

 

8.6. V jakých případech může Uživatel uplatnit své právo na záruku na produkt?

V případě vady movité věci (produktu) může Uživatel dle své volby uplatnit reklamaci příslušenství nebo záruku na produkt.

 

8.7. Jaká práva má uživatel na základě své reklamace na produkt?

V rámci uplatnění záruky na produkt může uživatel požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

 

8.8. V jakém případě je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní požadavky platné v době uvedení na trh, nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem.

 

8.9. V jakém časovém horizontu může uživatel uplatnit svůj nárok na záruku na výrobek?

Uživatel může uplatnit reklamaci na výrobek do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Po tomto termínu toto právo ztratíte.

 

8.10. Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě reklamace produktu musí uživatel prokázat vadu produktu.

 

8.11. V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti záruky na výrobek pouze v případě, že prokáže, že:
- výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo - vada nebyla rozpoznatelná podle stavu vědy a techniky na doba uvedení na trh, nebo - vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů. Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození. Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek úspěšně uplatněn, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství na vyměněný výrobek nebo opravený díl u výrobce.

 

Záruka (na nové předměty dlouhodobé spotřeby)

 

8.12. V jakých případech může spotřebitel uplatnit své záruční právo?

151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby v případě vadného plnění. (IX. 22.) Na základě nařízení vlády je Poskytovatel služeb povinen poskytnout záruku, je-li uživatel zařazen jako Spotřebitel.

 

8.13. Jaká práva mají spotřebitelé v rámci záruky a v jakém časovém rámci?

 

Záruční doba:

 

Pro produkty, které prodáváme: 2 roky

Nedodržení těchto lhůt bude mít za následek ztrátu práv.

Záruční doba začíná běžet dnem předání spotřebního zboží Spotřebiteli nebo uvedením do provozu poskytovatelem služby nebo jeho zástupcem.

Pokud spotřebitel uvede spotřební zboží do provozu déle než šest měsíců ode dne předání, je dnem počátku záruční doby den předání spotřebního zboží.

Spotřebitel může svůj nárok na opravu uplatnit přímo v sídle poskytovatele služeb, na kterémkoli místě, pobočce nebo v servisu uvedeném společností na záručním listě.

 

Dle volby oprávněné osoby na základě její záruční reklamace

 1. může požadovat opravu nebo výměnu, ledaže je splnění zvoleného záručního práva nemožné, nebo pokud by to mělo za následek neúměrné dodatečné náklady pro oprávněného ve srovnání s plněním jiného záručního nároku, s přihlédnutím k hodnotě představované službou v bezvadném stavu, závažnosti porušení smlouvy a práva na plnění záručního práva způsobila újmu na zájmech; posedlost
 2. může požadovat poměrnou část náhrady nebo od smlouvy odstoupit, pokud oprávněná strana opravu nebo výměnu neprovedla, (...) nemůže tuto povinnost splnit nebo pokud pominul zájem vlastníka na opravě nebo výměně.

Není prostor pro zrušení z důvodu nepodstatné chyby.

Měli byste cílit na 15 dní.

 

19/2014 o procesních pravidlech pro vyřizování záručních a záručních reklamací na věci prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem. (IV. 29.) Na základě § 5 vyhlášky NGM se poskytovatel služby musí snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů . Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne 15 dnů, je Poskytovatel služby povinen informovat spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny . Informace jsou poskytovány s předchozím souhlasem Spotřebitele, a to elektronicky nebo jiným způsobem vhodným pro doložení přijetí spotřebitelem.

Pokud se ukáže, že výrobek nelze opravit

Pokud poskytovatel služeb při první opravě spotřebního zboží v záruční době zjistí, že spotřební zboží nelze opravit , je poskytovatel služby povinen vyměnit spotřební zboží do 8 dnů, pokud si spotřebitel neobjednal jinak . Není-li možná výměna spotřebitelského produktu, je poskytovatel služby povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů.

Pokud se výrobek rozbije počtvrté

V případě, že v záruční době dojde k opětovné poruše spotřebního zboží po 3x opravě - pokud Spotřebitel nepožaduje poměrnou slevu z kupní ceny a Spotřebitel si nepřeje opravit spotřební zboží na náklady společnosti nebo si jej nechat opraven někým jiným, je Poskytovatel služby povinen vrátit spotřebitelský výrobek do 8 dnů vyměnit uvnitř . Není-li možná výměna spotřebitelského produktu, je poskytovatel služby povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů.

 

Pokud to nelze opravit do 30 dnů

Nebude-li spotřebitelská věc opravena do 30. dne ode dne oznámení žádosti o opravu Poskytovateli služby, je Poskytovatel služby povinen vyměnit spotřební věc do 8 dnů po neúspěšném uplynutí 30denní lhůty, ledaže by jinak objednané Spotřebitelem . Není-li možná výměna spotřebního zboží, je Poskytovatel služby povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu do 8 dnů po neúčinném uplynutí třicetidenní lhůty na nápravu .

 

8.14. Kdy je společnost osvobozena od záruční povinnosti?

Poskytovatel služeb je zproštěn své záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina vady vznikla po plnění. Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu stejné závady nemůžete souběžně uplatňovat nárok na záruku na příslušenství a na záruku, ani nárok na záruku na výrobek a záruku současně.

 

8.15 Poskytovatel služby nemá záruku nad rámec záruční doby (odborně předpokládaná životnost) na škody způsobené přirozeným opotřebením /zastaráním.

 

8.16. Poskytovatel služby rovněž nenese odpovědnost za jakoukoliv záruku nebo garanci za škody způsobené nesprávným nebo neopatrným zacházením po přechodu nebezpečí škody, nadměrným používáním, jinými než uvedenými dopady nebo jiným neúčelovým použitím produktů.

 

8.17. Uplatní-li spotřebitel do tří pracovních dnů od koupě (zprovoznění) požadavek na výměnu z důvodu poruchy spotřebního zboží, je poskytovatel služeb povinen spotřebitelský výrobek vyměnit, pokud porucha brání zamýšlenému použití.

 

 

9. POSTUP V PŘÍPADĚ REKLAMACE ZÁRUKY (V PŘÍPADĚ UŽIVATELŮ POVAŽOVANÝCH ZA SPOTŘEBITELE)

 

9.1. Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelem se ujednání stran nesmí odchýlit od ustanovení předpisu v neprospěch spotřebitele.

 

9.2. Povinností Spotřebitele je prokázat uzavření smlouvy (fakturou nebo i jen účtenkou).

 

9.3. Náklady související s plněním záruční povinnosti nese Poskytovatel služby (§ 6:166 občanského zákoníku).

 

9.4. Poskytovatel služby je povinen pořídit záznam o záruce nebo reklamaci nahlášené Spotřebitelem.

 

9.5. Kopie protokolu musí být Spotřebiteli neprodleně a prokazatelně zpřístupněna.

 

9.6. Pokud se Poskytovatel služby nemůže při jejím nahlášení vyjádřit o splnění záruční nebo záruční reklamace Spotřebitele, je povinen sdělit Spotřebiteli své stanovisko - v případě zamítnutí reklamace důvod zamítnutí a možnost obrátit se na smírčí orgán - do pěti pracovních dnů, prokazatelným způsobem.

 

9.7. Protokol je Poskytovatel služby povinen uchovávat po dobu tří let ode dne jeho sepsání a na požádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

 

9.8. Poskytovatel služeb se musí snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do patnácti dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne 15 dnů, je Poskytovatel služby povinen informovat spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny . Informace jsou poskytovány s předchozím souhlasem Spotřebitele, a to elektronicky nebo jiným způsobem vhodným pro doložení přijetí Spotřebitelem.

 

 

10. RŮZNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Poskytovatel služby je oprávněn ke splnění svých povinností využít přispěvatele. Za jeho protiprávní jednání nesete plnou odpovědnost, jako byste se protiprávního jednání dopustili sami.

 

10.2. Pokud se některá část těchto Pravidel stane neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude tím ovlivněna platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících částí.

 

10.3. Pokud Poskytovatel služeb své právo podle Nařízení neuplatní, nelze neuplatnění práva považovat za vzdání se tohoto práva. Vzdání se jakéhokoli práva je platné pouze tehdy, je-li výslovně uvedeno v písemné formě. Skutečnost , že Poskytovatel služeb jednorázově striktně nedodrží podstatnou podmínku nebo ustanovení Pravidel, neznamená, že se vzdává trvat na striktním dodržování dané podmínky nebo ustanovení i v budoucnu.

 

10.4. Poskytovatel služby a uživatel se snaží své spory urovnat smírnou cestou.

 

10.5. Strany potvrzují, že internetový obchod Poskytovatele služeb funguje v Maďarsku a že se zde také provádí jeho údržba. Vzhledem k tomu, že stránky lze navštívit i z jiných zemí, uživatelé výslovně berou na vědomí, že ve vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb je rozhodným právem maďarské právo. Je-li uživatelem spotřebitel, Pp. Pro spory z této smlouvy proti Spotřebiteli je podle § 26 odst. 1 výlučně příslušný soud v místě bydliště žalovaného (spotřebitele).

 

10.6. Poskytovatel služeb neuplatňuje odlišné všeobecné podmínky přístupu pro přístup k produktům v internetovém obchodě z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště či sídlem Uživatele.

 

10.7. Poskytovatel služeb neuplatňuje – s ohledem na způsoby platby, které přijímá – na platební operaci odlišné podmínky z důvodů souvisejících se státní příslušností Uživatele, místem bydliště nebo místa usazení, místem účtu platebního účtu, místem usazení poskytovatele platebních služeb nebo místo vydání platebního prostředku nahrazujícího hotovost v rámci Evropské unie z důvodu

 

10.8. Poskytovatel služeb dodržuje nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394 o přijímání opatření proti neodůvodněným omezením obsahu na základě území a jiným formám diskriminace na základě národnosti zákazníka, místa bydliště nebo místa usazení, jakož i as 2009/22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 o změně směrnice ES .

 

 

11. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE (V PŘÍPADĚ UŽIVATELŮ, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELÉ)

 

11.1. Cílem poskytovatele služeb je splnit všechny zakázky ve vhodné kvalitě, k naprosté spokojenosti zákazníka. Pokud má Uživatel nějaké stížnosti na smlouvu nebo její plnění, může svou stížnost sdělit na výše uvedené telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo dopisem.

 

11.2. Poskytovatel služeb ústní stížnost neprodleně prošetří a v případě potřeby ji zjedná. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace, nebo není okamžité prošetření reklamace možné, Poskytovatel služeb neprodleně zaznamená reklamaci a své stanovisko k ní a její kopii předá zákazníkovi.

 

11.3. Poskytovatel služeb odpoví na písemnou stížnost písemně do 30 dnů. Své stanovisko k zamítnutí stížnosti odůvodňuje. Zápis o reklamaci a kopii odpovědi uchovává Poskytovatel služby po dobu 3 let a předkládá je na vyžádání kontrolním orgánům.

 

11.4. Dovolujeme si Vás informovat , že pokud bude Vaše stížnost zamítnuta, můžete se svou stížností zahájit postup úředního nebo smírčího orgánu, a to následovně:

 

11.5. Alternativní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo v případě, že dojde ke sporu s prodávajícím, po tom, co využije všechny možnosti na vyřešení sporu, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu. Právní úprava se vztahuje nejen na spory "domácí", ale i na spory "přeshraniční", t. j. spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.
 2. Pokud spotřebitel domnívá, že došlo k porušení jeho spotřebitelská práva musí se nejprve obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. V případě, že žádost bude zamítnuta nebo pokud se kupující do 30 dnů k žádosti nevyjádří, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů. Tento návrh může spotřebitel podat do jednoho roku od zamítnutí výše zmíněné žádosti.
 3. Spotřebitel podává tento návrh písemně nebo elektronicky tzv. subjektu alternativního řešení sporů, kterými jsou např. COI - Česká obchodní inspekce.
 4. Subjekt alternativního řešení sporu ukončí spor do 90 dnů ode dne jeho zahájení, přičemž o prodloužení lhůty o 30 dní (i opakovaně) vyrozumí navrhovatele.
 5. Více informací k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů je k dispozici na webu COI

 

https://www.coi.cz

 

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11.7. Za řešení spotřebitelských sporů mimo soudní řízení je odpovědná smírčí komise. Úkolem smírčí rady je pokusit se dosáhnout dohody mezi stranami za účelem urovnání spotřebitelského sporu a v případě neúspěchu ve věci rozhodne tak, aby byla zajištěna jednoduchá, rychlá, efektivní a nákladově úsporné vymáhání práv spotřebitelů. Na žádost spotřebitele nebo poskytovatele služeb poskytuje smírčí orgán poradenství o právech a povinnostech spotřebitele.

 

11.8. V případě přeshraničního spotřebitelského sporu souvisejícího s online kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování online služeb - Fgytv . s přihlédnutím k pravidlům působnosti vymezeným v § 20 - může jednat smírčí rada provozovaná všemi okresními (hlavními) obchodními a průmyslovými komorami.

 

11.9. V případě stížnosti může Spotřebitel využít platformu EU pro řešení sporů online. Používání platformy vyžaduje jednoduchou registraci v systému Evropské komise kliknutím zde . Poté může spotřebitel po přihlášení podat svou stížnost prostřednictvím internetové stránky, která má následující adresu: http://ec.europa.eu/odr

 

11.10. Poskytovatel služeb má povinnost spolupracovat při postupu smírčí rady. Poskytovatel služeb používá postup smírčí rady. V rámci toho musíte zaslat svou odpověď smírčí radě a zajistit účast osoby oprávněné ke zřízení smíru na jednání. V případě, že sídlo nebo sídlo společnosti není zapsáno v kraji komory, která provozuje územně příslušnou smírčí radu, vztahuje se povinnost společnosti ke součinnosti i na nabídku možnosti uzavření písemné smlouvy v souladu s potřebami spotřebitele.

 

11.11. Pokud se Spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo pokud řízení nevede k výsledku, má Spotřebitel možnost obrátit se na soud za účelem urovnání soudního sporu. Žaloba musí být zahájena žalobou, ve které musí být uvedeny následující informace:

• příslušný soud;

 • jméno, místo pobytu a právní postavení stran a zástupců stran;
 • právo na být vykonán s uvedením skutečností, na nichž se zakládá, a jejich důkazů;
 • údaje, z nichž lze určit pravomoc a příslušnost soudu;
 • konkrétní žádost o rozhodnutí soudu.
 • k žalobě musí být připojen dokument, jehož obsah je označován jako důkaz.

 

 

12. AUTORSKÁ PRÁVA

 

12.1. Vzhledem k tomu, že https://zevoza.com je jako webová stránka považována za autorské dílo, stahování (rozmnožování), opětovné předávání veřejnosti, používání jinými způsoby, elektronické ukládání, zpracování a prodej obsahu objevujícího se na webu nebo jakékoli jeho části je zakázáno bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb bez. Uživatel si zároveň může bez podmínek a omezení stáhnout Všeobecné obchodní podmínky a informace o správě dat a uložit je v jakékoli podobě.

 

12.2. Jakýkoli materiál z webu https://zevoza.com a jeho databáze lze převzít, a to i s písemným souhlasem, pouze odkazem na daný web.

 

12.13. Poskytovatel služby si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům své služby, doménovým jménům, sekundárním doménám s nimi vytvořeným jména a internetové reklamní plochy.

 

12.4. Je zakázáno přizpůsobovat nebo zpětně analyzovat obsah webových stránek https://zevoza.com nebo některých jejich částí; stanovení uživatelských ID a hesel nečestným způsobem; použití jakékoli aplikace, kterou lze použít k úpravě nebo indexování webových stránek nebo jakékoli jejich části.

 

12.5. Název https://zevoza.com je chráněn autorským právem, jeho použití, s výjimkou odkazu, je možné pouze s písemným souhlasem Poskytovatele služby.

 

12.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě použití bez licence má Poskytovatel služby nárok na pokutu. V případě porušení autorských práv uplatňuje Poskytovatel služby notářské ověření, jehož výše je rovněž účtována porušujícímu uživateli.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

Informace o správě dat na webu jsou k dispozici na následujícím odkazu:

 Budapešť, 10. května 2022.

Vzor prohlášení o zrušení

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Komu: PEAK ADVISOR Kft., 1118 Budapešť, Szent Adalbert tér 14, hello@zevoza.com

 

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že využívám své právo na odstoupení/zrušení prodeje následujících produktů :

 

Datum objednávky / datum přijetí:

 

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

 

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě písemného oznámení):

 

Datum:


Datum poslední aktualizace: 23.05.2023

 

 

Ochrana osobních údajů
Oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

 

Společnost PEAK ADVISOR Ltd. (1118 Budapešť, Szent Adalbert tér 14., daňové číslo: 23369658-2-43, registrační číslo společnosti: 01 09 962373 ) (dále jen "poskytovatel služeb", "správce údajů") se tímto zavazuje dodržovat tyto zásady:

 

Následující informace se poskytují v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2771/1999 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

 

Změny těchto zásad vstoupí v platnost po jejich zveřejnění na výše uvedené adrese.

 

Správce údajů a kontaktní údaje

PEAK ADVISOR Kft.

Hungary

1118 Budapest  Szent Adalbert tér 14.

E-mail: hello@zevoza.com

 

Definice pojmů

 

 

1 "osobními údaji" jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("dotyčná osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na základě jednoho či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

 

2 "zpracováním" rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, slaďování nebo kombinování, omezování, mazání nebo zničení;

 

3 "provozovatel" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který je zodpovědný za zpracování osobních údajů jsou-li účely a prostředky zpracování určeno právem Unie nebo členského státu, nebo zvláštní kritprovozovatel aerie k určení provozovatele mohou být také určeno právem Unie nebo členského státu;

 

4 "zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele;

 

5 "příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytovány nebo se kterým se osobní údaje poskytují, bez ohledu na to, zda je třetí stranou či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, nejsou příjemci; zpracovávání těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

 

6 "souhlas dotyčné osoby" je svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, prohlášením nebo úkonem, kterým vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas;

 

7 "Porušení ochrany údajů" je porušení bezpečnosti, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo přístup k nim.

 

Zásady, kterými se řídí zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje

 

1 být zpracovávány zákonným a spravedlivým způsobem a transparentně pro dotyčnou osobu /"zákonnost, spravedlnost a transparentnost"/;

 

2 byly shromažďovány pouze pro konkrétní, výslovně uvedené a legitimní účely a nebyly zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely se nepovažuje za neslučitelné s původními účely v souladu s čl. 89 odst. 1 písm. 1 /"omezení účelu"/;

 

3 . být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány ("minimalizace údajů");

 

4 být přesné av případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby se osobní údaje, které jsou pro účely zpracování nepřesné, bez zbytečného odkladu vymazaly nebo opravily ("přesnost");

 

5 uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčných osob, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje mohou být uchovávány déle, pouze pokud budou zpracovávány pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 písm. 1, s výhradou zavedení vhodných technických a organizačních opatření stanovených v tomto nařízení na ochranu práv a svobod subjektů údajů ("omezené uchovávání");

 

6 zpracovávají se takovým způsobem, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením ("integrita a důvěrnost"), a to zavedením vhodných technických nebo organizačních opatření.

 

Provozovatel prohlašuje, že jeho zpracování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v tomto bodě.

 

 

Zpracování údajů souvisejících s provozem internetového obchodu/využíváním služby

 

1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů:

 

Osobní údaje

Účel zpracování dat

Právní základ

Uživatelské jméno

Identifikace, registrace

umožnění registrace

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 GDPR

písm. b) a

§ 13/A odst. 1 písm. 3 zákona o Elkerovi.

Heslo

Používá se pro zabezpečený přístup k uživatelskému účtu

Příjmení a jméno

Na kontaktování nás, uskutečnění nákupu, vystavení řádné faktury, uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

E-mailová adresa

Zůstaňte v kontaktu

Telefonní číslo

Efektivněji spolupracovat v otázkách fakturace nebo dodávek

Fakturační název a adresa

1. vytváření, definování obsahu, změny, monitorování plnění, fakturace poplatků vyplývajících ze smluv a vymáhání nároků vyplývajících ze smluv

2. vystavení správné faktury

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) a čl. 169 odst. 1 písm. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví

Název a adresa dodávky

Umožnění doručení do domu

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) GDPR a § 13/A odst. 1 písm. 3 zákona o Elkerovi.

Datum nákupu/registrace/ Ip adresa

Provedení technické operace

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja es az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 

 

2. Dotčené osoby:

 

Všechny registrované dotyčné osoby/zákazníci webového obchodu. Uživatelské jméno a e-mailová adresa nemusí obsahovat žádné osobní údaje.

 

3. Doba trvání zpracování, lhůta pro vymazání údajů:

 

Použije-li se jedna z podmínek čl. 17 odst. 1 písm. 1 GDPR, bude trvat až do žádosti dotyčné osoby o vymazání údajů. Provozovatel informuje dotyčnou osobu o vymazání všech osobních údajů poskytnutých dotyčnou osobou elektronickými prostředky podle článku 19 GDPR. Obsahuje-li žádost dotyčné osoby o vymazání rovněž jí poskytnutou e-mailovou adresu, provozovatel ji po oznámení vymaže. S výjimkou účetních záznamů, jelikož podle či. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví se tyto údaje musí uchovávat 8 let. Smluvní údaje dotyčné osoby mohou být vymazány po uplynutí promlčecí lhůty podle občanského práva na základě žádosti dotyčné osoby o vymazání.

Účetní doklady (včetně účtů hlavní knihy, analytické nebo podrobné evidence), které přímo a nepřímo podporují účetní účty, musí být uchovávány nejméně 8 let v čitelné formě, kterou lze vyhledat odkazem na účetní záznamy.

4. Totožnost potenciálních správců údajů, příjemců osobních údajů:

 

Osobní údaje může zpracovávat provozovatel a jeho pověření zaměstnanci v souladu s výše uvedenými zásadami.

 

5. Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

 

 • Dotyčná osoba může požádat provozovatele o přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se jí týkají.
 • Dotčená osoba má právo na přenosnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas.

 

6. Dotyčná osoba může požádat o přístup k osobním údajům, jejich vymazání, změnu nebo omezení zpracování nebo o přenosnost údajů těmito způsoby:

 • poštou na adresu: Hungary 2225 Üllő, Batthyány utca 6
 • e-mailem: hello@zevoza.com

 

7. Právní základ zpracování:

 

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) ac) GDPR,
 • Paragraf 13/A odst. 1 písm. 3 zákona CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (dále jen "Elkerův zákon"):

Poskytovatel služeb může zpracovávat osobní údaje, které jsou technicky nezbytné pro poskytování služby. Poskytovatel je povinen při dodržení ostatních podmínek zvolit a v každém případě provozovat prostředky používané při poskytování služby informační společnosti tak, aby se osobní údaje zpracovávaly pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování služby ak plnění ostatních účelů stanovených v tomto zákoně, avšak pouze v nezbytném rozsahu a během nezbytné doby.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) v případě faktur vystavených v souladu s právními předpisy o účetnictví.
 • 5 let v případě vymáhání nároků vyplývajících ze smlouvy podle § 6:22 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku.
 • 6:22 [Promlčecí lhůta]

 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nároky se promlčují po pěti letech.

 

(2) Promlčecí lhůta počíná běžet, když se pohledávka stane splatnou.

 

(3) Dohoda o změně promlčecí lhůty musí mít písemnou formu.

 

(4) Dohoda vylučující promlčení je neplatná.

 

 1. Upozorňujeme, že
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a předložení nabídky.
 • Vaše osobní údaje jste povinni poskytnout, abychom mohli splnit vaši objednávku.
 • Pokud údaje neposkytnete, nebudeme moci vaši objednávku vyřídit.

 

Správa souborů cookie (cookies)

 •  Takzvané "soubory cookie relace chráněné heslem", "soubory cookie nákupního košíku", "bezpečnostní soubory cookie", "nezbytné soubory cookie", "funkční soubory cookie" a "soubory cookie pro statistiku webových stránek" nevyžadují předchozí souhlas dotyčné osoby.

 • Skutečnost zpracování, rozsah zpracovávaných údajů: jedinečný identifikátor, data, časy

 • Dotčené osoby: všechny dotyčné osoby, které navštíví webové sídlo

 • Účel zpracování údajů: identifikace uživatelů, sledování návštěvníků, zabezpečení personalizovaného provozu.

 • Trvání zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů:

 

Typ souborů cookie

Právní základ zpracování

Trvání zpracování dat

Soubory cookie relace nebo jiné soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webové stránky.

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněný zájem správce pro účely provozu webové stránky, zabezpečení funkčnosti a základních funkcí webové stránky a bezpečnosti počítačového systému

Období do konce příslušné relace návštěvníka

 • Trvalé nebo uložené soubory cookie

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněný zájem správce pro účely provozu webové stránky, zabezpečení funkčnosti a základních funkcí webové stránky a bezpečnosti počítačového systému

Údaje se zpracovávají, dokud je dotyčná osoba nevymaže, nebo se soubory cookie s přesným datem platnosti (trvalé, uložené) uchovávají v počítači, dokud se nevymažou, nejpozději však do uplynutí jejich platnosti.

Statistické marketingové soubory cookie

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) GDPRpontja

1 měsíc - 2 roky

 

 • Totožnost potenciálních provozovatelů, kteří mohou mít přístup k údajům: k osobním údajům může mít přístup provozovatel.

 • Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů: Dotčené osoby mají možnost vymazat soubory cookie v nabídce Nástroje/Preference svého prohlížeče, obvykle v rámci nastavení ochrany osobních údajů.

 • Většina prohlížečů, které používají naši uživatelé, umožňuje nastavit, které soubory cookie mají být ukládány, a umožňuje opětovné vymazání (některých) souborů cookie. Pokud omezíte ukládání souborů cookie na konkrétních webových stránkách nebo nepovolíte ukládání souborů cookie třetích stran, může to za určitých okolností vést k tomu, že naše webové stránky již nebudou plně použitelné. Zde naleznete informace o tom, jak přizpůsobit nastavení souborů cookie pro standardní prohlížeče:

 

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:                https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari:                  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

Používání sledování konverzí ve službách Google Ads

 

 1. Provozovatel dat používá online reklamní program "Google Ads" a v jeho rámci využívá službu sledování konverzí společnosti Google. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")

 2. Když vstoupíte na webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, do vašeho počítače se umístí soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže neidentifikují uživatele.

 3. Když uživatel prochází určité stránky webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a správce údajů mohou vidět, že uživatel klikl na reklamu.

 4. Každý klient služby Google Ads dostává jiný soubor cookie, takže je nelze sledovat prostřednictvím webových stránek klientů služby Ads

 5. Informace získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí se používají k poskytování statistik konverzí zákazníkům společnosti Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci jsou tak informováni o počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by jim umožnily identifikovat kteréhokoli uživatele.

 6. Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete se odhlásit vypnutím možnosti nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči. Potom nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

 7. Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

Používání služby Google Analytics

 1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé používají navštívený web.

 2. Informace vytvořené souborem cookie o webu, který používáte, se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Aktivací anonymizace IP na internetových stránkách společnost Google dříve zkrátí IP adresu uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 3. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o činnosti webu pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webu a používání internetu.

 4. IP adresa odeslaná prohlížečem uživatele v rámci služby Google Analytics nebude spojována s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici. Uživatel může ukládání souborů cookie zakázat pomocí příslušných nastavení prohlížeče, ale upozorňujeme, že v takovém případě nemusí být všechny funkce této webové stránky plně funkční. Shromažďování a zpracovávání informací o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google prostřednictvím souborů cookie můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =hu.

 

 

Newsletter, činnost DM

 •  V souladu s článkem 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářských reklamních činností může uživatel předem výslovně souhlasit s tím, aby jej poskytovatel služeb kontaktoval s reklamními nabídkami a jinými zásilkami na kontaktní údaje uvedené při registraci.

 • Kromě toho může zákazník v souladu s ustanoveními těchto informací souhlasit se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služeb potřebných k zasílání reklamních nabídek.

 • Poskytovatel služeb nebude zasílat nevyžádané reklamní zprávy a uživatel se může bezplatně odhlásit ze zasílání takových nabídek bez jakéhokoli omezení a bez udání důvodu. V takovém případě poskytovatel služeb vymaže veškeré osobní údaje potřebné k zasílání reklamních zpráv ze svých záznamů a nebude kontaktovat uživatele s dalšími reklamními nabídkami. Uživatel se může odhlásit z odběru reklamních zpráv kliknutím na odkaz ve zprávě.

 • Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů:

 

Osobní údaje

Účel zpracování dat

Právní základ

Jméno, e-mailová adresa

Identifikace, která umožňuje odebírání novinek/speciálních nabídek .

Souhlas subjektu údajů, či. 1 písm. a).

Ekonomický o základních podmínkách a některých omezeních činností hospodářské reklamy, 2008, či. 5.

Datum předplatného/IP

Proveďte technickou operaci

 

 

 

 

 • Subjekty údajů: všechny subjekty údajů, které se přihlásily k odběru informačního bulletinu.

 • Účel zpracování: zasílání elektronických zpráv (e-mail, SMS, push zprávy) obsahujících reklamu subjektu údajů, poskytování informací o aktuálních informacích, produktech, akcích, nových funkcích atd.

 • Trvání zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: zpracování údajů trvá do odvolání souhlasu, tj. do zrušení odběru.

 • Identita potenciálních provozovatelů údajů, příjemců osobních údajů : Osobní údaje může zpracovávat provozovatel a jeho obchodní a marketingový personál v souladu s výše uvedenými zásadami.

 • Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů

 

 • Dotčená osoba může požádat provozovatele o přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se jí týkají
 • Namítat proti zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na přenosnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas

 

 Dotyčná osoba může požádat o přístup k osobním údajům, jejich vymazání, změnu nebo omezení zpracování, přenosnost údajů nebo namítat proti zpracování osobních údajů těmito způsoby:

 

 • poštou na adresu: Hungary 2225 Üllő, Batthyány utca 6
 • e-mailem: hello@zevoza.com

 

Dotyčná osoba se může kdykoli bezplatně odhlásit z odběru novinek

 

Dovolujeme si vás informovat, že

 

 • zpracování je založeno na vašem souhlasu a oprávněném zájmu poskytovatele služeb
 • musíte poskytnout osobní údaje, chcete-li od nás dostávat informační bulletiny.
 • neposkytnutí těchto informací bude mít za následek, že vám nebudeme moci zasílat newsletter.
 • jste informováni, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko pro odhlášení.
 • odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním

 

Vyřizování stížností

 

1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování údajů:

 

Osobní údaje

Účel zpracování dat

Právní základ

Příjmení a jméno

Identifikace, kontakt

Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) a zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele č.j. 17/A. § 17 (7)

E-mailová adresa

Kontakt

Telefonní číslo

Kontakt

Fakturační název a adresa

Identifikace stížností, otázek a problémů s kvalitou objednaných výrobků/služeb otázky a problémy

 

2. Dotčené osoby: všechny subjekty údajů, které podávají stížnosti a nakupují na internetových stránkách a které mají stížnosti na kvalitu

 

3. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Kopie záznamu, přepisu a odpovědi na námitku se uchovávají 3 roky podle čl. 17 odst. A písm. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele

 

4. Totožnost potenciálních správců údajů, příjemců osobních údajů: osobní údaje může zpracovávat provozovatel a jeho pověření zaměstnanci v souladu s výše uvedenými zásadami.

 

5. Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů

 

 • Dotyčná osoba může požádat provozovatele o přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a
 • Právo na přenosnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas

 

6. Dotyčná osoba může požádat o přístup k osobním údajům, jejich vymazání, změnu nebo omezení zpracování nebo o přenosnost údajů těmito způsoby

 

 • poštou na adresu: Hungary 2225 Üllő, Batthyány utca 6
 • e-mailem: hello@zevoza.com

 

7. Dovolujeme si vás informovat, že

 

 • poskytnutí osobních údajů je založeno na zákonné povinnosti.
 • zpracování osobních údajů jako předpoklad pro uzavření smlouvy
 • poskytnout osobní údaje, abychom mohli vaši stížnost vyřídit
 • neposkytnutí údajů bude znamenat, že se vaší stížností nebudeme moci zabývat

 

 

Příjemci, kterým se osobní údaje poskytují

 

"příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytovány nebo kterému jsou poskytovány, bez ohledu na to, zda je či není třetí stranou.

 

1. Zpracovatelé (kteří provádějí zpracování jménem provozovatele)

 

Provozovatel využívá zprostředkovatelů údajů k usnadnění svých vlastních činností zpracování údajů ak plnění svých smluvních a zákonných povinností vůči dotčeným osobám.

 

Provozovatel klade velký důraz na to, aby využíval pouze zprostředkovatelů, kteří poskytují přiměřené záruky na zavedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR a na ochranu práv dotčených osob.

 

Zpracovatel a jakákoli osoba jednající pod kontrolou provozovatele nebo zprostředkovatele, která má přístup k osobním údajům, zpracovává osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady, pouze v souladu s pokyny provozovatele.

 

Provozovatel je právně zodpovědný za činnost zpracovatele. Zpracovatel odpovídá za škodu způsobenou zpracováním pouze tehdy, nesplnil-li povinnosti, které zpracovatelům výslovně ukládá GDPR, nebo pokud nerespektoval zákonné pokyny provozovatele nebo jednal v rozporu s nimi.

 

Zpracovatel nemá žádnou podstatnou rozhodovací pravomoc v souvislosti se zpracováním údajů.

 

Správce údajů může využívat poskytovatele hostingu k zajištění IT zázemí a kurýrní službu jako zpracovatele údajů pro doručení objednaných produktů.

 

2. Někteří zpracovatelé údajů

 

Činnosti zpracování dat

Jméno, adresa, kontaktní údaje

Hostitelská služba

Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft

Hungary 1118 Budapest Ugron G. u. 35.

Daňové číslo: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167

 

Další zpracování dat (např. online fakturace, vývoj webových stránek, marketing)

Poskytovatel softwaru pro zasílání novinek:

http://www.activecampaign.com

Název společnosti:

ActiveCampaign, Inc.

Ústředí:

USA 150 North Michigan Avenue, Suite 1230, Chicago, IL 60601

Poskytovatel fakturačního softwaru :

Számlázz.hu

Společnost : KBOSS.hu Kft.

https//www.szamlazz.hu

info@szamlazz.hu

+36303544789

Szerviz:

TMX.Mobile Solution Szerviz Kft

Nachází se na adrese: Hungary

2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

https://www.tmx.hu

Účetní a mzdová účetní:

EXP Kft

Hungary 1091 Budapest Üllői út 119

Daňové číslo: 13908939-1-43

 

"třetí strana": fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než dotyčná osoba, provozovatel, zprostředkovatel nebo osoby, které jsou pod přímým vedením provozovatele nebo zprostředkovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 

3. Přenos dat třetím stranám

 

Správci údajů třetích stran zpracovávají námi poskytnuté osobní údaje vlastním jménem a v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

 

Činnost správce údajů

Jméno, adresa, kontaktní údaje

Doprava

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

Hungary 2351 Alsónémedi Evropa u. 2

info@gls-hungary.com

0029886694

 

Online platba

Barion Payment Zrt.

číslo licence: EN-I-1064/2013

Identifikátor instituce: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 9

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Hungary Budapest Infopark sétány 1

ugyfelszolgalat@simple.hu

+36 1/20/30/70 3-666-611

 

 

 Stránky Společenství

 1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů: jméno registrované na sociálních sítích Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atp. nebo veřejná profilová fotografie uživatele

 

 2. Dotčené osoby: všechny subjekty údajů, které se zaregistrovaly na sociálních sítích Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd. a "lajkli" stránku poskytovatele služeb na sociální síti nebo kontaktovali provozovatele údajů prostřednictvím sociální sítě.

 3. Účel shromažďování údajů: sdílení nebo "lajkování", sledování, propagace určitého obsahu, produktů, propagačních akcí nebo samotné webové stránky na sociálních sítích

 4. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů, totožnost možných provozovatelů oprávněných k přístupu k údajům a práva zúčastněných osob v souvislosti se zpracováním údajů: dotyčná osoba se může na příslušné stránce Společenství dozvědět o zdroji údajů, zpracování údajů a způsobu a právním základě přenosu . Údaje se zpracovávají na stránkách sociálních sítí, takže doba zpracovávání, způsob zpracování údajů a možnosti vymazání a úpravy údajů se řídí pravidly příslušné stránky sociální sítě.

 5. Právní základ zpracování: dobrovolný souhlas dotyčné osoby se zpracováním jejích osobních údajů na sociálních sítích

 

 

Vztahy se zákazníky a správa dalších údajů

 

1. Pokud má dotyčná osoba při používání našich služeb jakékoli dotazy nebo problémy, může se na provozovatele obrátit prostřednictvím způsobů uvedených na webové stránce (telefon, e-mail, sociální sítě atd.).

 

2. Provozovatel vymaže přijaté e-maily, zprávy, údaje poskytnuté telefonicky, Meta atp. spolu se jménem a e-mailovou adresou zúčastněné strany a jinými osobními údaji, které zúčastněná strana dobrovolně poskytla, nejpozději po 2 letech od data komunikace.

 

3. Informace o zpracování údajů, které nejsou uvedeny v tomto sdělení, se poskytují v době sklizně

 

4. V případě mimořádné žádosti orgánu veřejné moci nebo jiných orgánů oprávněných podle zákona poskytovatel služeb poskytne informace, zpřístupní údaje, předá údaje nebo zpřístupní dokumenty.

 

5. V těchto případech poskytovatel služeb poskytne osobní údaje žádající straně pouze v rozsahu a v míře nezbytně nutné pro účel žádosti za předpokladu, že žádající strana uvedla přesný účel a rozsah údajů.

 

 

Práva subjektů údajů

 

1. Právo na přístup

 

Máte právo získat od provozovatele zpětnou vazbu o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají, a pokud se toto zpracování provádí, máte právo na přístup ke svým osobním údajům ak informacím uvedeným v nařízení.

 

2. Právo na opravu

 

Máte právo na to, aby provozovatel na vaši žádost bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Vzhledem k účelu zpracování máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

 

3. Právo na vymazání

Máte právo na svou žádost a bez zbytečného odkladu dosáhnout vymazání svých osobních údajů a provozovatel je za určitých podmínek povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se vás týkají.

 

4. Právo být zapomenut

 

Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat, přijme přiměřená opatření včetně technických opatření, přičemž zohlední dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, aby informoval provozovatele, kteří údaje zpracovávají, že jste požádali o vymazání odkazů na příslušné osobní údaje nebo jejich kopií.

 

5. Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na to, aby provozovatel na vaši žádost omezil zpracování, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

 

 • Zpochybňujete přesnost osobních údajů; v takovém případě se omezení použije během období, které provozovateli umožňuje ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné a vy namítáte proti vymazání údajů a místo toho požadujete omezení jejich používání;
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování; v tomto případě se omezení použije na dobu, než se zjistí, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody

 

6. Právo na přenosnost údajů

 

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje jinému provozovateli, aniž vám provozovatel, kterému jste osobní údaje poskytli, bránil (... )

 

7. Právo podat námitku

 

V případě zpracování založeného na oprávněném zájmu nebo na právním základě veřejné moci máte právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů ze strany (...) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

 

8. Námitka v případě přímého oslovení

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k takovým účelům včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. Vznesete-li námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje se již pro tyto účely nesmí zpracovávat.

 

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

 

Máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by mělo na vás právní účinky nebo vás podobně významně ovlivnilo.

 

Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem;
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se vztahuje na provozovatele a ve kterém jsou stanovena i přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo
 • Na základě vašeho výslovného souhlasu.

 

Lhůta pro přijetí opatření

 

Provozovatel vás bude informovat o opatřeních přijatých na základě takových žádostí bez zbytečného odkladu av každém případě do 1 měsíce od přijetí žádosti.

 

V případě potřeby lze tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. Provozovatel vás bude informovat o prodloužení s uvedením důvodů odkladu do 1 měsíce od přijetí žádosti.

 

Pokud provozovatel nekoná na základě vaší žádosti, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího doručení, informovat o důvodech své nečinnosti, o možnosti podat stížnost Kontrolnímu úřadu ao vašem právu na soudní ochranu.

 

Bezpečnost zpracování dat

 

Provozovatel a zprostředkovatel zavedou vhodná technická a organizační opatření, přičemž zohlední nejnovější poznatky a náklady na jejich zavedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a různé stupně pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, aby se zajistila úroveň bezpečnosti údajů odpovídající úrovni rizika, a to případně i včetně:

 

 1. pseudonymizaci a šifrování osobních údajů;

 2. zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke zpracování osobních údajů;

 3. v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a jejich dostupnost

 4. postup pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

 5. Zpracovávané údaje musí být uloženy způsobem, který neumožňuje neoprávněný přístup. V případě papírových nosičů údajů zavedením opatření pro fyzické ukládání a archivaci a v případě údajů v elektronické podobě použitím centralizovaného systému řízení přístupu

 6. Způsob ukládání dat pomocí počítačových prostředků musí být zvolen tak, aby je bylo možné vymazat, a to is přihlédnutím k případné jiné lhůtě pro vymazání, na konci lhůty pro vymazání nebo v případě potřeby z jiných důvodů. Vymazání musí být nevratné.

 7. Papírové nosiče dat se zničí skartováním nebo využitím externí organizace specializované na skartování. V případě elektronických nosičů údajů se zajistí fyzické zničení a v případě potřeby předchozí bezpečné a nenávratné vymazání údajů v souladu s pravidly o likvidaci elektronických nosičů údajů.

 8. Provozovatel přijme tato zvláštní opatření k zajištění údajů:

 

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v papírové podobě uplatňuje poskytovatel služeb tato opatření (fyzická ochrana):

 

 1. Dokumenty uchovávejte na bezpečném, uzamykatelném a suchém místě.

 2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávané v papírové podobě digitalizovány, použijí se pravidla platná pro digitálně uložené dokumenty

 3. Zaměstnanec poskytovatele služeb provádějící zpracování údajů může opustit prostory, ve kterých probíhá zpracování údajů, pouze uzamčením jemu svěřených nosičů údajů nebo uzamčením daných prostor.

 4. K osobním údajům mohou mít přístup pouze oprávněné osoby a ne třetí strany.

 5. Budova a prostory poskytovatele služeb jsou vybaveny zařízením na ochranu před požárem a majetku.

 

Bezpečnost IT

 

 1. Počítače a mobilní zařízení (jiné nosiče dat) používané při zpracování dat jsou majetkem poskytovatele služeb.
 2. Počítačový systém obsahující osobní údaje, který používá poskytovatel služeb, je chráněn proti virům.
 3. Pro zajištění bezpečnosti digitálně uložených údajů používá poskytovatel služeb zálohování a archivaci údajů.
 4. Přístup k centrálnímu serverovému počítači mají pouze oprávněné a určené osoby
 5. Přístup k datům v počítačích je možný pouze s uživatelským jménem a heslem.

 

 

Informování subjektu údajů o porušení ochrany osobních údajů

 

Je-li pravděpodobné, že porušení ochrany osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provozovatel bez zbytečného odkladu informuje dotyčnou osobu.

 

V informacích poskytnutých dotyčné osobě se jasně a zřetelně popíše povaha porušení ochrany osobních údajů a uvede se jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiné kontaktní osoby, která může poskytnout další informace; popíší se pravděpodobné důsledky porušení ochrany osobních údajů; Popíší se opatření, která provozovatel přijal nebo plánuje přijmout k nápravě porušení ochrany osobních údajů, případně včetně opatření ke zmírnění jakýchkoli nepříznivých důsledků porušení ochrany osobních údajů.

 

Dotyčná osoba nemusí být informována, je-li splněna některá z těchto podmínek:

 

 • provozovatel zavedl přiměřená technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla uplatněna na údaje, kterých se porušení ochrany osobních údajů týká, zejména opatření, jako je použití šifrování, které znemožňuje přístup k údajům osobám, které nemají oprávnění k přístupu k osobním údajům;
 • provozovatel přijal dodatečná opatření po porušení ochrany osobních údajů, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody dotyčné osoby se již pravděpodobně nebude vyskytovat;
 • informací by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takových případech by měly být dotčené osoby informovány prostřednictvím veřejně zveřejněných informací nebo podobným opatřením, které zajistí, aby byly dotčené osoby informovány stejně účinným způsobem.

 

Pokud provozovatel dosud neinformoval dotyčnou osobu o porušení ochrany osobních údajů, může dozorový orgán po zvážení, zda porušení ochrany osobních údajů pravděpodobně představuje vysoké riziko, nařídit, aby byla dotyčná osoba informována.

 

 

Nahlášení incidentu v oblasti ochrany údajů orgánu

 

Provozovatel oznámí incident týkající se ochrany údajů dozorčímu orgánu příslušnému podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu týkajícím se ochrany údajů dozvěděl, pokud není pravděpodobné, že incident týkající se ochrany údajů představuje riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud se oznámení neuskuteční do 72 hodin, přiloží se k němu důvody odůvodňující prodlení.

 

 

Přezkum v případě povinného zpracování údajů

 

Pokud doba trvání povinného zpracování nebo pravidelný přezkum jeho nezbytnosti není stanovena zákonem, místním předpisem nebo závazným právním aktem Evropské unie, provozovatel alespoň každé tři roky od začátku zpracování přezkoumá, zda je zpracování osobních údajů, které zpracovává provozovatel nebo zprostředkovatel jednající jeho jménem nebo na základě jeho pokynů, nezbytné pro účely zpracování.

 

Provozovatel zdokumentuje okolnosti a výsledky tohoto přezkumu, uchovává tuto dokumentaci deset let po přezkoumání a na požádání ji zpřístupní Národnímu úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (dále jen "úřad").

 

 

Možnost podání stížnosti

 

Stížnosti proti případným porušením ze strany provozovatele údajů lze podat Národnímu úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Česká republika  Pplk. Sochora 27., 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 800

E-mail: posta@uoou.cz

 

Závěrečná slova

 

Při přípravě těchto informací byly zohledněny následující právní předpisy:

 

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2771/1999 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (GDPR) (27. dubna 2016);
 • Zákon CXII z roku 2011 - o právu na informační sebeurčení a svobodu informací (dále jen "Infozákon");
 • Zákon CVIII z roku 2001 - o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (zejména § 13/A);
 • Zákon XLVII z roku 2008 - o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
 • Zákon XLVIII z roku 2008 - o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti (zejména § 6);
 • Zákon XC z roku 2005 o svobodě elektronických informací;
 • Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155);
 • Stanovisko č. 16/2011 k doporučení EASA/IAB o osvědčených postupech v oblasti behaviorální online reklamy;
 • Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů týkajících se předběžných informací.